2008. június 4., szerda

Szent Eutrapelia

Túl a tapasztalaton és az észenHumoros népek vagyunk, de legalábbis törekszünk .


A vicc egy tapasztalat-sziget, egy sajátos tapasztalási mód, amiről tudjuk, hogy nem a hétköznapi valóság, nem kell komolyan venni. Ezt lehet előre is jelezni, de lehet a legkomolyabb arccal is viccet mondani, ahol a hallgatónak kell rájönnie, hogy ez nem komoly, hanem tréfa. Ahogyan a vallási tapasztalás elmagyarázhatatlan, hiszen a nyelvünk a köznapi valóságunkhoz köt, úgy a vicc is. A humor nem logikus, a megértése sem az, és tudjuk mit ér, ha el kell magyarázni (azt, amit nem lehet).


Ma a humor inkább reakciós. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen a baloldaliaknak vagy liberálisoknak humora, de ha néha van is, csak a saját filozófiai előfeltevéseiket félretéve tudják megmagyarázni. A humor ugyanis nem racionális, és nem is tapasztalati. A humort Arisztotelész, Platón, Quintilianus, Hobbes felsőbbséggel magyarázta: a felsőbbségérzet miatt nevetünk, a kiválóságtudat érzékelése a humorérzet. Spencer, Freud a megkönnyebbüléssel magyarázta a humorérzetet. Azonban a ma legelterjedtebb magyarázat Hutchesoné (Reflection upon Laughter), aki szerint a humor az inkongruencia észlelése.


A humor nem onanizálás, nem hatástalan és értelmetlen cselekvés. A tréfálkozás sajátos tevékenység: a tréfálkozó és a közönsége közt hallgatólagos egyetértést (sensus communis) előfeltételez – ennyiben a viccelődés közösségépítés, mindig csak az insidereknek szól. Ugyanakkor hasonlóan a fantáziához és a költészethez a humor felszabadít, és ezzel képes megváltoztatni a helyzetet. A tréfa azzal szabadít fel, hogy valamilyen ellentmondásra hívja fel a figyelmet. Kilép az immanens, a testi érzékelés világából. A humor megmutatja a valóságunk és magunk korlátolt voltát – a humor transzcendálja az egyént.


Ezért ellentétes a humor a racionalistákkal, akik szerint az emberi világ tökéletessé tehető, minden racionálisan megérthető és megmagyarázható. A humor antitotalitárius. Tudatosítja a világunk tökéletlenségét és egyben fel is készít a tökéletlenségekkel való együttélésre: annak elfogadására, hogy az alapvető dilemmáinknak nincsenek megoldásai. A jó élet félmegoldásokból áll, kompromisszumokból a racionális igazságok és szép eszmények félretételéből, a kisebbik rossz választásából, és az emberi ostobasággal, korlátoltsággal való együttélésből. A humor a teljes és gyökeres lázadás hiábavalóságáról is szól. A humorérzék a transzcendenciához kapcsol minket, a humorosakat, aminek leglátványosabb testi jele a kacagás.


A humor hasonlatos a vallásihoz, mindkettő egy enklávé, és mindkettőben a transzcendenciát tapasztaljuk meg. A vallási tapasztalás esetén a transzcendencia valamilyen, a köznapi életben nem megragadható értelmet mutat, míg a humor transzcendenciája a köznapi élet értelmetlen voltára utal. Mindkét esetben az ember képes kilépni az aktuális helyzetéből és jelentéseiből, előfeltevéseiből.


A transzcendencia kreatív, és nem mindenki az, mint ahogyan nem minden ember egyformán képes vallási tapasztalásra vagy a humor tapasztalására. Ezek adományok. A transzcendencia megtapasztalásának lehet és gyakorta van is noétikus, megismerő, értelemadó jellege – még akkor is, ha nem tudjuk szavakban megfogalmazni: egy példázat vagy egy anekdota, vicc jobban feltárja az köznapi élet értelmét vagy értelmetlenségét, mint tucatnyi roppant komoly és alapos értekezés.


A transzcendencia megtapasztalására szerencsésebbek képesek izgató szerek nélkül is, van hitük és humorérzékük – bár diktatúrák azt jobban büntették, mint a hagyományos tudatmódosítókat. Ugyanis a transzcendencia – így a vallás és a humor is –, leértékeli az érzékszervekkel megtapasztalható világot.


A transzcendencia mai, nem-teológiai megközelítése szerint: az immanens világban pontosan az emberi tapasztalatokban találhatóak a transzcendencia jelei. (Kálvin – sensus divinitatis) Peter Berger szerint a rend észlelése, a játék, a remény és a kárhozat megtapasztalása mellett a humor – a helyzetek ellentmondásainak felismerése, az emberi élet ellentmondásos voltának felismerése – ilyen, transzcendenciára utaló jel.


Megelőzendő a felesleges köröket: vannak humortalan hívők, de a humor hiánya inkább a konformizmussal jár együtt, ami ma a szekularizmus valamilyen fajtájának elfogadását jelenti. De viccelt-e Jézus? Némelyek a szent iratokhoz is a humorban vélik megtalálni a kulcsot. Az egyik gyakorta idézett történetben a farizeusok megkérdezték tőle, hogy fizessenek-e adót. (Máté 22. 15-22) Mire Jézus megkérdezte őket, van-e náluk pénz. És adtak egyet, pedig nem lehetett volna – a császár képmása miatt. Majd a sokat idézett mondat: Adjátok meg azért ami a császáré, a császárnak; és ami az Istené, az Istennek. Arról nem tudunk, hogy visszaadta-e. El is rakhatta.


A vallás felszabadítja a lelket, mint a humor. A fenséges és humoros egyaránt meghökkentő, lényege a szabadság, spontaneités, meglepetés. Ez az írás egyik sem.


Van aki azért él békében a világgal és önmagával, mert nem ismeri fel az ellentmondásait, mint Hans Hansen, és van aki azért, mert a vallás és a humor révén az élet ellentmondásaiba tekint be. A humorérzék is adomány. Az ellentmondások elfogadása a világban és magunkban adomány.


(Folytatjuk)


76 megjegyzés:

 1. Nem szoktam direktbe ajnározni, mert minek, de ez az írás egyszerűen remek.

  Kedves Tölgy,
  köszönöm. Tényleg.

  VálaszTörlés
 2. Igen jó cikk.

  VálaszTörlés
 3. Gyönyörű írás, ez a legjobb szó rá.

  VálaszTörlés
 4. twtn írja

  igen, igen, igen!
  vidám kis írás :) majd említem Gizikének is, ő is szereti a vidám dolgokat.

  jöjjön a folytatás!

  (de ha így megy tovább, előbb-utóbb meg kell írnom a posztomat a szellemesség retorikájáról :)

  VálaszTörlés
 5. A kommentek remek példái az aklosodásnak:)
  Kérem...
  Ne legyenek már ilyenek, ez olyan szomorú.

  Minden humoros reakciós és vallásos, bár nem minden reakciós és vallásos humoros.
  (ne fárasszanak a szokásos körökkel, hogy nem is ezt modnta a post, stb. De. Zanzásítottam, egyszerűsítettem. jó szokásomhoz híven)
  Ja, OK, némely balos és libsi is humoros (nagyon ritka!!) ám!.. stb.

  Maguk tényleg ilyen hülyeségeket gondolnak??:)


  Nyilvánvalóan nem éreztem meg a post fennsőbbrendű iróniáját...
  Hülye balos libsi, aki vagyok:)

  VálaszTörlés
 6. gizike,

  maga engem megtisztel vagy le.

