2008. május 13., kedd

Könnyű azt mondanunk: Cicero ezt írja, ez Platón tanítása, ezek Arisztotelész szavai. De mit mondunk mi magunk? Miképpen ítélünk? Mit teszünk?


A társalgás művészetének máig legfontosabb klasszikusa Platón (Lakoma) és Cicero (A kötelességről, Tusculumi eszmecsere), aki nem csak a monológ (retorika), hanem a kölcsönös give-and-take mestere is volt. A társalgás művészetét hosszú feledés után a reneszánsz fedezte fel, majd a XVIII. században virult.

Cicero szerint a jó társalgó világosan beszél, könnyedén, szellemesen; nem sokat, enged másokat is szóhoz jutni, tud figyelni és hallgatni; nem vág mások szavába; nem beszél magáról, inkább a köz ügyeiről; nem veszti el önuralmát. És barátságos, udvarias, egy charmeur.

„Egy társalgás során a résztvevők nem vizsgálódnak vagy vitatkoznak; egy társalgás célja nem valamely ‘igazság’ feltárása, valamely tézis bebizonyítása, valamilyen következtetés levonása. A partnerek nem tájékoztatni, meggyőzni vagy megcáfolni akarják egymást, s megnyilatkozásaik hathatóssága ezért nem függ attól, hogy mindnyájan ugyanazt az idiómát beszéljék; nézeteik különbözhetnek anélkül, hogy ebből konfliktusok támadnának. Egy társalgásban természetesen elhangozhatnak érvek, és egy beszélőnek senki nem tiltja meg, hogy a maga igazát bizonygassa; az érvelés azonban nem szuverén és nem is kizárólagos, maga a társalgás pedig nem alkot érvet. Egy lány, hogy ne kelljen levonnia egy következtetést, kimondhat valamit, ami vérlázítóan lényegtelen megjegyzésnek tűnik, valójában azonban nem tesz mást, mint hogy egy unalmasnak talált érvet társalgássá alakít át, melyben otthonosabban érzi magát. Úgy tűnik, hogy a társalgásban a ‘tények’ ismét lehetőségekké válnak, amelyekből keletkeztek; a ‘bizonyosságok’ törékenynek tűnnek, de nem azért, mert kapcsolatba kerülnek más ‘bizonyosságokkal’ vagy a kételkedéssel, hanem azért, mert a más rendszerbe tartozó eszmék jelenléte veszélyezteti; a kapcsolatok az egymástól rendes körülmények között távoli nézetek viszonyában válnak láthatóvá. A különböző fajtájú gondolatok szárnyat bontanak és egymás körül játszadoznak, reagálnak egymás mozgására, s újabb meg újabb erőfeszítésekre késztetik egymást. Senki nem kérdi tőlük, honnan jöttek, vagy milyen jogcímen vannak jelen; senki nem törődik azzal, hogy mi lesz belőlük, miután eljátszották a szerepüket. Itt nincs áldomásmester vagy döntőbíró; még kapus sem, aki megvizsgálná a személyi okmányokat. Minden belépőt elfogadnak úgy, ahogy van, és minden megengedett, ami el tudja hitetni magáról, hogy beleillik az elmélkedés menetébe. És a társalgás során megszólaló hangok nem alkotnak hierarchiát. A társalgásnak mint tevékenységnek nem az a rendeltetése, hogy nyereséges legyen, a társalgás nem verseny, melyben a győztes díjat kap, s nem is szövegmagyarázó tevékenység; rögtönzött intellektuális kaland. A társalgás olyan, mint a hazárdjáték, nem az a fontos benne, hogy nyerünk, vagy veszítünk, hanem a fogadás. Szigorúan véve a társalgás nem is lehetséges a hangok sokfélesége nélkül: a társalgásban a különböző beszéduniverzumok találkoznak, ismerik el egymást és kerülnek olyan közvetett viszonyba, amely nem igényli és nem is vetíti előre annak az árnyékát, hogy egymásba olvadjanak.

