2009. szeptember 26., szombat

Hasonlat a dióról

Amikor Salamon király alászállt a dió-völgybe — erről azt mondja az Írás: „Lementem a diófás kertbe” (Én. én. 6,11)* —, akkor kezébe vett egy diót, s megszemlélte a héjait. S íme, megértette, hogy azok a gyönyörök, melyek rossz szellemektől származnak, a dió héjához hasonlatosak: e gyönyörök csak arra valók, hogy az emberhez tapadjanak, s tisztátalanná tegyék. Erről mondja az Írás: „Ami a férfiakat gyönyörködteti: a szép nőket” (Préd. 2,8).** S mégis: a Szentnek, áldott legyen, neki kell megteremtenie mindent a világban, és ezáltal a világot tökéletessé tenni. S minden dolognak van egy legbelső magja, melyet számos héj vesz körül. Így van az egész világ, fönt és alant, a fejtől, a fenti pont titkától minden lépcsőfokok végéig; mindre igaz, hogy az egyik a másikának ruhája, egyik a másikának magja, egyik a másikának héja.
(Részlet. Zóhár, a Ragyogás könyve. Holnap Kiadó, Bp., 1990. )


Markó Gábor: „Mágikus Zóhár-fej”


* Az én Bibliámban (Károli) Énekek éneke 6:8.
** vagy Prédiktátor 2:9


3 megjegyzés:

 1. Érdemes talán a kép apropóját felfedni a kabbalát és hermetikus verzióit nem ismerő olvasók számára.
  A szövegből kiderül, a héjak tisztátalanságokat, diabolikus erőket jelölnek.
  A hermetikus kabbalában az Isteni életfa mellett beszélnek egy szentségtelen fáról is, ez a bizonyos kelippotikus fa (Qliphoth = héj), mely a szent fa negatív tükörképe, és sátáni hierarchiát jelenít meg.
  A világunkat reprezentáló Malkuth szefirótja épp a választóvonal és egyben az összeköttetés a két fa között, e tanítás szerint.
  A kép alkotója e tanításból indulhatott ki.
  Ezek a tanítások főképp a Crowley féle csapathoz köthetők, így érdemes fenntartással kezelni.

  Amennyire tudom, a zsidó kabbalában a szentségtelen fa tanítása nem szerepel. Ha nem így van, javítsanak ki.

  VálaszTörlés
 2. Az „Élet Fája” és a „Jó és Gonosz Tudásának Fája” nem feleltethető meg ennek a kettős arculatnak?

  VálaszTörlés
 3. Ha jól értem a kérdését, akkor nem, mivel a szentségtelen fa "tiszta" sátáni hierarchiát képvisel, míg a "Jó és Gonosz Tudásának Fája" esetében erről szó sincs.

  VálaszTörlés

Imago animi sermo est (Seneca)