  Ami a politikai izéinket illeti:
  1. szerintem (és az egyik hivatkozott, egyébként balos szerző szerint is is) ma a reakciósok a humorosabbak, illetve a PC uralma idején a humor reakciós célokat szolgál (Akár szándékolatlanul is).
  Ennek van egy egyszerű magyarázata, de kivettem az írásból, mert már így is túl hosszú: a konformizmus öli a fantáziát, humort. És ma a karrier a ballibaságot igényli.
  (Az én életemben a ballibák jellemzően nagyon komolyak, szárazok, sótlanok, stb.)
  Javítson ki, ha tévedek.
  2, engem azonban jobban érdekel a második ilyen politizáló állításom, inkább erről írtam: ha van is balliba humor, a humort balliba előfeltevésekkel, filozófiával nem lehet megmagyarázni. Marx vagy Popper mit mondana a humorról? Semmit. Azt tudjuk, előbbi mit mondott - Feuerbach alapján - a vallásról, a tudat szüleménye, hamis tudat. Bár én már azt sem értem, hogy ha materializmus van, determináció meg minden, akkor hogy a retekben lehetséges hamis tudat?
  Segítene? Én igazán szívesen vennék egy empirikus vagy racionalista humor-magyarázatot, de ha van is, nem ismerem.

  Gizike, én csak a balliba előfeltevések korlátoltságára akarok rámutatni. Hány balliba nő szeretné, ha nem csak a testét, hanem a lelkét is szeretnék. Az meg hogy lehet?

  VálaszTörlés
 7. Na de kedves Tölgy,
  mikor mondanak magának ilyat ballibákok?
  zsömlye

  VálaszTörlés
 8. Csatlakozni akartam az akolhoz. Mert eeez igen! Le a kalappal!

  De Gizikének adott válaszától kicsit megkeseredett a cikk okozta jó íz a számban.

  Gizike saját magát kellő öniróniával "hülye balos libsinek" aposzrofálta. Erre Maga ezt válaszolja:

  "Hány balliba nő szeretné, ha nem csak a testét, hanem a lelkét is szeretnék. Az meg hogy lehet?"

  Kérem, ezt nem kellett volna. Valahogy... nem izléses. Nem humoros. Nincs benne kellem. És _nagyon_ nem kedves.
  Érti amit mondok?

  Nem kell _minden_ érvet felhasználni - szerintem. Bármily ütős is legyen.
  Ne haragudjon a kritikáért, tölgy. Vagy haragudjon :)

  A folytatást azért én is várom, és üdvözlöm:

  Leskelődő

  Ps.: Humorban pedig ne ismerjünk tréfát!

  VálaszTörlés
 9. Leskelődő, Maga szereti az aklokat?

  VálaszTörlés
 10. 1.
  Részletezzünk kicsit.
  -„ma a reakciósok humorosabbak” helyett: a humor mindig ellenzéki. Ez olyan alapvetés, amivel nem is érdemes hosszasan foglalkozni. A „milyen eszméletlen jó írás ez, milyen jó srác maga, tölgy” szövegek persze vszleg elmaradtak volna, ha másképp fogalmaz. Nagyon kérem, ne bántódjön meg.
  -„A PC uralma idején a humor reakciós célokat szolgál”. Pontosan mire gondol ezzel a megállapításra? A 2 buzi, 3 cigány és 4 zsidó utazik a vonaton típusú szösszenetekre?
  „ma a karrier a ballibaságot igényli.”
  Hm. Akkor két év múlva a helyzet megváltozik? A reakciósok hirtelen elvesztik most oly szikrázóan csillogó humorérzéküket? A balosokban pedig gejzírként tör majd fel?
  Nem érzi, milyen….tarthatatlan megállapítás ez?
  Ön egyrészt megpróbál egy általában érvényes megfogalmazást adni a humor mibenlétéről (a postban említett………..ellenére, amúgy ), majd lazán ráhúzza az egészet a napi politikára, és ostobán általánosít lelkes csőlátó kommentelők éljenzése közben. A humor nem világnézeti kérdés, azért ezt szögezzük le, kérem.
  Búza, ocsú?:) A balosok nem olvasnak, de ha igen, gagyit?:)
  Miért van erre szükség? Újra és újra megjelennek a hasonló témájú eszmefuttatások itt is, a búzablogon is.

  Az én életemben a balosok és a jobbosok jellemzően semmiben nem különböznek egymástól. Vannak közöttük humorosak is, sótlanok is.

  2.
  Tölgy, Ön most csalódni fog bennem: baromira nem érdekel, hogyan magyarázzák filozófusok a humort. Ön kijelenti, hogy sehogy. És?:)Nem tudom, igaza van-e, tehát nem tudok segíteni magának.

  3.

  "Gizike, én csak a balliba előfeltevések korlátoltságára akarok rámutatni."
  Tölgy, én csak azt szeretném megértetni magával, hogy nincsenek különbségek sem korlátoltságban, sem humorérzékben, egyik sem világnézeti kérdés.

  "Hány balliba nő szeretné, ha nem csak a testét, hanem a lelkét is szeretnék. Az meg hogy lehet?"

  Most erre tudnék ezt-azt jobber pasikról, de megkímélem tőle.
  A következő azonban kihagyhatatlan:
  Hány jobber nő szeretné, ha végre nem csak a lelkével foglalkoznának, drága tölgy?
  Értékelje, mennyire ügyeltem a megfogalmazásra, nos, talán most megmarad a kommentem a blogban:)

  VálaszTörlés
 11. jav: Ön kijelenti, hogy a ballibek sehogy.

  VálaszTörlés
 12. Gizike, Üdv, egy ilyen komment persze hogy megmarad – intelligens hangnemben íródott (leszámítva, hogy a Tölgy cikkét dicsérőket szimplán leszólja). Részben egyet is értek Magával.

  Tölgynek van egy zseniális gondolata ebben az írásban: a humor transzcendál(hat)ja az egyén korlátait.

  Ezt ne feledjük, a többit kritizálhatjuk, mivel a többi – az ad hoc alkalmazás kérdése – már más kérdés. Éppenséggel van olyan "humor" is, amely inkább lefelé transzcendál, még korlátoltabbá téve az egyént.

  VálaszTörlés
 13. Gizike és leskelődő,
  most akkor válaszoljak vagy ne. Melyik esetben vagyok a nagyobb bunkó?

  Egyébként, "a humor ellenzéki műfaj" símán félreértés, illetve a hazai balfaszok maga mentsége volt.
  A humor része - és ezt írtam is - az irónia, amikor magunkon vagy magamon tudok nevetni.
  A humort ellenzéki műfajnak tekintő szemlélet erre nem gondol, a humort azonosítja a gúnyolódással, a tejszínhabos torta dobálással. Ez nem egy módszeres értekezés, biztosan találni olyat, ahol a humort és a gúnyt megkülönböztetik (hirtelen CS Lewis ugrik be, de biztosan vannak mások is.)

  Gizike nem értett meg, én sem magát. De azért még egyszer: a humort nem tudja magyarázni a balliba gondolkodás empricista és racionalista előfeltevéseivel, ahogyan a lélek is megmagyarázhatatlan a számukra. (Ezért említettem a szexista macsó példát.) Nem azt állítom, hogy nincs lelke vagy humora a ballereknek, csak nem illeszthető a világképükbe. Lehet, ez nem érdekli magát, de akkor meg ugorjunk!

  Más világban élünk. Én nem nagyon ismerek, sőt egyáltalán nem ismerek humoros ballert, pedig sajna elég sokkal van dolgom.

  VálaszTörlés
 14. Loxon,
  sejtettem, hogy a transzcendencia szóval megnyerem az ügynek :)

  VálaszTörlés
 15. Tölgy, jól számított.

  Ezzel transzcendálta Gizike kritikáját.

