2008. április 19., szombat

Szabadkőművesek világkongresszusa

Alábbi írást a Galilei szabadkőműves páholy honlapjának sajtófigyelőjében találtuk.


Márton László:

Szabadkőművesség

Franciaország az elmúlt hetekben az európai történelemben páratlan eseménysorozatnak volt a színhelye. A köztársaság az első szabadkőműves páholy 275. évfordulóját ünnepelte. Nem a szabadkőműves szervezetek ünnepelték magukat, hanem a Francia Köztársaság közjogi méltóságai: Jacques Chirac államfő, Jean-Pierre Raffarin miniszterelnök, Jean-Louis Debré, a parlament elnöke, Nicolas Sarkozy belügyminiszter, Dominique de Villepin külügyminiszter, Párizs és Lyon polgármestere fogadta a tíz francia szabadkőműves szervezet és a külföldi meghívottak küldöttségét. Magyarországot Nacsády András [2] [3], a Magyarországi Nagyoriens elnöke képviselte az ünnepség-sorozaton; nekem [2, alul, Konrád György-gyel] [3] jutott a megtiszteltetés, hogy elkísérjem.

Az 1728-ban angolok által alapított párizsi szabadkőműves mozgalom ugyan sohasem tagadta meg eredetét, de a felvilágosodás terjedésével nagyon hamar tősgyökeres európaivá vált, és a XIX. század elejétől a maga útját járta. A mostani ünnepségek egyik ki nem mondott, de nem is titkolt indoka éppen a francia szabadkőművesség szerepe volt a köztársasági eszme terjesztésében. A Szabadság — Egyenlőség — Testvériség hármas jelszavát ugyanis, amely minden középületen olvasható, a páholyok ajándékozták a respublikának. A felvilágosodásban oly nagy szerepet játszó enciklopédisták, a rabszolgaságot eltörlő Schoelsher, az ingyenes és kötelező közoktatást bevezető Jules Ferry (a mostani oktatási miniszter dédapja), az egyházat és az államot elválasztó Emile Combes, a német megszállás elleni belső ellenállást vezető Jean Moulin és az „Európa atyjának” tekintett Jean Monet, mind szabadkőműves volt.

A köztársasági eszme mai értelmezése túlmutat az államformán, hiszen bizonyos helyzetekben az alkotmányos monarchiákban érvényesül legjobban. Itt jutunk el a mostani ünnepség-sorozat egyik fontos indokához. A politikusok méltató beszédei kivétel nélkül azt hangsúlyozták, hogy a felvilágosodástól a forradalomig, I. és III. Napóleontól a mai érett és erős parlamenti demokráciáig egyenes vonal húzódik: nem lehet és nem szükséges bármit ki- vagy letagadni a múltból. A francia szellem
természetesen sok áttétellel — most is e forrásokból táplálkozik, és elterjedésük önmagában is növeli a mai Franciaország presztízsét.

Sokszor, és bizonyára nem véletlenül, elhangzott, hogy amíg a latin szabadkőművesség virágzik és erősödik, az angolszász ág az uralkodóházzal és az angol arisztokráciával máig tartó szoros összefonódása ellenére nem játszik hasonló szerepet. Annak ellenére sem, hogy Nagy-Britanniában és Észak-Amerikában ma is jóval erősebb, szellemi-társadalmi befolyása mégis a nullával egyenlő, tagjai rohamosan fogynak. Párizsban ott voltak a lassan évszázados fekete-afrikai szabadkőműves rendek képviselői, törökök, görögök, Kelet-Közép-Európa minden országának küldöttei, akik éppen a franciák segítségével élesztették fel saját mozgalmaikat.

Chirac elnök, aki, amint beszélgetésünkből kiderült, naprakészen ismeri a magyarországi viszonyokat, részletes tájékoztatást kért a hazai szabadkőművesség helyzetéről. Nicolas Sarkozy belügyminiszternek első szava magyar származására utalt, és noha nyelvünket nem beszéli, édesapjának nevét pontosan ejti ki. Párizsban megtapasztaltuk azt, amit nálunk politikai kultúrának neveznek, de ritkán gyakorolnak. A jobboldali államfő, a jobbközép kormány tagjai, éppen úgy, mint Párizs és Lyon szocialista polgármesterei, személyes elkötelezettségüket félretéve egy nyelven beszéltek. Eszükbe se jutott, hogy az alkalmat felhasználva politikai ellenfeleiken üssenek, vagy a múltat pillanatnyi érdekeik szerint értelmezzék.

