2010. február 4., csütörtök

A „heteroszexualitás” és a „homoszexualitás” kapcsán

Manapság a femininizmus, a régebbi vágású feminizmus és a günekokratizmus társadalmilag teljesen megszokott és támogtatott magatartás, nézőpont, attitűd. A házasság és ezzel a kapcsolatok „liberalizációja” ún. állami és ún. egyházi szinteken egészen extrém irányokat vett a nyugati világban. Ezek közé tartozik két férfi vagy két nő „házassága”, különféle transzszexuális megnyilvánulások, egészen olyan extrémitásokig elmenően, hogy két „nő” két „férfivá” operáltatja-hormonkezelteti magát, hogy aztán mint „férfi” homoszexuálisok „házasodhassanak” össze. (Gyengébb idegzetűek ne tekintsék meg.)

Mindez az Egyenlőség nagy mítoszába tartozik. A valóság azonban nem egyenlősít. Egyenlőségre születni kellene, azonban liberálisék szerint a nagybetűs Természet vak, konzervatívok szerint viszont ebben a „vakságban” valami mégiscsak megnyilvánul. A nemi kérdés lényeges, hovatovább az egyik leglényegesebb az ember egzisztenciája szempontjából, mert az egész emberi egzisztencia erre épül, nem csak testi, hanem lelki és szellemi szinteken is.

Az alapvető vonzás a férfi-nő vonzás. Minden más csak ennek variációja, tükörképe. Ahogy Buji Ferenc zseniálisan megjegyezte, „homoszexuális kapcsolat tulajdonképpen nincs is. Mert határozottan ki kell jelentenünk, hogy homoszexuális kapcsolat tulajdonképpen nincs! Kizárólag heteroszexuális kapcsolat van. Hogy heteroszexuális kapcsolat minden nemi viszony prototípusa, azt éppen a homoszexuális kapcsolat mutatja: itt ugyanis — legalábbis az igazi homoszexuális kapcsolatban [...] — az egyik fél mindig kénytelen felvenni a női szerepet, míg a másik a férfi szerepet, s egyúttal a nemi dominanciák is megjelennek: a férfi avagy a férfit játszó nő a domináns, míg a nő avagy a nőt játszó férfi a passzív. Ilyen módon a homoszexuálisok mindig kénytelenek úgy csinálni, mintha heteroszexuálisok lennének — ugyanis minden nemi kapcsolat és vonzás alapja a nemi sarkítottság, ami viszont szükségképpen a férfias és nőies jelleg feszültségében fejeződik ki.” (Buji Ferenc: A homoszexuális propaganda.)

Korunk femininizmusa, feminizmusa és a günekokratizmusa pedig éppen abban nyilvánul meg, hogy erre a sarkításra képtelen, s már csak az uniszex avagy „női” (feminin) nézőpontot veszi fel (minden más valamiképp a „deviáns” kategóriába szorul). Ki lehet jelenteni, hogy aki homoszexuális, az tulajdonképpen nő. (Kapcsolódó — a cikk címének sugalmazásával egyébként nem értek egyet: a többség toleráns a férfi homoszexuálisokkal szemben, a leszbikusokkal szemben pedig leginkább érdektelen.)

Érdemes tehát megfigyelni a házasságkötés liberalizálásának irányát: két férfi vagy két nő már összeházasodhat, de egy férfi és több nő már nem. Pedig a házasságban nem a „párocska-érzés” ratifikálása volna a lényeg, hanem a férfi-női polaritás egyesítése.

Buji következtetése ismét zseniális: „Nem minden jelentőség nélküli, hogy a szexuális forradalom kérlelhetetlen propagandistái, akiknek figyelme egészen a homoszexuálisok gyermek-örökbefogadásáig kiterjed, miért feledkeznek meg az egyik legmasszívabb szexuális taburól: a többnejűségről (poligínia). Ugyanis komoly jelentősége van annak, hogy miért éppen a többnejűség, ez a valóban hagyományos tabu az, amelynek ledöntése érdekében egyetlen szót sem lehet hallani. A többnejűség tiltása ugyanis mind vallási, mind pedig jogi alapon teljesen indokolatlan, sőt tarthatatlan. És mégis, propagandistáinknak eszébe sem jut, hogy szavukat felemeljék a szabadság e korlátozása ellen. Aligha járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy ennek oka a többnejűség erősen patriarchális jellegében keresendő, és a patriarchális szemlélet erősödését a modern kultúrában éppen propagandistáink kívánják a legkevésbé. A többférjűségért (poliandria) alighanem szívesen felemelnék a szavukat, viszont jól tudják, hogy a többférjűségért való harc nem volna elválasztható a többnejűségért való harctól — s ugyanakkor azt is tudják, hogy a többférjűségnek semmiféle perspektívája és vonzereje nem lenne a modern világban, ellenben a többnejűség lehetőségét sokan kihasználnák. A liberális elvekből kiindulva tehát nagyon is indokolt lenne a poligámia érdekében harcot indítani, hiszen ennek — a homoszexuális házassággal ellentétben — még vannak hagyományos gyökerei is (a többférjűségnek is!). Hogy ezt mégsem teszik, az éles fényt vet a közvélemény mélységesen manipulált voltára.”

