2008. április 3., csütörtök

A Végső Szavazás és az Előjáték – Alapvetés

Orbán maga a történelmen végigvonuló ROSSZ. Minden gonoszban felismerhető ő. Minden rossznak ő az oka. Orbán a Szent Szélsőbaloldali Koalíció (SZSZK) Sátánja.

A világegyetemben kétféle ember létezik: az egyik, Az Ember, Aki Már Felismerte, Hogy Minden Rossznak Orbán Az Oka (AEAMF HMROAO)

Az Ember, Aki Még Nem Hallott Arról, Hogy Minden Rossznak Orbán Az Oka (AEAMNHA HMROAO)

Ők alkotják Szent Ferencet és seregét.

A többiek Orbán, A Góg És Demagóg Árpádsávos Seregéhez tartoznak (OAGÉDÁS). Őket úgy hívjuk, hogy Az Emberek, Akik Már Hallottak Arról, Sőt Felismerték, Hogy Minden Rossznak Orbán Az Oka, De Mivel Orbánhoz Hasonlók, Orbán Mellé Állnak Mindörökre (AEAMHA SFHMROAO DMOH OMÁM)

És más néven Orbán neveztetik LuciFeri-nek, mert amint az ördög nevéből is látszik, hasonlóvá akarja tenni magát a világosság angyalához, Ferihez.

Armageddon pedig e két erő, a Jó és a Rossz, a Progresszió és a Vaskalapos Maradiság, A Fényes Felvilágosodás és a Sötét Középkor végső összecsapása lesz, amely egy Végső Szavazás formájában jön el. A jók bemennek a Bárány Ferenc Menyegzőjére, a gonoszok pedig kivettetnek a Kordonok mögé, ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

1 megjegyzés:

Imago animi sermo est (Seneca)