Az ellenkezőre azonban akadt példa. Jean-Louis Debré, a parlament elnöke személyesen vezette végig a küldöttségeket a nemzetgyűlés épületében. Mivel éppen június 23-a volt, hosszan elidőzött a Mirabeau-t ábrázoló domborműnél, amelyen 1789. június 23-án a „harmadik rendet” képviselő szabadkőműves államférfi a király megbízottjának szemébe vágta: „Mi a nép akaratából vagyunk itt, és csak a szuronyok hegye kényszeríthet távozásra” — voltaképpen ezzel, a népfelség kinyilvánításával kezdődik a forradalom, mondotta a rögtönzött történelemórán a törvényhozás jogász elnöke.

A minden oldalról érkező ünneplés, elismerés, bátorítás jelentése egyértelmű.
A francia szabadkőművesség azért válhatott és maradhatott a köztársaság legfőbb támaszává, mert egyrészt sohasem adta fel a társadalom szüntelen jobbításának szándékát, másrészt a pártok és érdekcsoportok versengésétől, a hatalom-gyakorlástól távol maradva, olyan teret biztosított, ahol a külvilágban gyakran egymásnak szegülő férfiak találkozhattak, és szót érthettek egymással.

Öröm volt látni és hallani, hogy amit más világtájakon a primitív propaganda összeesküvésként próbál beállítani, a mozgalomhoz személyesen nem tartozó francia politikusok szemében érdem. Az ünnepség-sorozat egy másik tévhit eloszlatására is alkalmat adott. A titkolózónak vélt szabadkőműves rendek a közvélemény elé álltak, nyíltan és érthetően elmondták, kik ők és hogyan működnek. A legbefolyásosabb szervezet, a Franciaországi Nagyoriens
egyébként magyar származásúelnöke, Alain Bauer, arra biztatta a közéleti szereplőket, hogy az eddigi diszkrécióval felhagyva, nyíltan vállalják szabadkőműves voltukat, hiszen amint a példa mutatja, ezzel legfeljebb elismerést kockáztatnak. Legalábbis Franciaországban...

A szerző író

Forrás: Magyar Hírlap — 2003. június 13.

17 megjegyzés:

 1. Nem tudná átállítani a bloggépet, hogy egynél több bejegyzés látszódjon egy lapon? Legyen mondjuk 4.

  VálaszTörlés
 2. Loxon,
  szokott maga sakkozni? Vagy szereti a hadművészet történetét?
  A dezinformácijá mond valamit?

  VálaszTörlés
 3. A bejegyzés apropóját ugyan nem nagyon értem, de szükségesnek tartom megjegyezni, hogy keverni teccik a Márton Lászlókat.

  A belinkelt ember valóban író, de nem azonos a bejegyzés írójával. Utóbbi itt látható (a bal szélen):
  http://www.klubhalo.hu/pic/koestlerkonyv1.jpg
  E könyv szerzője: http://picasaweb.google.com/lalo5555/SzabadkMVessGgelKapcsolatosKNyvek/photo#5152913282258442946
  Ennek a vacaknak az egyik szervezője: http://www.uniware.hu/demokrata/OI_alairok.html

  És a Népszava állandó cikkírója.

  VálaszTörlés
 4. Oli bácsi, köszönöm az helyesbítést és a linkeket, javítottam. A könyv viszont ennek tűnik inkább:

  http://picasaweb.google.com/lalo5555/SzabadkMVessGgelKapcsolatosKNyvek/photo#5152913282258442946

  ill. ennek:

  http://picasaweb.google.com/lalo5555/SzabadkMVessGgelKapcsolatosKNyvek/photo#5152913277963475634

  Az általad belinkelt könyv szerzője Abafi Lajos – ha nem álnév, akkor téves.