  VálaszTörlés
 16. „A humort ellenzéki műfajnak tekintő szemlélet ….a humort azonosítja a gúnyolódással, a tejszínhabos torta dobálással”
  Ó, valóban?
  Nem inkább azt jelenti ez a mondat, hogy az ellenzék, a kisebbség rovására poénkodni valójában nem humoros magatartás?. Mert szerintem igen.


  „De azért még egyszer: a humort nem tudja magyarázni a balliba gondolkodás empricista és racionalista előfeltevéseivel, ahogyan a lélek is megmagyarázhatatlan a számukra”
  Ehhez ezt: „. A humor nem logikus, a megértése sem az, és tudjuk mit ér, ha el kell magyarázni (azt, amit nem lehet)”
  Tegye össze, és vegye észre az ellentmondásait.

  „ Nem azt állítom, hogy nincs lelke vagy humora a ballereknek,”
  Dehogynem: „Ez nem azt jelenti, hogy nincsen a baloldaliaknak vagy liberálisoknak humora, de ha NÉHA van is”
  „a konformizmus öli a fantáziát, humort. És ma a karrier a ballibaságot igényli.
  (Az én életemben a ballibák jellemzően nagyon komolyak, szárazok, sótlanok, stb.)”

  „csak nem illeszthető a világképükbe”
  Mert? Milyen az a világkép, amibe nem illeszthető bele a humor?
  Illetve:
  Bele kell-e illeszteni a humort a világképbe?
  Mennyire..öö…humoros ember az, aki világképbe akarja beleilleszteni magát a humort?


  „Más világban élünk. Én nem nagyon ismerek, sőt egyáltalán nem ismerek humoros ballert, pedig sajna elég sokkal van dolgom.”
  Most megbántott, kedves tölgy:)

  VálaszTörlés
 17. Gizike szerintem most jogos.

  Nem lehet kategorikusan senkitől és semmitől elvitatni a humort. Méghozzá éppen azért nem, mert egyént transzcendáló. És

  1. Amikor valaki tényleg humoros, akkor éppenséggel meghaladta saját korlátolt felfogásait és önkomolyanvételét is.

  2. Ahogyan a ballib nőknek lehet lelkük, úgy humoruk is.

  stb.

  VálaszTörlés
 18. nem szerettem volna első lenni a dícséretben, de nem is szeretnék lemaradni róla. köszönöm, Tölgy.

  a humor azért lehetett 'ellenzéki műfaj', mert a humort politikai szinten kezelték.

  azért ha belegondol, a rákosi-viccek pl, ha gúnyosak is voltak, mégsem emlegethetők egy lapon azzal a lesajnáló gúnyolódással, amire szerintem maga gondol. nagyszüleim barátai közt volt olyan, aki hónapokat töltött az a60-ban mert egy kisebb társaságban rákosi-gúnyverset szavalt (később 56-ban emigrált, köze nem volt a komenistákhoz). sőt, faludy írja azt hiszem a pokolbéli víg napjaimban, hogy recskre internáltak egy olyan fickót is, aki miközben részegen aludt az asztal alatt, addig a társai meséltek rákosi-vicceket egymásnak- végül az egész kompániát elvitték.

  VálaszTörlés
 19. Őszintén szólva Gizike, nem szeretném nagyon ismételni magam, pedig mintha arra akarna kényszeríteni.

  "Nem inkább azt jelenti ez a mondat, hogy az ellenzék, a kisebbség rovására poénkodni valójában nem humoros magatartás?. Mert szerintem igen." - a kisebbség rovására is lehet humorizálni. Pont a ballibáktól tudom, hogy mindenki kisebbség, és csak kisebbségek vannak.

  „De azért még egyszer: a humort nem tudja magyarázni a balliba gondolkodás empricista és racionalista előfeltevéseivel, ahogyan a lélek is megmagyarázhatatlan a számukra”
  Ehhez ezt: „. A humor nem logikus, a megértése sem az, és tudjuk mit ér, ha el kell magyarázni (azt, amit nem lehet)”
  Tegye össze, és vegye észre az ellentmondásait." ---
  vagy a szavakkal játszik és nem akar érteni, vagy nem is ért. Hát, egyiknek sem örülök. Tudja a kontextus... A második idézet arról szól, hogy a tréfát nem lehet logikusan, racionálisan elmagyarázni: az már nem lesz tréfa, valami többlet jelentés elvész a magyarázat során. A második idézet szerint egy konkrét tréfa nem magyarázható sem a tapasztalati világból, sem racionálisan.

  Az első idézet pedig arra utalt, hogy a azok, akik tagadják a nem empirikus világ ill. a nem-racionális tudat létét, jelentőségét (ezek jellemzően ballibák), azok nem tudják a humor vagy a lélek jelenségét megmagyarázni. Az első idézet nem egy konkrét tréfa elmagyarázásáról szól, hanem a humor létének a megmagyarázásáról.

  „ Nem azt állítom, hogy nincs lelke vagy humora a ballereknek,”
  Dehogynem: „Ez nem azt jelenti, hogy nincsen a baloldaliaknak vagy liberálisoknak humora, de ha NÉHA van is” -- a második mondat CSAK a humorra vonatkozik, ami néha van ballereknek is, de nem a lélekre. Az első mondat szerint nem tagadoma lélek és a humor létét kategórikusan a balosoknál. Nem látom az ellentmondást.

  "Milyen az a világkép, amibe nem illeszthető bele a humor?" - erről szól a szövegem, az a világkép empirikus, materialista vagy racionalista.

  "Bele kell-e illeszteni a humort a világképbe?
  Mennyire..öö…humoros ember az, aki világképbe akarja beleilleszteni magát a humort?" -- a beillesztő nem feltétlenül humoros, de aki gondolkodik, filozófál vagy mit t'om én, az igyekszik a világ jelenségeit megérteni, megmagyarázni. Nem azt állítom, hogy aki a humort nem képes megmagyarázni, az nem lehet humoros, hanem azt, hogy a humor pl. kikezdi a baller világképet. (Tudja, abban nincs transzcendencia.)

  "Most megbántott" --- sajnálom, de hisz' tudja, tuskó vagyok :(
  (Ez csak magyarázat, nem kifogás.)

  VálaszTörlés
 20. loxon,
  bocs, de kategórikusan nem vitattam el a humort senkitől, így a balosoknak is lehet NÉHA, azt írtam.
  Nekem élénk a fantáziám, gyermekkoromban faltam a sci-fit.

  VálaszTörlés
 21. Tölgy, én élvezem a vitájukat. Először is azt, hogy komolyan veszik, másodszor azt, hogy kibicnek semmi sem..., harmadszor meg tényleg izgalmas, és még nem tudom, kinek szurkoljak.

  Eddig 2-1-re Maga vezet, de szerintem csak azért, mert Gizike még nem futott neki a 11-esnek.

  *

  Egyébként ebből a vitából tényleg lehet tanulni – amióta Gizike, aki valljuk be, nem egy nagy baller, pályára lépett.

  A gúny tekintetében Gyógyszerész úrnál a pont, a transzcendálás fogalmának kibővítéséért nálam (tudják, lefelé is lehet transzcendálni...)

  .

  VálaszTörlés
 22. Loxony,

  a lefelé transzcendálás az erogénzónáho' vezet?

  VálaszTörlés
 23. Loxon,
  2:1? Micsoda?
  Épp a jobbszélsőjét támadják, vegye észre, és csak a meccs elején vagyunk.
  Maga látott egy 11-est? Nosza ki vele!

  Ha nem lesz meccspénz, elmegyek Manyikához és Materiál Pista leszek!

  VálaszTörlés
 24. Gabrilo,
  kinek hol van az erogén zónája. Az én esetemben pl. 100%-os a lefedettség.

  VálaszTörlés
 25. 100%-os? Rájöttem tölgy, maga vezetéknélküli!

