2009. június 10., szerda

Edvard Beneš

a prágai Jan Amos Komenský [a.k.a. Comenius] No. 1. szabadkőműves páholy nagymestere volt, valamint tagja volt a Pravda Vítězí [„Az igazság győzni fog” (Husz János)] páholynak is. (E páholyok a Monarchia felbomlasztására és az antant államok szabadkőművességével való szoros együttműködésre törekedtek.)

31 megjegyzés:

 1. Nem írta túl :)

  Pletyók vannak arról is, hogy a horvát-szerb háború mögött is hasonló szervezet állt,s emiatt késlekedett a Nyugat a horvát államot elismerni.

  VálaszTörlés
 2. Mit nem ért, kedves PHJ?

  Szerettem volna jelezni egy aprócska tényt, azok felé, akik az összeesküvéselméleteket semmilyen szinten nem veszik komolyan. Pedig némelyiket komolyan lehetne.

  VálaszTörlés
 3. Összeesküvés elméletnek "kezelik le" az összeesküvők,az összeesküvésen kivüliek találgatásait az összeesküvésükkel kapcsolatos...

  Tudom mert összeesküvő vagyok...

  VálaszTörlés
 4. Hogy tetszik mondani?

  Maga, Do-Mi, biztos, hogy nem összeesküvő, mert akkor nem kezdene ilyen hosszas tépelődésbe.

  VálaszTörlés
 5. G.-nek mondja. Mindjárt idejön és fölényesen lesöpör majd mindent jó sok elemzéssel, meg szakirodalommal felpakolva.

  VálaszTörlés
 6. PHJ, Maga csak ne predesztináljon.

  Majd én.

  G. persze hogy ezt fogja tenni, mert ő valóban része az összeesküvésnek. A G. betű erre tett utalás.

  Különben is: Gavrilo Princip, a szintén szabadkőműves Fekete Kéz ágense volt. No?

  VálaszTörlés
 7. Igy van Loxon !
  Kapásból nem tudtam jobban megfogalmazni azt a mondatot...
  Olvasgatok én errefelé,ha nem is "ontom az eszet" !
  Szinte mindennel napirenden vagyok ami a Teakört foglalkoztatja...
  80% egyetértés...
  A tölgy pletyói sem alaptalanok...
  PHJ sokmindent nem ért ! Én meg Őt nem értem sokszor...Nem akarom én Őt sem bántani,csak néha "rácsodálkozok!" ...az irásaira !
  stb.Tisztelettel...

  VálaszTörlés
 8. Do-Mi
  és mi az a maradék 20% amit nem ért/amivel nem ért egyet?

  :)

  VálaszTörlés
 9. Jó ! Pár nap múlva !
  Kicsiség: Itt fent "Az igazség vitézei"...együttműködésre törekedtek...csak ennyi? ..és ilyen finoman?
  ...és mi van a maffiával való kapcsolataival?
  Értem én,hogy Loxon csak jelezni akart valamit,nem könyvtárnyi tudással előrobogni !
  De kérdem én szerényen: Kik azok akik még ma is azon "enyelegnek" (elnézést!!),hogy van összeesküvés vagy nincs ?
  Minden ami TITOK vagy TITKOLNI kell,lényegében a titoktudók összeesküvése.
  Nekem ilyen egyszerüek ezek a dolgok...ami pedig világos arról én már rég nem vitatkozom...de az is lehet,hogy én vagyok túl szimplista...

  VálaszTörlés
 10. @Loxon:

  Éppen ide passzol:

  http://www.youtube.com/watch?v=AQhOgPYfqsk

  ü
  bbjnick

  VálaszTörlés
 11. Érdekes, hogy Cseh Tamás a Bologasszonyt énekli.

  VálaszTörlés
 12. A Fekete Kéz egy nackó szervezet volt Loxonom. Ettől még nackóskodhattak vakolókanállal is.


  Amúgy ezt az egészet nem hiszem el mindaddig, amíg nincs benne a Billerbeck is. Addig hiteltelen.

  VálaszTörlés
 13. G.,
  nem egészen értem a kérdést, esetleg a címzett fogja majd, de addig is:
  bizonyára nem mondok újat azzal, hogy a "nackóság" ab ovo malteros és balos eszme, ami eszközként a 18-19-20. század folyamán a feudális rend és annak jó értelemben vett nemzetek felettisége ellen került bevetésre, mígnem az internackóságban kulminált. Hajdan nem az egyébként is nehezen meghatározható nemzetiség (ki a magyar? a német? a zsidó?), hanem a Loxon által felvázolt hierarchikus társadalmi berendezkedés, az abban betöltött minősége határozta meg az egyes ember helyét a világban. Mostanra mindenki az üres és semmitmondó "ember" és "állampolgár" cimkékkel kitüntetve robotolhat ebben a szép új világban... De ezt szerintem Maga is pontosan tudja, vagy ez megint túl konspiracionalista feltevés Ön szerint?

  VálaszTörlés
 14. Umna,


  Engem nem kell meggyőzni a nackóság rosszaságárul, én aztat nem szeretem :)

  Mellesleg E. Benes a XX. század egyik legundorítóbb történelmi figurája - összeesküvéssel vagy anélkül. A monarchia iránti hajthatatlan gyűlölete hajtotta minden cselekedetét. Ő mondta azt is hogy "inkább lássam a nácikat Prágában, mint a Habsburgokat Bécsben." Deal.