(Abban egyébként nem vagyok biztos, hogy a többférjűségnek ne lennének perspektívái a modern világban, mivel a modern férfiakban a femininitás olyannyira túlteng, hogy sokan közülük tulajdonképpen még erre is kaphatók volnának — ami azt jelenti, hogy a többférjűség valamiképpen úgy nézne ki, mint a többnejűség: a nő lenne a férj, a „férfiak” pedig a feleségek.)


20 megjegyzés:

 1. Hála Istennek s a többi szolgának vannak má' jópáran, kik anyagilag is megengedhetik maguknak e kombinációkat.
  Támogassuk az elvtársakat a saját jólfölfogott szolgai érdekünkbe' is! Köszönjük s további kellemes szórakozást kívánunk!

  VálaszTörlés
 2. Mester várja ifjú tanítványhölgyek jelentkezését? :-)

  VálaszTörlés
 3. Nem is rossz, Bobkó úr, lehet, hogy átalakítom a Tea-Kört diszkrét kapcsolatközvetítő
  szalonná, úgyse lesz kisebb a lelkesedés.

  Nézze meg, ilyen sat. szerű hozzászólásokra számíthatunk csupán.

  Alighanem hamarosan elkövetkezik az a korszak is az életemben, amikor kezdek mély ellenszenvet érezni a keresztényekkel szemben, eltérően mindazoktól, akik tanítóim voltak. Majd azért persze valahogy helyrepofozom magam, hogy Erdő Péter-féléknek is megfeleljek.

  VálaszTörlés
 4. Egy időben török történelmet olvasgattam. A legtöbb mű a következő narratívára volt felfűzve:

  (1) volt egy közép-ázsiai katonanép,
  (2) egy tehetséges dinasztia vezetése alatt meghódították a fél világot és birodalmat alapítottak,
  (3) amely aztán hanyatlásnak indult és hosszú agónia végén felbomlott.

  A hanyatlás okai között általában előkelő helyen szerepelt a hárem.

  A háremhölgyek folyton intrikáltak, saját gyermekeiket tolták előtérbe (már nem a legtehetségesebb, a hadsereg által támogatott herceg lett a szultán, hanem az, akinek az anyja a legrámenősebb volt), a szultánok a dekadens hárembeli életvitel foglyaivá váltak, stb. stb.

  Pár éve aztán egy repülőtéri váróban a kezembe került egy nyilvánvalóan feminista hatás alatt lévő szerző könyve. Az illető azzal kezdte, hogy megvizsgálta a szultáni udvar (gyakorlatilag az államkincstár) költségvetését. Az összegek csak illusztrációk:

  x bég: 1000 pénzegység
  y pasa: 1200 pénzegység
  z háremhölgy: 1000000 pénzegység
  w háremhölgy: 20000000 pénzegység

  A legtöbb szerző a fenti kimutatásban csak a hárem dekadenciájának újabb bizonyítékát látta. Ez a kvázi-feminista szerző viszont elgondolkodott a dolgon: mégis mi a bánatos fittyfenére költöttek el a háremhölgyek ennyi pénzt?

  Fizikai képtelenség volt ebben az időben ilyen summákat ékszerekre, ruhákra és egyéb dekadens dolgokra költeni.

  Elkezdte tehát a meglévő, rongyosra olvasott forrásokat női szempontból értékelni. Érdekes következtetésekre jutott. Nincs itt hely és idő ezek kifejtésére, maradjunk csak annyiban: teljesen felforgatta a török állam működéséről kialakult korábbi elképzeléseket.

  Ajánlom a könyvet mindenkinek, aki nem csak írni akar a feminizmusról, hanem hajlandó - esetenként, nagy ritkán, tényleg kivételes esetben - a feministákat olvasni is.

  VálaszTörlés
 5. Remek bejegyzés! A Teakör jó úton van afelé, h tartsa az 1 nap - 1 poszt rendszert legalább ebben a hónapban, nem lenne rossz!

  Amúgy Sylvia Plath egy olyan feminista, aki remekül írt, jó olvasni. Férje, Ted Hughes mellett két feleség gyilkolta meg önmagát... :)

  VálaszTörlés
 6. Loxon Úr, Loxon Úr!
  (mikor jut el a radikalizálódás odáig, hogy itt tegeződni fogunk?)

  Ha ez így megy tovább, nemsokára metélt farkincákról olvasunk a bejegyzések címében...
  :-)

  Komolyra fordítva a szót, a dekadencia nem magyarázható meg csak emberi rosszindulattal, bár a felforgatásban utazó csoportok mindent megtesznek, ami tőlük telik.
  A zenitjén túljutott civilizációban törvényszerűen kezdik az erre hajlamosak az élet minden területén lerombolni az értékekekt, eszményeket. Az építészetben (meg mindenben persze) a modernizmus kezdte szadistán kiirtani az évezredek szorgalmával felhalmozott tudást és öröklött emberhez méltó, barátságos épített környezetet (a pécsi bejegyzés is szólt ilyenről), mások a nemi szerepek, család, stb. terén fejtik ki "tehetségüket". A lényeg, hogy a zeniten túl nincs erő a társadalomban, ami gátat vetne a mindig jelenlevő romboló erőknek.