  VálaszTörlés
 26. Gizike,
  most olvasok épp egy interjút Vágó Istvánnal, amiben említett úr azt mondja:"Liberális gondolkodó vagyok....Egy liberális gondolkodónak pedig alaptétele, hogy az intoleranciával szemben nincs tolerancia. ... Nem úgy van az, hogy mindenfajta gondolkodást tolerálunk. A kirekesztőt, a radikálisat például nem."
  Nos, mintha az Ön érvelése is hasonló lenne. Tölgy saját tükrét tartotta elénk, s ebben Ön a képét ferdének látta, mondhatnám, találva érezte magát. Ezért rögtön kirekesztőnek/intoleránsnak nevezte Tölgyet, s ekkor már Magának sem kellett toleránsnak lennie T. véleményével. Ügyes. Pedig a dolog, az én értelmezésemben viszonylag egyszerű, és semmi sértőt nem találok benne. A humor adomány. A humor tesz képessé minket arra, hogy helyzetünkből, szerepünkből kilépve a dolgot kívülről szemléljük, nevetni legyünk képesek rajta, vagyis elfogadni magunkat s a világot a hibáival együtt. Nos valószínű, hogy erre a liberálisok, balosok nem képesek, hiszen nem elfogadni, hanem lerombolni s átgyúrni akarják azt. Én így értettem Tölgyet. Ezen megsértődni valóban botorság, hiszen akkor saját meggyőződését tarja szégyellni valónak.
  A másik szerintem fontos dolog, hogy a humor nemcsak másokkal szemben kell hogy működjön, hiszen másokat nevetni, gúnyolni könnyű. Ha jól emlékszem, az irónia, gúny másokkal szemben az Ön eszköztárából sem hiányzik:)))
  Na de az önirónia már nehezebb, s ha jól látom, saját magán, Gizike, maga sem tud derülni, inkább kigúnyol mindenkit, az Ön haragjában vétleneket is.
  Ha nem haragszik, elmesélek egy történetet, talán ebből világossá válik, hogy mi a humor, milyen az, amikor valaki saját magán képes nevetni, s ez elviselhetővé teszi a helyzetet.
  Nagymamám kórházban volt. Bementem meglátogatni, s mivel nem tudott már felkelni, a szobai csapnál meg kellett tisztítanom a műfogsorát. Én őt azelőtt soha nem láttam még anélkül. Amikor megláttam a fogai nélkül, egyszerűen elfogott a nevetés. Ő megkérdezte, hogy min nevetek. Odatartottam elé a tükröt. Ő is nevetésbe tört ki meglátva magát. Felejthetetlen, ahogy a könnye is kicsordult. Rákos volt. Másnap meghalt. Hát szerintem ez a humor.
  katuska

  VálaszTörlés
 27. Katuska, bombagól. 3-1. Vágó István miatt.

  Egy kicsit azért nekem mégis szomorú volt a hozzászólása. Ezért a gólöröm mérsékelt.

  Gizike, azt tudnia kell, hogy én ebben a meccsben Magával tartok. Úgyhogy próbálok gólpasszokat adni. Már ha erre igényt tart, mert egyedül is képes végigcselezni a pályán.

  Szóval én a helyükben nem bíznám egyedül a kapusra a dolgot, ugyanis tudom, hogy Gizike tud magán nevetni. Meg Magukon is.

  .

  VálaszTörlés
 28. Tölgy
  Fussunk neki még egyszer akkor, ismétlek én is:
  Ön ír egy postot a humorról. A post második részében arról elmélkedik, mit jelent a humor az Ön számára, hogyan aposztrofálták ezt kedvenc filozófusai, valamint egyfajta hasonlóságot vél felfedezni a humor és a vallásos hit között. Ebben ugyan nem értünk egyet, de Ön így gondolja, rendben:)
  Én az első rész miatt szóltam hozzá a posthoz.
  Ebben az első részben Ön a következőket állítja:
  - a humor reakciós. Egy kommentjében indoklásul hozzáteszi: „a konformizmus öli a fantáziát, humort. És ma a karrier a ballibaságot igényli.”
  Valamint hangulatfokozásként (óriási taps a kommentelők -érdekes módon mind ún. reakciósok:) - részéről ): „Az én életemben a ballibák jellemzően nagyon komolyak, szárazok, sótlanok, stb.”
  Ön ezekkel a mondatokkal azt állítja, hogy a ballibesek általánosságban nem értik, szeretik, űzik jól a „humort”(tesz némi engedményt, kivételeket elismer)
  A véleményét fenntartja.

  Én erre a megállapításra a következőket válaszolom:
  - a humor nem reakciós, inkább ellenzéki , az ellenzék, a kisebbség rovására poénkodni valójában nem humoros magatartás. Ezt a véleményemet fenntartom. Az érthetőség kedvéért az alábbi pontosítást teszem: szerintem nincs olyan JÓ zsidó vicc, amit nem zsidók találtak volna ki. Érti-e?
  - Ha a karrier, a konformizmus az indok, akkor: „két év múlva a helyzet megváltozik? A reakciósok hirtelen elvesztik most oly szikrázóan csillogó humorérzéküket? A balosokban pedig gejzírként tör majd fel?”
  Erre nem válaszolt. Amúgy miért nem?:)
  - a humor értésének, szeretésének stb. nincs,, nem is lehet köze a világnézethez.
  Ezt a véleményemet is fenntartom.

  Úgy látszik, holtpontra jutottunk hát, és nem fogunk egyetérteni:)

  Ráadásul, miután máris megjelent a blogban egy hölgy a maga …khm … finom:) személyeskedéseivel, a vitát a magam részéről be is fejezem. Jobban jár mindenki, és utálom, ha törölnek. ;-)  Általánosságban azért a végére, újra és újra:), a következőket kívánom leszögezni:
  - Egészen elképeszt, hogy - ebben a blogban is oly sokan - pusztán világnézeti, politikai vélemények különbsége miatt – magukat, a hozzájuk hasonlóan gondolkodókat többnek, jobbnak, okosabbnak,intelligensebbnek, értőbbnek, és lám, humorosabbnak gondolják, sőt erről még eszmefuttatásokat is képesek írni. Izgatottan várom (nyugodtan ellophatják az ötleteket) a következő postokat: Miért nem képesek szerelemre a balosok? Miért nem értik a komcsik a másodfokú egyenleteket? A konzervatív segít, a liberális belerúg! Stb
  - Pontosan azt a magatartást képviselik ezzel a mentalitással, mint pl. Tóta W. Árpád bizonyos cikkeiben, ami olyan mélyen (és jogosan) felháborítja Önöket, és …hm…mindenesetre meglepő, hogy ezt egyáltalán nem is veszik észre.:)

  Szép estét:)

  VálaszTörlés
 29. Közvetítésünket folytatjuk.

  A bíró visszavonta a harmadik gólt, mivel a Katuska nevű csatárhölgy lesről indult.

  Gizike azonban a második félidőben nem nyújtott erős teljesítményt, így maradt a 2-1.

  A játékot elnézve a küzdelem azonban kiegyenlített maradt.

  *

  Magam részéről hozzátéve:
  Gizike mostani érvismétlései jobban cáfolhatók, mint amikor először felhozta azokat. Szerintem a humor egy frászt ellenzéki. Ez éppen akkora marhaság, mint hogy nem az. Ráadásul burkoltan G. arra is céloz, hogy az itt megjelentek nem rendelkeznek túl jó humorérzékkel. Még ha ez igaz is, csupán az általa kifogásoltak tükrözése.

  Egy esetleges "sikeres reakciós karrier" esetén véleményem szerint megmaradna a humorom, és Sas Józsefnek akkor sem lenne jobb, ha elnyomnák. Ez utóbbi teljesen biztos.