  Mindenesetre nem volt számomra túl meglepő a másik Márton Lászlót feltételezni (talán annyiban igen, hogy ennél feltehetőleg valamivel nagyobb stílű személyiségről van szó).

  A bejegyzés apropóját hosszú volna elmagyarázni. Próbáljuk meg úgy, hogy

  1. Szóba került a [szellemi/születési] demokrácia/köztársaság vs. [szellemi/születési] arisztokrácia/monarchizmus kérdés, illetve ezek elegyítései (alkotmányos monarchizmus)

  2. Szóba kerültek az összeesküvéselméletek, illetve ezek kritikái, az ezekkel kapcsolatos szkepticizmus. Különösen érdekesek ezek demokráciában (koalíció vs. ellenzék, ill. konfliktusok mint színjátékok).

  3. Szóba került (A Reakció blogon is) az antiklerikalizmus. Ld. Nacsády stb.

  4. Bizonyos rosszmájúságom kifejezése azokkal kapcsolatban, akiket mint idegenbe szakadt kvázi "nagy" magyarokat dícsérnek, miközben munkájuk alapvetően egyáltalán nem Magyarország hasznára irányul.

  VálaszTörlés
 5. + linkjeid még inkább ráirányították a figyelmemet bizonyos érdekes csoportosulásokra, amelyek között erőteljes összekötő a Klubháló.

  VálaszTörlés
 6. PS:
  Abafi Lajos természetesen nem Márton László álneve (ezt csak azért írtam le, mert szkm körökben gyakori az álnév használata).

  VálaszTörlés
 7. Bocs, én nem Abafit linkeltem, hanem ezt: http://href.hu/x/5e2x
  csak olyan istentelen hosszú volt az url, hogy nem fért be a bejegyzésbe, bocs.

  Ha ezért volt a poszt, akkor OK, aszittem valami mélymonarchista hegymögi irányváltás szemtanúja vagyok a blogon, az meg nem lenne jó.

  Jelzem: amíg a Mártonhoz hasonló lúzerek vakolgatnak itthon, az egész komolytalan. A jelenlegi francia kormányban egy testvér van, Xavier Bertrand munkaügyi miniszter (http://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_Bertrand), és ez olyannyira nem titok, hogy két hónapja még az Express címoldalán is szerepelt.

  VálaszTörlés
 8. Oli bácsi,

  természetesen mélymonarchista irányváltásról van szó, de ezt jól titkoljuk, nem?

  Egyébként szerintem azért nem komolytalan ez a vakolgatás, mert a Pallas páholy v. pl. a Galilei páholy kapcsolatai gyakorlatilag az egész MSZP-SZDSZ vonal politikai és közéleti táborát lefedik. A Fideszen is el lehet gondolkodni, vajon melyik szkm vonal határozza meg a tevékenységét (konkrétan vagy eszmeileg) – többen éltek a skót rítusú (teaista) szabadkőművesség befolyásának feltételezésével. Szerintem valószínű.

  A franciáknál a befolyás több, mint egyértelmű, és szerintem az összeesküvés-elméleteket kritizálók egyik hibája, hogy mindig csak az előtérben álló személyek konkrét (és eltitkolatlan) szervezeti kapcsolódásait figyelik, ami legjobb esetben is csak a jéghegy csúcsa.

  A másik ilyen túlreagált kritika, amikor azt feledik el, hogy egy ideológia befolyása, vagy az ahhoz jól passzoló elvek már önmagukban is konspiratívak, akkor is, ha öntudatlanul vagy ösztönösen követik őket.

  Ez a kritika olyan, mintha azt mondanám, hogy Lenin követői nem leninisták, mert semmilyen konkrét Lenin-kör nem létezett. Vagy hogy XY (aki egyébként teljesen úgy beszél, úgy ír, úgy viselkedik, mint egy kommunista, és a szimpátiái is ide húzzák) nem kommunista, mert sose lépett be a Pártba. Diplomáciai szempontból persze nem mindegy, de a befolyást nem lehet nem észrevenni.

  VálaszTörlés
 9. Kedves Loxon!
  Feltételezésekkel nem tudok mit kezdeni. (Megbocsáss, de a "szerintem valószínű" meg a "többen éltek a feltételezéssel" fordulat erre utal.)