  VálaszTörlés
 7. Igazán csodálatra méltó sziporkázás az értékrombolás.
  Sok sikert a diszkrát kapcsolatközvetítő szalonhoz is!
  /én máskint nevezném, dehát én csupán egy a finomságokra érzéketlen "paraszt" vagyok az "Úr" megfogalmazásába'. Föltételezem: lelkes meglégedésire szolgál, hogy nem fogom látogatni s zavarni a bészólásimmal.
  Nem köll nyugtalankodni: más gáttalan élvező romboló erők biztos sűrűn.

  A háremmérleghez hasonló makrogazdaságielemzések a mai uralkodó rétegbéli közállapotokrul is elkelnének.

  Hughes is jól írt, nemcsak Plath, bár.. S azt se zárnám ki, hogy a 2. neje az 1. mián gyilkolta + magát, ha még léteznek számvetések, amire Hughes tán élti végiig se ért +.
  A dieu, parton: Isten velük, ha ..

  VálaszTörlés
 8. ó, jaj, pusztulása felé tart a világ..a szívnek meg kell szakadnia.

  VálaszTörlés
 9. Bizony Ted Hughes is hatalmas, a Crow verseiben rengeteg minden benne van, tele van élettel.

  Ami a nemi szerepeket és a gender-ideológiát illeti, sztem azért hamar rájönnek az emberek, h rossz irányba kanyarodtak ezzel az egész liberalizmussal, csakhát ehhez olyan vezető pozícióban lévő emberek kellenek, akik ezt vallják!

  VálaszTörlés
 10. Bobkó úr,
  tényleg radikalizálódom kevéssé. Ahogy a blogoszférában töltött időm növekszik, úgy válok egyre „türelmetlenebbé” a nettó értetlenséggel szemben. Metélt farkincákra várva azért nem kell dörzsölnie a tenyerét. Nem lesznek.

  Petya, Katherine Mansfield-et ismeri?

  VálaszTörlés
 11. Kedves Loxon, sat. megsértődött, amit nagyon sajnálok, remélem, félreértette, amit írtál, vagy te azt, amit ő. Bevallom, én se értem, mi volt a baj a hozzászólásával. Ő egy derék világhálós barát és hazafi (a szétszakított hazáé).

  Természetesen parodisztikusan túloztam a farkincával, de tartalmilag az Erdőpéterezés kb. ebbe az irányba mutat...
  Engem is aggaszt a jelenség. (nem a bírálata)

  VálaszTörlés
 12. Mindig sajnálom, ha félreértés történik (és ez szándékaim ellenére igen gyakori). Az értetlenkedésen azonban nem tudok változtatni (senkién sem).

  Meséljen egy kicsit, mi újság Lengyelországban.

  VálaszTörlés
 13. Loxon, Katherine Mansfieldről még nem hallottam, de wiki honlapja alapján érdekes lehet. Ha volt Virginia Woolf volt rá befolyással nem lehet rossz... Bár talán kicsit korán halt meg ahhoz, h trú modernista legyen..

  VálaszTörlés
 14. Barbara Ehrenreich mindig érdekes. Itt például az 1600 körül kezdődő depresszió-járványról ír, amit a feudalizmus felbomlásával hoz összefüggésbe.

  VálaszTörlés
 15. Sok jó hír nincs.
  A jobbközép kormány tekintélye odavan, mert testületileg lobbizott a szerencsejátéktöörvény kapcsán bűnöző érdekeltségeknek, azazhogy testreszabott törvény készülgetett.

  A konzervatív elnök pártja igyekszik mielőbb üvegsivatagot csinálni az országból rakétapajzs miatt ideir
  ányítandó orosz atomrakéták által.

  És ha jól hallottam, az alkotmánybíróság elsőre visszadobta a volt káderek nyugdíjának megnyirbálását.

  VálaszTörlés
 16. bah, loxony, mi ez az antikeresztény nekikeseredés?
  összefügg a blogoszférában eltöltött időmennyiséggel?

  miért nem örül inkább valami szépnek?
  mondok is egyet.
  EKF :)

  VálaszTörlés
 17. “The English malady” — ez igazán elegáns betegség. Elsajátítom.

  Tevvton, épp tegnap állapítottam meg a Széchenyi tér kordonjai közt átsétálva, hogy ez számomra a pokol tornáca. Végülis a keresztény fogalomkörben maradtam.

  (P, Mansfield egyszerűen csak jól ír. Hogy trú modern-e, azt nem tudom.)

  VálaszTörlés
 18. Loxon, ez már Igen! :)

  http://igen.hu/olvassuk/1171-homoszexualis-kapcsolat-nincs-is.html

  VálaszTörlés
 19. Egy élmény olvasni a hozzászólásaikat! :)

  VálaszTörlés

Imago animi sermo est (Seneca)