  Az, hogy a világnézetnek mennyi köze van a jó humorhoz, nehezen eldönthető, inkább irreleváns. Az biztos, hogy akiknél a világnézet domináns, a humorérzék is általában korlátolt, azaz: voltaképpen nincs.

  .

  VálaszTörlés
 30. Kieg:
  Ha a karrier, a konformizmus az indok, az nem éppen a humor mindig ellenzéki tételt támasztja alá?

  VálaszTörlés
 31. Gizike, részemről a kérdés már nem érthető. Tölgy biztos tudja, miről van szó.

  Hogy érti azt, hogy "Ha a karrier, a konformizmus az indok, az nem éppen a humor mindig ellenzéki tételt támasztja alá?"

  De persze intézzék maguk között, én csak kívülálló vagyok, ugye.

  *

  Más. Ittak már Schloss Gutenberg (Mousseux Cassis Carte Pink) nevű italt? Ha nem, ne tegyék. Borzasztó.

  VálaszTörlés
 32. Loxon,
  lenne oly jó és megírná velem, hogy miért is indultam én lesről?
  Azaz igazság, hogy valami olyan információ birtokába jutott, ami elöttem ismeretlen.
  K.

  VálaszTörlés
 33. Ez a les:
  "Na de az önirónia már nehezebb, s ha jól látom, saját magán, Gizike, maga sem tud derülni"

  Gizike ezt írta első kommentárjában:
  "Zanzásítottam, egyszerűsítettem. jó szokásomhoz híven" – ez felfogható öniróniának. Nem?

  VálaszTörlés
 34. Gizike,
  azért, hm. Én nem személyeskedtem, magának meg jó szokása. Végig általánosságban fogalmaztam. Ez a Tóta W. ....
  Volt egy korábbi poszt itt: mi nem harcolunk, hanem beszélgetünk.
  Ne vegye zokon, de a beszélgetést helyett a harcot a baloldal tette uralkodó formává. És büszke is rá. :(
  Tehát: beszélgetünk. És én senkit nem zártam, magát sem fogom. (Nem is tudnám.)

  A vallás és a humor párhuzamairól írtam, a transzcendenciára utalásra mindkettőben.
  A balosok-liberósok azért nem nagyon humorosak - a gúny más ügy, de már említettem - mert nem fogadják el a világ és maguk ellentmondásait, tökéletlenségeit. Erre büszkék is. Ezt nevezik ők kritikai gondolkodásnak. Meg akarják oldani a megoldhatatlant.
  Ez egy.
  A karrier a kettő. Valószínűleg a nagy szervezetek kedvelik azokat, akik probléma-mentesen látják a világot, magukat,a tevékenységeiket. Erre utaltam Hans Hansennel. (Jó hogy azt nem mondja, anti-germán rasszista is vagyok.)

  A humor, egyre inkább úgy gondolom, nem ellenzéki műfaj. Ugyanis az ironikus ember magán is tud nevetni. Ha ön még nem tette, hát nem tette. De van ilyen, higgyen nekem. És ennek megfelelően a saját pártján is.
  Másrészt az ellenzékiség és a humorérzék összekapcsolása nekem a marxismus episztemológiájára hajaz, amit nem fogadok el. (Lét - tudat, stb.) Reakciós vagyok :(

  A konzervatívokat nem hoztam szóba, azt hiszem csak Magácska írt róluk, én a reakciósokról írtam végig.
  A poszt kiváltó oka az volt, hogy a Reakción kialakult némi vita a vallásról és a tudományról. Kedves baller vagy libsi barátaink gyaláztak mindent, ami a racionalista vagy empiricista előfeltevések körén kívül esett, főleg a vallást. Erre megkérdeztem tőlük, mi van a humorral? Választ nem kaptam, reméltem Magától kapok, nem így lett. És erősödik bennem a meggyőződés, hogy a humor jelenségét (sem) és semmit, ami transzcendens, nem tudja kezelni e két ismeretelmélet. Nem létezőnek tekinti.
  A két említett gondolkodási stílus hívei jellemzően haladárok. Loxon írt nem régiben egy ügyes posztot Hamannról. Ennyi az egész. A reakciósok - akik nem fogadják el az említett két haladó episztemológiai gondolkodást - szerintem teljesebben képesek az emberi tapasztalatot értelmezni.
  A ballerek meg sokkal szegényesebben.

  És igen, ahogy említettem, a ballerek zöme perfekcionizmusuk vagy karrierista szőkeségük miatt, de vagy uncsi, vagy összeszorított fogakkal küzd mindig valamilyen sárkány ellen. :(

  VálaszTörlés
 35. Tölgy
  azért mégsem hagyhatom szó nélkül a válaszát:)

  Szerintem én sem személyeskedtem, de minden bizonnyal mást értünk ezalatt, ebből van a difi.
  A Tóta W szíven ütötte, ugye?:) De szerintem gondolkodjon el azon, hogy pl. a keresztényeket ostoba balfékeknek tartani nem hajaz-é arra a megállapításra, hogy a balosok humortalan, sótlan népség?
  Kívételeket néha Tóta is szokott emlegetni.:)

  Higyje el, a balosok ugyanúgy elfogadják az említett ellentmondásokat és tökéletlenségeket, mint a reakciósok. Csak annyi a különbség a két tábor között, hogy más a világnézetük. De a humorhoz való hozzáállást erre ráhúzni...

  Én igazából csak olyan emberekkel tudok jó kapcsolatot kiépíteni, akik tudnak magukon nevetni, és én is ilyen vagyok:) Ha ismerne, tudná ezt, és lám, mégis az ellenkezőjét feltételezi....nos, ilyen téves feltételezéseket vélek felfedezni az írásában is, ezért szóltam hozzá a posthoz.

  Nem tudom, hol dolgozik, tölgy, de akkor egy kis politikai kitérő:
  lehet, hogy igaza van abban, hogy a balosok mostanság összeszorított fogakkal közdenek, lévén 2 év múlva nagy valószínűséggel elvesztik a választásokat, és ez bizony a pozíciók, munkahelyek elvesztését is jelenti nagyon sok esetben.
  Már volt rá példa anno, a Fidesz első győzelme esetén, és igen, az azt követő szocikormány idején is. Ugyanennyi összeszorított fogú fideszessel lehetett akkor találkozni a két forduló között.
  Ez egyszerűen egzisztenciális kérdés, a humorhoz nincs köze.

  VálaszTörlés
 36. 2-2-nek ítélem az eredményt, majd a tizenegyesek eldöntik.

  Gizike számára annyi megjegyzendőm van, hogy Tölgy nem annyira a fidesznyikekre gondolhatott, hanem inkább a klasszikusabb hozzáállású reakciósokra, akiknek pl. van annyi humorérzékük, hogy átlátják a parlamenti váltógazdaság nevetségességét, és azt, hogy hogy egyik vagy másik tábor miként beszél "harcról" meg "győzelemről" egy cirkuszi porond 4 évre való meghódításakor.

  De ez már csak a személyes megérzésem. További jó szórakozást kívánok.

  VálaszTörlés
 37. Tisztelt olvasók, tisztelt hozzászólók és tisztelt olvasók, de nem hozzászólók!