  Nem sok fideszes nagykutyát ismerek (nb.: egyet sem.) A kis- és közepes kutyák közül néhányat, de egyiks sem az. A Fidesz szabadkőműves voltáról annak idején Mónus Áron tudott roppant hosszan és ékesszólóan beszélni, ezt abban a korban csak az oltotta ki némileg, hogy egy balos tanárom meggyőzően fejtegette, hogy Orbánt már 1993-ban kinézte az amerikai magyar szélsőjobboldal, ő fog leszámolni a zsidókkal.

  Sztereotípiák, amint kioltják egymást.

  Hogy a honi testvérek szoci-szadi szimpatizánsok, nem is kétséges. A klubháló önmagában megérhet egy misét, de aki járt már ott rendezvényen, az tudja, hogy inkább a 'lúzer' szó az első, ami eszébe jut az embernek.

  Lehet ebben hinni, de szvsz szerintük fontosabb a zseton, mint a hülye rítusok. Ha meg ezt tekintjük a fő támadási iránynak, a végén ott kötünk ki, hogy világmagyarázatnak látjuk, oszt vonalakat húzogatunk az egydollároson és emiatt nem fogják beváltani. :-DDD

  VálaszTörlés
 10. Oli bácsi,

  tök jó, hogy írsz.

  De énszerintem ez fontos téma. Vagy azért, mert a feltételezéseknek van alapjuk, vagy azért, mert nincs alapjuk, vagy azért, mert van is alapjuk, meg nincs is alapjuk.

  Még (már) olyan, konspiranoiásnak éppen nem mondható személy is, mint Rathmann J. elismeri pl. az illuminátusok szerepét az aufklérer társadalmi eszmék történeti kutatásakor.

  http://epa.oszk.hu/00700/00775/00010/1999_10_06.html

  Lehet, hogy mára a történelemformáló szerep látszólag alábbhagyott, de ez csak két okból lehetséges:

  1. a szabadkőműves lefedettség perfektuálódott. (A célok nagyjából elérettek.)

  2. ma már anakronisztikus a szabadkőművességről "klasszikus" formában beszélni (már más tényezők érdeklik az embereket.)

  Ettől függetlenül még interneten is (nemzetközileg, és nem konspiratőr forrásokból) elég jól dokumentálható módon fennállnak a szabadkőművesség–politikai hatalom összefüggések. Én itt csak bizonyos kegyelmi megfontolásokból nem árasztottam el további linkekkel a posztot, de lehet, hogy megteszem, ha a kétkedők provokálnak. =B->=

  Ez (szerintem) nem a "szerintem" kategóriája. Az meg, hogy mit mond az amerikai szélsőjobb (konkrétan kik?), általában nem túl érdekes.

  Én egy pillanatig sem állítottam, hogy Orbán vagy más fideszes szabadkőműves. A feltételezések mellé odaírtam, hogy feltételezések. Punktum.

  *

  Az egydollárosról: bocs, de tényleg érdekes. Szerinted véletlenek alapján rajzolták meg?
  Bármennyire vannak ezzel kapcsolatban elszállt feltételezések, a rejtett vonalak lehetőségét tagadni – puszta antisztereotíp imídzs kedvéért – szerintem naivitás.

  Hozzáteszem, hogy a piramison szereplő évszám (1776) egyúttal az illuminátus rend alapítási évszáma is (május 1-én [!] alakult).

  VálaszTörlés
 11. Magyarázom magam:

  Ez (szerintem) nem a "szerintem" kategóriája. Az meg, hogy mit mond az amerikai szélsőjobb (konkrétan kik?), általában nem túl érdekes.

  Itt a mondat első részében nem a Fideszre gondoltam, hanem általában a szabadkőművesség politikai háttérbefolyásának feltételezéseire.

  VálaszTörlés
 12. Loxon,
  eltűnt innen egy bejegyzésem, Te vágtad ki?

  VálaszTörlés
 13. Nem vágtam ki semmit. Miről szólt?

  VálaszTörlés
 14. Kedves Lxon!
  A legtöbb dologban egyetértünk.

