2010. március 8., hétfő

Quis — Levelek

Ki és kihez írta a leveleket?

„Párizs, dec. 30.

Jobban, közvetlenebbül szeretném Önt megismerni, mint ahogy eddig ismerem. Habár nehéz lenne számomra innen levelezést kezdeni Önnel. Művei közül csak a brumaire 18-ról szólót ismerem, csodálom a benne megnyilvánuló mély és hatalmas szellemet, és él bennem a vágy, hogy megismerhessem műveinek címét, szeretném azok tartalmát is ismerni. Ami engem most arra indít, sőt kényszerít, hogy Önnek írjak, az röviden a következő: amint én néhány hét óta a körülményeket látom, óva kell Önt intenem nemcsak Bgyától, de attól a személytől is, akinek Ön ide a legutóbbi időben többször írt Bgyáról. Mindkettő legfeljebb arra jó, hogy az ember megtudjon valamit általuk az ellenséges táborról, azonban nagyon helytelen dolog lenne bármit is közölni velük, ami fontos. Az egyetlen ok, amiért írok Önnek, amiért szigorú elvemtől: nem levelezni! — eltérek, csakis ez. Szükségesnek tartottam Önt e néhány sorban óva inteni.

Egyúttal fogadja, kérem, teljes tiszteletem nyilvánítását.”

„f 20.

Megkaptam levelét, most azonban nem tudok rá válaszolni. Piali (akivel egyébként én a magam részéről nem levelezek) azt írta nekem, hogy Ön megkérte őt, menjen el Kosshoz és világosítsa fel Bgyát illetően. Ugyanolyan igaz-e ez a felhatalmazás, mint az, amelyikről Bgya beszélt Önnek? Újra meg kell ismételnem e két úrra vonatkozó figyelmeztetésemet.

Bizonyosan tudom, hogy Koss proklamációja hiteles. Itteni barátai nemcsak tanácsolták neki, hanem egyenesen unszolták őt, hogy cáfolja meg, különben… Gondolja, hogy az olasz meg lesz elégedve? Ha ez lesz a helyzet, akkor ők par nobile fratrum. Az az érzésem, hogy e két úrnak ebből az alkalomból össze kell vesznie. Így Koss nemcsak elveiben ingatag, hanem példátlanul hamis és gyáva. Ha az olasz továbbra is szövetkezik vele, nem fogom már becsülni tudni.

Megragadom az alkalmat, hogy mély tiszteletemet fejezzem ki.”

9 megjegyzés:

 1. Az biztos, hogy a legnagyobb magyar, neki voltak ilyen idétlen névrövidítései, de hogy kihez, na ezért már fel kell újra ütni a naplóját.

  VálaszTörlés
 2. Először az utalásokat lenne célszerű megfejteni (nevek, művek).

  VálaszTörlés
 3. Ó csak nem-e Szemere levele, Karl Marxnak magának?

  VálaszTörlés
 4. Tessék indokolni is, a szöveg alapján :)

  VálaszTörlés
 5. Ha minden igaz a levél a "Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte" című műre hivatkozik amelynek Karl Marx a szerzője. A levél írója tehát minden bizonnyal a tekintélyes szakállú urat igyekszik óva inteni. Na mármost az említett művet 1852-ben publikálták tehát a levél jó eséllyel az után keletkezett, mégpedig - mint az ismert - Párizsban. Akkoriban Szemere Bertalan is a francia fővárosban tartózkodó emigránsok életét élte, s bőszen levelezett többek között Karl apóval is. Nos én ezek alapján bátorkodtam feltenni kérdésemet.

  VálaszTörlés
 6. Kitűnő :-)

  Plusz még említi a szöveg Koss[uth] proklamációját is, és az is nyilvánvaló, hogy a levél írója Kossuthtal inkább ellenséges viszonyban állt. Szemerének a forradalom fontosabb alakjairól írt művét maga Marx is fordítgatta, aki szintén ellenségesen viszonyult Kossuthhoz, mivel Kossuth épp III. Napóleonnal (aki ellen Marx a Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikáját írta) állt kapcsolatban (Kossuth feljegyzéseiben megemlíti, hogy a magyar nép nevében - hálából - fel is ajánlotta a magyar koronát a francia császárnak, aki amúgy szabadkőműves volt). Ezért vált Kossuth Lajos Marx szemében "reakcióssá", bár a magyar forradalomban betöltött szerepéért nagyon sokra tartották, Engels például így írt róla: "Az 1848-as forradalmi mozgalomban először, 1793 óta először meri megtenni egy nép, amelyet körülzárt az ellenforradalmi túlerő, hogy a gyáva ellenforradalmi dühvel a forradalmi szenvedélyt, a terreur blanche-sal a terreur rouge-t állítsa szembe. Hosszít idő óta először találkozunk egy valóban forradalmi jellemmel, egy olyan férfiúval, aki népe nevében fel meri venni az élethalálharc kesztyűjét, aki nemzete számára Danton és Carnot egy személyben, s ez a férfiú - Kossuth Lajos.”

  VálaszTörlés
 7. És akkor mind a két levél Szemere tollából született? A Bgya és a Piali álnevek kiket rejtenek? A Koss azért egyértelmű volt.. :)

  VálaszTörlés
 8. Igen, persze ezek az eredeti leveleknek csak a fordításai.

  Bangya János

  Pialiról nem tudok semmi közelebbit.

  VálaszTörlés

Imago animi sermo est (Seneca)