  Egyszerűen kezdem azt hinni, elmegyünk az ovodás korba. Amikor az a lényeg, a nekünk tetsző lánynak meghúzzuk-e a haját vagy sem.
  Humor, önirónia, gúny.
  Nem lehet általánositani.
  Mindenkiben van mindhárom. Ez fajtól, felekezettől és politikai hovatartozástól függő,ez mindenkiben megtalálható.
  Csak kell egy olyan közeg, ahol mindezek ki tudnak teljesedni.
  És ha nem vagyunk ennek a közegnek alkotóelemei, ha nem vagyunk benne 100%-osan akkor csak beszélni tudunk róla.
  Nem, nem is beszélni, hanem csak próbálunk meggyőzni.
  Szerintem az irónia és az önirónia nagyon fontos. Ha magunkon tudunk mosolyogni, ne adja isten nevetni, akkor már nyertünk.
  De biztos vagyok abban, hogy mindenkiben van önirónia. Legfeljebb sokan nem merik ezt kimutatni.
  Összegezve, a humor sem fajtól, sem felekezttől , sem nemi identitástól:)) nem függ.
  Egyszerűen vannak humoros emberek, és vannak savanyú emberek, akik időnként humorost mondanak.
  Lehet hogy most butácska voltam, de politikától mentesen irtam mindezt.:))
  Tavasz

  VálaszTörlés
 38. gizike, rehabilitálja a baglyot, úgy fenyegetőbb.

  VálaszTörlés
 39. tavasz,

  egy csudát nem függ felekezettől, nézze meg a savanyúképű puritánokat.

  VálaszTörlés
 40. Gizike,
  már ne haragudjon, de ha azt állítom: A bír b tulajdonsággal, mire Ön azzal igyekszik megcáfolni, hogy az olyan állítás, mint amikor Tóta aztat találja mondani, hogy C bír d tulajdonsággal... ez ugyi belátja nem igazán ér, bármennyire is nem csipázom Tótát vagy nem értek egyet "C tulajdonsága d" kijelentéssel.
  Én végig azt hittem, hogy előbb utóbb jön majd Eco Rózsa nevének Jorge atyájával - az ott megfogalmazott egy standard szekularista állítás.
  Ha nagyon gonosz akarok lenni, és nem kell nagyon akarnom, akkor JS Mill - a szociálliberalizmus alapító szentje - induktív logikáját használom:
  XY balliba
  XY sótlan, humortalan
  konklúzió: minden balliba sótlan, humortalan.
  De én nem tennék ilyet, mert nem vagyok balliba.

  A küzdelemről és harcról. Én tényleg nem említettem a Fideszt. Sokféle fura népek vannak ott is. És a pártharcokkal kapcsolatban rendes reakciós eleve ambivalens.
  Én azt mondtam, hogy a társas világ kiengesztelhetetlen (antagonosztikus!!) harcként való leírása bizony Marx, aztán Lenin, Gramsci. És elsősorban a baloldal volt az, aki a társalgás, fecsegés világát a vita és küzdelem világaként fogta fel. A mai honi ballib meg aztán tényleg ezen a tejen nőtt fel, zsigereikben ott van a küzdelem és a győzelem igény - a csevegésben is. De ez messzi vezet már. (Kormányozni viszont, szintén a saját mentalitásukból eredően nem tudnak, csak hatalmat szerezni, de ez utóbbiban hatékonyak.)

  VálaszTörlés
 41. Loxon,
  tudja most mit teszek? kávét iszom!
  Le akarják rúgni a csapat jobbszélsőjét és maga centerkedik ... ehh!

  VálaszTörlés
 42. Kedves Tavasz,

  azért vannak klubbok, ahová gyülekeznek a sótlan, komor emberek, és vannak olyanok, ahová meg inkább a humorosak.

  Másrészt, a humor bizonyos mentalitással, bizonyos intellektuális stílussal, habitussal jár. El tud képzelni egy ironikus komisszárt?

  VálaszTörlés
 43. Hmm!
  Puritánok?
  Miért? Nekik nem lehet humoruk?
  Ne,ezt nem mondja komolyan.
  Sótlanok gyülekezete? Érdekes, nem tudom. A sótlanok között nem lehet valaki humoros? A sótlanságuk ellenére? Csak mert a sózottak azt nem értik?
  Tavasz

  VálaszTörlés
 44. Tavasz,
  elvileg mindenkinek lehet humora. De a puritánoknak tényleg nem volt :(
  Elvileg minden ember láthat (potencialiter), de (aktualiter) néhányan vakok.

  VálaszTörlés
 45. Mindenkinek lehet humora.
  Vagy abba a közegbe tartozom, ahol azt a fajta humort megértik, vagy egy másik közegbe tartozom, ahol az én humoromat értik meg.
  De kategórikusan kijelenteni azt, hogy valaki humoros vagy sem, van humora vagy nincs, nem lehet.
  Mindenkinek más a humoros és minden közegben mindenki mást lát humorosnak.
  Gondolok most az iskolai végzettségre, a vallásra, a politikai hovatartozásra.
  A humort nem lehet beskatulyázni.
  A humor pont az, ami a maga saját szintjén, az előadótól a hallgatóközönséghez szól.
  És az már más kérdés ki az előadó és ki a közönség.
  Tavasz

  VálaszTörlés
 46. Tavasz,
  tud egy bolsevik vagy puritán viccet?

  Érdemes nézegetni a Ludas Matyi számait a kezdetektől. (a Kommunista Párt lapja volt)
  A harci humor a gúny: zsíros paraszt, tokás pap, stb.

  Amúgy politika-mentesen: én már nem egyszer hallottam társaságban, hogy valaki azt mondta: milyen jó nektek, hogy ennyit tudtok nevetni, viccelni, stb. A humor ajándék, mint a hit. Én úgy tapasztalom.

  VálaszTörlés
 47. Kedves Tölgy!

  Csatlakozom azokhoz, akik dícsérik az írását.
  Tetszik, szó sem róla.
  A további kommentjei egyes részeit viszont egyáltalán nem találom humorosnak. ( bár, biztosan nem is annak szánta)
  Mintha kissé a balliba nők viselkedése, lelke felé vette volna az irányt. Nekem úgy tűnik.

  Nem csodálom, hogy gizike ezen, nem is kissé, felkapta a vizet.
  Minden elismerésem gizikéé!!!

  Pár kérdésem lenne:
  Mi alapján ítéli ön meg a balliba előfeltevések korlátoltságát?
  Ön mindig nyílt lapokkal játszik, ha mondjuk egy ballibával van dolga?
  Egyáltalán, hogy is kerültek ide a libák?

  A humort pedig nem mindig lehet kikövetkeztetni, ahogy pl. az itteni kommentekből is látom.

  Ja, persze vannak a sótlanok és a sózottak, ugye?


  egy betévedő

  VálaszTörlés
 48. tölgy, látja milyen kirekesztő humora van? :(

  VálaszTörlés
 49. Az igazság az, hogy én nem a megjelent viccekre gondoltam, amikor irtam a soraimat.
  Hanem magára a humoros megjegyzésre, ami két ember beszélgetése között elhangozhat.
  És ha két "bolsevik" vagy két "puritán" egymás között beszélget, az lehet humoros. De ha én nem vagyok egyik sem és éppen nem velem beszélget valaki közülük humorosan ezekből a közegekből, akkor nem tudhatom, hogy ez tényleg mi is.
  Kedves tölgy, abban viszont egyertértek Önnel, a humor az egy ajándékba kapott plusz. Vagy van, vagy nincs. Vagy vannak humoros gondolatai, vagy nincsenek. Vagy ironikusan lát dolgokat, vagy sem. Vagy tud önmagán mosolyogni, vagy sem. Vagy meglátlátja a mosolyra késztető eseményeket (most politikától mentesen gondolom) vagy elsiklik felettük. Vagy el kell magyarázni, vagy rögtön érti. Igen, ez mind a humor.
  De kedves tölgy. A hittel kapcsolatban azt hiszem téved.
  Mig a humor valahol magunkból fakad, addig a hitre rá kell minket vezetni.
  Mert senki sem születik úgy, én hiszek. Ezt talán túlzás lenne kijelenteni. A hit egy folyamatosan kialakuló érzésvilág.
  Ami köszönhető elsősorben a neveltetésünknek, másodsorban a magunk "megvilágosodásának".
  Tavasz

  VálaszTörlés
 50. „Gizike,
  már ne haragudjon, de ha azt állítom: A bír b tulajdonsággal, mire Ön azzal igyekszik megcáfolni, hogy az olyan állítás, mint amikor Tóta aztat találja mondani, hogy C bír d tulajdonsággal... ez ugyi belátja nem igazán ér, bármennyire is nem csipázom Tótát vagy nem értek egyet "C tulajdonsága d" kijelentéssel.”
  Miért nem ér?:)
  Mindketten tévesen általánosítanak egy, az Önök számára nem kedvelt csoportról. Tóta minden bizonnyal ugyanúgy a saját, közvetlen tapasztalataira támaszkodik, mint Ön.