  Pusztán az egydollároshoz: hát persze, hogy tele van hülye szabadkömcsi szimbolikával! Mindenki vakolgatott az alapító atyák közül, az lett volna a csoda, ha nem. Kérdés, hogy következik-e ebből valami.

  Tényleg nem akarom magamat reklámozni, de szösszentem erről anno az UFI-ban, nekem is estek rendesen. Ma is így gondolom nagyjából (és még ma sem kerestek meg :-)))

  Az volt Kossuth, Kazinczy, Eötvös, Tisza István, Ravasz L., Jászi meg a Jóisten tudja még ki. Számított-e ez, és nem a pol. cselekvés vagy az eszméik számítottak-e?

  VálaszTörlés
 15. Oli bácsi,
  a névsorod nagyjából rendben van. Olyat mondj, aki kedves a teakratáknak.

  VálaszTörlés
 16. Ha a teakraták ti vagytok, akkor: de Maistre

  Nekem inkább Tisza-Bethlen kombó.

  VálaszTörlés
 17. No igen, De Maistre. Az egyébként szintén teljesen ademokratikus René Guénon is volt szabadkőműves, például. De itt már a páholyrendszerek és az egyéni páholyok vonalvezetése körüli kérdés is felmerül.

  De Maistre ügyében hallgassuk meg J. Evolát: "Ami pedig a latin országokat és Németországot illeti, a szubverziónak ez a beszivárgása különböző hátterek előtt ment végbe. [...] A titkos irányítók többször ki voltak téve annak a veszélynek, hogy Ramsay tevékenysége szembefordul velük. Ramsay egy tradicionális lovagi szabadkőművességet akart megalapítani, amely a fiatal nemességet szólította volna meg, és amely mint királyi rend a francia királyok és a katolikus egyház égisze alatt működött volna. Hasonló eset volt azoké a köröké, amelyhez Joseph de Maistre gróf csatlakozott. Ő szabadkőműves volt, de ugyanakkor katolikus és hamisítatlan tradicionalista, akinek tanaiból teljességgel hiányzik a szabadkőműves ideológiai szubverzió. Ilyen volt néhány német szabadkőműves csoport esete is. De ezek az ellentétes hatások nem gyakoroltak érezhető befolyást a szabadkőműves infiltráció általános jellegére."

  Ezért például nem teljesen áll meg egy Recceswinth nevet viselő illető hozzászólása a témában: "Azért nem ilyen egyszerű a helyzet: A szabadkőművesség eredetileg nem volt ultraliberális, csak a XIX. század elejére lett azzá. Nem támogatta minedegyik páholy a szélsőséges forradalmi mozgalmakat. Páholy tagjai voltak pld a Hohenzollern-uralkodók közül többen is, így II. Nagy Frigyes porosz király is; Joseph de Maistre, a jobboldal nagy teoretikusa szintén. Bár, az is lehet, hogy ők csupán alsóbb beavatási szinten álltak, ezért nem tudtak mindent a célokról."

  Luc Benoist pedig ezt írja Az ezoterizmus című művében:
  "Franciaország legnagyobb urai szabadkőművesek voltak, még a pápai fensőbbség legillusztrisabb teoretikusa, Joseph de Maistre gróf is, aki kijelentette: »Minden jel arra mutat, hogy a szabadkő­művesség ősi és tiszteletreméltó törzsről levált, nagy va­lószínűséggel romlott ág.« Majd így folytatja: »Az igazi vallás alig több mint tizennyolc százada él. Azon a napon született, amikor a napok is születtek.«"

  Azt a lehetőséget sem lehet kizárni (például René Guénon), hogy bizonyos páholyokba csak azok megismerése végett lépett be. Ma guénoniánus páholyok is léteznek, amelyek éppenséggel nem demokratisták. De ezek kivételek.

  Bizonyára voltak még más kísérletek is, hogy a szabadkőművességnek más tartalmat adjanak, mint amilyen szerepe régóta volt.

  *

  Magam részéről inkább Tisza, mint (összegészében) Bethlen.

  VálaszTörlés

Imago animi sermo est (Seneca)