  VálaszTörlés
 15. A monarchiák iránti hajthatatlan gyűlölet érdekes módon gyakran korrelált bizonyos szabadkőműves irányzatokban való részvétellel.

  Úgyhogy összeesküvések pedig voltak.

  Tény az is, hogy tettlegesen a „Fekete Kéz” robbantotta ki a háborút, és méghozzá egy elég sokatmondó tett-tel. Hogy ennek a Kéznek ne lettek volna nemzetközi ujjai? Kétlem.

  VálaszTörlés
 16. Loxony,


  Minden bizonnyal voltak. Ahogyan a monarchiáknak is voltak nemzetközi ujjai, lévén a monarchák leginkább családi kapcsolatban álltak egymással. Bizonyos korai nackók uszításai ezek ellen az "idegen" és "idegen érdekeket képviselő" uralkodók vagy nejük ellen irányultak :))

  E. Benes telefonál. A túlvégen a Fekete Kéz. Háttérben Surányi és a Billerbeck.
  Na, _így elhiszem. Egyébként nem!

  VálaszTörlés
 17. Mon Gabrilo, a nacionalizmus felbukkanása előtt nehezen beszélhettek „idegen érdekek”-ről. Az uralkodóházak sohasem voltak sehol, egyetlen országban sem „nemzetiek”. Az Árpád-Ház sem magyar volt, ez fogalomzavar. (Maga biztos nem szenved ilyen fogalomzavarban, de mások esetleg igen.)

  A szabadkőművességgel kapcsolatban egyébként ironikus, hogy pont e nemzetközi hálózat kebelén belül beszélhettek nacionalista módon „idegen érdekekről”...

  A nacionalizmus csak egy hívószó volt, akkoriban ilyesmivel még lehetett operálni a monarchia ellen. Marx és Engels is nagyon tudták bátorítani a szabadkőműves Kossuth-ot, hogy csinálja csak azt a „nemzeti” forradalmat.

  VálaszTörlés
 18. Loxon,


  De hát én is ezt mondom.

  VálaszTörlés
 19. U-Pisti,

  ne higyjen G.-nek;

  ad. 1. Loxon bebizonyította, h maszon (protestánsoknál ez nem is bűn)

  ad. 2. Ő is nackókat pártol és nagy valószínűleg rájuk is szavaz (mongyő)

  ad. 3. Egyértelműen pozitivista-materialista vonalat nyom azzal, h bizonyítékot kér a bebitzonyíthatatlanról.

  Konklúzió; G. egy provokátor és tulajdonképpen kém is köztünk.

  Loxon, kérem csapjon le gyémántjogarral G.-re, de izibe.

  VálaszTörlés
 20. Mindjárt, mindjárt. Azon vagyok.

  Nekem is vannak ám kémeim.

  VálaszTörlés
 21. Aki nem annyira nacionalista, hanem inkább konzervatív, annak szabad a Himnuszt énekelnie? Mennyire kell konzervatívnak lenni, hogy ne énekeljük a Himnuszt?

  VálaszTörlés
 22. KB,
  Himnuszt énekelni szabad, sőt kötelező. Álljon vigyázzba!

  De én szeretném, ha az összbirodalmi himnusz is felhangzana egyszer újra:

  Őrnagynak szeretettel

  VálaszTörlés
 23. Beneš, Masaryk, Bratianu, (a szerbek közül is a késöbbi külügyminiszter - nem tom a nevét hirtelen) a legsötétebb rítusú francia rend a "Grand Oriens" tagjai voltak,
  plusssz: Jászi Jakubovics oszkár!!!!!

  ennnek ismeretében érdekes vizsgálni jászi írásait!!!

  VálaszTörlés
 24. PASICS a neve a szerb faszinak

  VálaszTörlés
 25. Zée, az egész kisantant szkm konstrukció volt, úgyhogy nem csoda.

  (Masaryk-ról és Jásziról úgyszólván „közismert”, Bratianunak és Pasicsnak utánanézek, köszönöm.)

  VálaszTörlés
 26. meg a tót konkvisztádor - Stefánik, öt késöbb a csehek (TGM + Benes) egy "sikeres" repülögépbalesettel kilötték a nagy csehszlovak triumvirátusból

  VálaszTörlés
 27. .... már Ion Brateanu román miniszterelnök is megmondta, már mindjárt Erdély bekebelezése után a román parlamentben: „nem nyughatunk addig, amíg a magyar népet gazdaságilag és katonailag teljesen tönkre nem tesszük, mert mindaddig, amíg Magyarországban az életképességnek szikrája is van, mi magunkat biztonságban nem érezhetjük." *

  VálaszTörlés
 28. érdekes hogy 1920 után, amikor a szlovákok nagyot csalódtak a csehekben, Hlinka részéröl voltak próbálkozások kapcsolatkeresésre a magyarok felé

  VálaszTörlés
 29. Ion C. Brătianu a Frăţia tagja volt.

  Freemasonry in Romania.

  Nikola P. Pašić adott utasításokat a „Fekete Kéz”-nek.

  ( egy szkm, tehát langy áttekintés: http://web.mit.edu/dryfoo/Masonry/Reports/yugo.html )

  Milan Rastislav Štefánik valóban, Csehszlovákia harmadik alapítójának tekinthető.

  http://hu.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik

  A nevük alatti szócikkekben természetesen egy szó sem esik arról, hogy szabadkőművesek lettek volna.

  VálaszTörlés

Imago animi sermo est (Seneca)