  „Én végig azt hittem, hogy előbb utóbb jön majd Eco Rózsa nevének Jorge atyájával - az ott megfogalmazott egy standard szekularista állítás.”
  Hm….kedvelem azt a könyvet, bár most éppen nem ugrik be, mire gondol. Mostanában olvasta?:)

  „Ha nagyon gonosz akarok lenni, és nem kell nagyon akarnom, akkor JS Mill - a szociálliberalizmus alapító szentje - induktív logikáját használom:
  XY balliba
  XY sótlan, humortalan
  konklúzió: minden balliba sótlan, humortalan.”
  Hát…
  Körülbelül ez tette…
  ;-)


  „A küzdelemről és harcról. Én tényleg nem említettem a Fideszt. „
  Én említettem, de jeleztem, hogy politikai kitérő következik.
  És abban a pillanatban, hogy a konformizmus, a karrier szóba került (ráadásul indoklásként), politikai síkra terelődött a dolog.

  „A mai honi ballib meg aztán tényleg ezen a tejen nőtt fel, zsigereikben ott van a küzdelem és a győzelem igény - a csevegésben is”
  Tölgy, nagyon kérem:)
  Ez szintén nem ballib tulajdonság, ó, de mennyire, hogy nem. Emberi tulajdonság, képzelje.

  "De ez messzi vezet már. (Kormányozni viszont, szintén a saját mentalitásukból eredően nem tudnak, csak hatalmat szerezni, de ez utóbbiban hatékonyak."
  :) A jelenlegi kormány szar. Talán maradjunk ebben:)

  VálaszTörlés
 51. De egyben biztos vagyok.
  Tölgy, Ön olyan irást tett fel ide, ami elgondolkoztatja és irásra kényszeriti az embereket.
  Na meg persze véleményalkotásra is.
  Folytassa, kérem.:))
  Élvezet olvasni és persze ellentmondani is.:))
  Tavasz

  VálaszTörlés
 52. Ha teljesen jól látom, akkor most Gizike és tölgy a világot fogják megváltani humor szinten.:))
  Őszinte lehetek? Ez most nekem humoros. De akkor én most milyen felekezethez és milyen politikai párthoz tartozom?
  Meg tudná ezt nekem valaki mondani?
  Ez egy költői kérdés volt, amire nem várok választ.:))
  Tavasz

  VálaszTörlés
 53. Mindenki egy ördög terv áldozata: 1000 komment fölé akarjuk vinni a teázót!
  (Ha ez a téma nem jön be, majd írunk valamit a zsidókról, az nagyon jó téma marketing szempontból Mo-n.)

  Gizike, egy apróságot kifeljtett: Tóta W. téved, nekem meg igazam van. Ezt tartsa szem előtt.

  JS Mill induktív logikáját én nem alkalmaztam, mert nem azt mondtam minden ballib sótlan, humortalan, azt mondtam, néha ott is előfordul a humor. (Bár, némelyek szerint túlságosan megengedő ez a megfogalmazásom, De arany a szívem, mit tegyek?)

  Econál Jorge atya volt az, aki tiltotta és mérgezte a nevető Istenről szóló könyvet, mert szerinte a kereszténnyel hittel az ellentétes.

  A harc emberi, de mindenhol és mindenben harci terepet látni, erősen a forradalmárok és követőik (Marx, Gramsci) habitusa.

  VálaszTörlés
 54. Kedves Betévedő,

  a ballib előfeltevések korlátoltságáról írtam az írásban, és a kommentekben is bőven. Itt elsősorban az episztemológiai korlátaikra gondoltam, amire a poszt alcíme is utal.

  VálaszTörlés
 55. Kedves Tavasz,
  maga nem lehet balliba, hiszen hűséges, mindig visszatér.
  És ezért haladó sem lehet.

  A puritánok és bolsevikok beszélgetéseiről tényleg nem tudok semmit. Ha csak a reformátorokra gondol, és velük szemben a Rómához hű Morusra és Erasmura...?
  De van itt korábban egy poszt Johnsonról. Az az érdekes, hogy pl. a XVIII. századi angol ironikus szerzők toryk voltak (Swift, Johnson) vagy reakciósok (Burke), és kicsit sem nonkonformisták, sem nem a radikális felvilágosodás hívei (Paine, Priestley, Price).

  VálaszTörlés
 56. (Loxonnak

  Sajnos csak most van módom válaszolni egy kb. 70 centivel feljebb feltett kérdésére: szeretem-e az aklokat?
  Nem, kedves Loxon, csak az történt, hogy az ironiaméteremet éppen szervizelték. Elnézést kérek :) Mentségemre szóljon, hogy azért tudok olyan akolról, ahol még birkaként sem volt ciki jelen lenni.

  Leskelődő)

  Meglesz az az 1000! :)

  VálaszTörlés
 57. "Gizike, egy apróságot kifeljtett: Tóta W. téved, nekem meg igazam van. Ezt tartsa szem előtt."
  :DD
  Nos, erre valóban nem tudok mit mondani, Ön győzött.

  Most örül, ugye?:)

  Ne sokáig örüljön, mert mindjárt el kezdek zokogni, hogy mennyire megbántott engem, mikor sótlannak és savanyúnak nevezett, és higyje el, előbb v. utóbb inkább visszavonja majd az állítását.:)

  Szép hétvégét.

  VálaszTörlés
 58. Kedves tölgy!
  Igaza van, gondolhatunknk a multban bárkire,akire kedve szottyan. péálózhat bárkivel nekem.
  De most maga most él vagy akkor? Ez nem mindegy.
  Akkor most kinek a humoráról van szó?
  A párszázelőttiekéről, vagy a mostaniakéról?
  Kezdem azt hinni belekeveredtem egy olyan káoszba, ami magáról sem tudja mi is az.
  Csak mellékesen hozzáteszem, fogalmam sincs a politikáról.
  Tavasz

  VálaszTörlés
 59. Ja és kedves tölgy az alábbiakat irja:
  "maga nem lehet balliba, hiszen hűséges, mindig visszatér"
  De ha hűségesen visszatérek, az mit is jelenthet?
  Balliba a lábon? Vagy Liba csak a Lábon?
  Akkor most fejtsen meg, kedves!
  De segitek, egyik sem, csak gondolataim vannak. Lehet hogy rosszak, ezt nem vitatom. De vannak ,( mármint gondolataim és ezek az enyémek).
  Tavasz

  VálaszTörlés
 60. Jaj, tölgy!
  Tudtam és éreztem, valami nem kerek.
  Valamire nem válszolt, figyelmen kivül hagyta.
  El kellett mennem tenni és venni hogy erre rájöjjek.
  Mi van a hittel és vallásal?
  Az hogy kerül bele a humorba?
  Tavasz

  VálaszTörlés
 61. Na, most végképp elvesztettem a fonalat. Illetve Tavasszal. (Ld. például "Liba csak Lábon".) Tudna valaki segíteni?
  Tavasz? Tölgy? Loxon? Bárki?
  Előre is köszi!

  Leskelődő

  VálaszTörlés
 62. Nem, Leskelődő, Tavasz lábát én sem értem.

  Betérő (jól emlékszem?) meg azt hitte, Tölgy a baloldali nőket kritizálja. Volt egy ilyen komisszárlánypukkasztó melléksodra, az igaz. De eredetileg csak a "ballibek" tovább-becézése, nemi előjelek nélkül, sőt.

  ... BTW (félre) bizalmasan bevallom, nem szeretem a gügyögést, így a balliba és a konzerv szavakat sem. Nem viccesek: bambán eredetieskedők, idétlenek. Tudom, pap, papné, Gizi.

  Többeknek:
  A jókedvet, a nevetést,a humort nem lehet "propagálni". Semmi sem lehangolóbb, mint a humort kötelezőnek vagy elvártnak tekinteni, vagy azt hajtogatni, hogy micsoda adomány. A humortól mi sem áll távolabb, mint az efféle szentimentális rajongás és szisztematikus örülés. Cica gombolyaggal, bohóckisfiú hegedűvel: nem humoros. Bárgyú, sőt mélyen elszomorító. Mint egy torta az arcunkba, vagy egy tojás a mellényzsebünkön.

  A humor ugyanis olyan, mint a szerelem vagy a pneuma (lássák, valójában igaza vagyon Tölgynek): jön és megy, ...ahol akar...

  Való igaz, meg lehet teremteni a kedvező feltételeket hozzá. Napi néhány csésze teafű szaruhártyához dörzsölése például segíthet abban, hogy a dolgok világos oldalát lássuk.

  De egyébként a humor csak magától jöhet, ahogy egy váratlan villámcsapás. Mint mikor elcsúszunk egy banánhéjon, és két hétig kórházban fekszünk.

  Szóval kegyelmi ajándék, ahogy Tölgy mondaná.

  VálaszTörlés
 63. Kedves Tavasz,
  örülök. hogy vannak lábai. Így nyilván könnyebb az élete, mint nélkülük lenne.
  A vallás/hit és humor nem azonos, ezt nem állítom, csak vannak hasonlatosságaik. Az egyik ilyen szerintem az adomány voltuk (én a nevelés nagyon korlátozottnak tartom, aki közelről ismer családokat, az láthatja, hogy ugyanabból a családból meglehetősen eltérő személyek kerülnek, pl. a humor szempontjából is)
  A másik hasonlóságuk szvsz a transzcendencia. De erről írtam.
  Azt nem állítottam, hogy a vallás/hit következne a humorból vagy fordítva. (Bár a nevetés és a kereszténység kapcsolatáról bőven van irodalom. De ez a kapcsolat csak ehetőség, és nem szükségszerű.)
  Valamire biztosan nem válaszolok most sem :(

  VálaszTörlés
 64. Kedves Leskelődő,
  Loxonnak sok mindenben igazat adok: a humor adomány voltában egyetértünk. Van akinek van. másoknak meg nincs. Ezért is fikázza ő a "balliba" és "konzerv" szavakat :P

  ps Loxon örülök, hogy a cica gombolyaggal már sok önnek is, most képzelje el gombolyag nélkül is!

  VálaszTörlés
 65. Ha-ha :)
  Loxon, ne hagyja magát! Különösen macska ügyben :)

  Köszönöm a válaszokat. Loxonnak külön, hogy a balliba jelentését tisztázta. Évek óta félreértem!

  Elmesélném még, hogy engem a cikk íve, lendülete nyert meg.
  Egészében pedig az volt a benyomásom, hogy a kialakult disputa sok mindenben ellentmond annak, amit a társalgás művészetéről szóló írásban kedvtelve olvastam.
  („Egy társalgás során a résztvevők nem vizsgálódnak vagy vitatkoznak; egy társalgás célja nem valamely ‘igazság’ feltárása..." stb., valamint, hogy a jó társalgó _barátságos_, _udvarias_.)
  Viszont alkalmat nyújtott arra, hogy humorérzékemet előhúzva megbékéljek ezzekkel az ellentmondásokkal. Minden jó érvet, élcet, szép riposztot élveztem. Gizike felséges :))
  Szóval, kaptam valamit, ami jó vót :)
  Folyt.köv?

  Üdv:
  Leskelődő

  VálaszTörlés
 66. Leskelődő,
  szóval Gizike barátságára hajt?
  Olyan az tudja, mint a Piszkos Freddé :)

  VálaszTörlés
 67. tölgy!

  Piszkos Frednek nagy barátja vagyok, láthatja a kék monokliról a szemem alatt. Gizike viszont nem szorul rám, egyedül is ki fogja akolbólintani a sok militarista macsót, akik a másik blogon feldúlták a kertjét.
  Kicsit megfeni a nyelvét, és annyi nekik.
  De természetesen, állok rendelkezésére, amennyiben használni tudja monoklimat, vagy kocsányon lógó szemeimet.

  Leskelődő

  VálaszTörlés
 68. Látja Leskelődő,
  azért is nem használhatják a kertjét a Fospumpa elleni harcra, mert Gizikének nincs humora, ha a budijáról van szó.
  És talán még macska-párti is.

  VálaszTörlés
 69. Ünnepélyesen bejelentem, hogy elindítom a La Chatiste c. folyóiratot.

  Tölgy, Maguknak marad a La Chieniste név. Boldogak lehetnek vele.

  VálaszTörlés
 70. tewtonnak meg marad a la unoiseauisme (már amennyire konyhafranciámmal stimmel).

  ez itten maga a coup d'chat :(

  VálaszTörlés
 71. Csak egyetlen kérdés a távolból:

  _De hol van manyi Béci?_

  twtn

  VálaszTörlés
 72. Tisztelt Tölgy és mindenki!

  Először is megdicsérném a cikket, mert látom, hogy ez itt divat. (gyenge poén)

  Másodszor némiképp megbántva érzem magam először is a balliba szó miatt, meglehetősen dehonesztálónak érzem, illetve azt sugallja, hogy a szerzőnek meglehetősen rossz véleménye, sőt előítéletei vannak a baloldali, liberális stb. emberekkel kapcsolatban.

  Ezekre nagyrészt reflektált Gizike, akinek ezúton is köszönöm.

  Amire Gizike nem tért ki, az az, hogy miért is lehet humora egy balosnak.
  Külső forrásként szerzőnk figyelmébe ajánlom az Index korábbi cikkét Szóvicc-ökölcsapás az agynak, illetve valami hasonló címmel. Abben további linkek is vannak.
  Saját véleményem szerint is lehet, mert a humor szerintem jól vizsgáható agyi működés. Rendkívüli helyzet, sablonból kilógás, szokatlan reakció, elgondolkodás a végtelenről (igen, balosként is). A filozófia, vagy bölcselet ugyanis nem konzervatív/reakciós/jobbos (nem kívánt törlendő) privilégium. Attól, hogy nem tekintjük transzcendensnek, még lehet szórakoztató. Sőt, annál inkább.
  Ez most nem az a blog, illetve poszt, ahol a vallásról/ateizmusról kellene vitatkozni. Ezt kitűnően megoldják http://jezsuita.blog.hu/2008/06/25/minden_relativ_5?fullcommentlist alatt.
  Annyit azért szeretnék Öntől is, hogy fogadja el legalább a gondolatát a humoros baloldalnak/haladónak. Egyúttal elnézést kérek a liberális/progresszív emberek nevében Öntől azokért a sótlan és unalmas alakokért, akikkel összehozta az élet. Igazán nem volt szerencséje.
  Üdvözlettel: peetmaster

  VálaszTörlés
 73. a Konziból estem át ide...
  hogy itt miket rejt az archivárium!

  VálaszTörlés

Imago animi sermo est (Seneca)