Szerintem ez az emberi érintkezés találó képe – azért, mert elismeri az emberi megnyilatkozások ismérveit, sokféleségét és megfelelő viszonyait. Civilizált emberek lévén nem a magunkról és a világról végzett kutatásnak, nem is az információk felhalmozódott tömegének az örökösei vagyunk, hanem egy társalgásé, amely az őserdőkben kezdődött, az évszázadok során bővült és mindinkább artikulálódott. Ez a társalgás folyik mind a közéletben, mind mindnyájunkban. Természetesen vannak érvek, kutatások és információk, de ezek bárhol legyenek is hasznosak, a mi társalgásunknak csak részeit, s talán nem is a legérdekesebb részeit alkotják. Az e társalgásban való részvétel képessége, s nem a hathatós érvelésnek, a világ fokozatos felfedezésének vagy egy jobb világ kitalálásának a képessége különbözteti meg az embert az állattól, a civilizált lényt a barbártól. Mi több, az sem tűnik valószínűtlennek, hogy a társalgásban (amely soha nem ér véget) való részvételünknek köszönhetjük mai külsőnket: az ember az emberszabású majmoktól származik, amelyek annak idején annyit üldögéltek társalgás közben, hogy elkopott a farkuk. A nevelés tulajdonképpen nem más, mint beavatás e társalgás fortélyaiba és abba a partnerei viszonyba, melyen alapul. Ezenközben megtanuljuk felismerni a hangokat, megkülönböztetni a megnyilatkozás más-más formáit, és magunkévá tesszük a társalgáshoz szükséges intellektuális és erkölcsi habitust. És végső soron ez a társalgás ad létjogosultságot és karaktert minden emberi tevékenységnek és megnyilatkozásnak. Azt mondom: ‘végső soron’, mert az erkölcsi tevékenység közvetlen színtere természetesen a gyakorlati vállalkozások világa, s az intellektuális eredmény mindenekelőtt a beszéd különféle univerzumain belül jelenik meg; ám a jó magatartás azért fontos számunkra, mert a gyakorlati vállalkozás nem egy elszigetelt tevékenység, hanem egy partneri viszonyon alapul a társalgásban, az intellektuális eredmény végső mércéje pedig az, hogy milyen mértékben járul hozzá ahhoz a társalgáshoz, amelyben a beszéd univerzumai találkoznak.”

A társalgás nemcsak élőkkel zajlik, de a hagyományunkkal is, és ugyanolyan pietas-t igényel, hogy megértsük a jelenünket, miközben a jövőre irányulunk. Csak ebben a társalgásban már meghaltakat kérdezünk, és azok beszélnek hozzánk, és segítenek megérteni magunkat és világunkat. A hagyománnyal társalkodók nem nosztalgikusan gondolnak arra, hanem a jelenben élnek, de azt igyekszenek teljesen megérteni. Viszont sosem sikerül nekik, újabb kérdések és nehézségek támadnak, a társalgás, a kérdezés, a figyelem sosem maradhat abba.


We shall not cease from exploration

And the end of all our exploring

Will be to arrive where we started

And know the place for the first time.138 megjegyzés:

 1. Tölgy,
  fogadjunk, hogy az idézőjeles részt is Maga írta!

  És az a lány --- emlékeztet valakire.

  És személy szerint elzárkózom az őserdőktől. Amúgy nekem tetszik, meg én is így gondolom valahogy.


  DE PLATÓN AKKOR IS BUZI!

  és tudják, miért kellett meghalnia Szókrátésznak? mert NEM tudott értelmesen társalogni, csak erőltette a maga szofisztikus hülyeségeit!

  VálaszTörlés
 2. Bocsánat, de tehetek én is egy "vérlázítóan lényegtelen" megjegyzést?

  Ha nem, akkor is megteszem.
  Tetszik.:))
  A kommunikációt tartom az egyik leghasznosabb,legértelmesebb megnyilvánulási formának,legyen az akár verbális és nonverbális.

  Csak valahogy lassan megfeledkezünk ennek fontosságáról.

  Egek, mi lenne, ha mindenki,aki nem tud társalogni, úgy járna mint Szókrátész???
  Tevvton, kit kerülgetne az itt sziporkázó teakrata társaság???

  De Platón akkor is buzi!

  VálaszTörlés
 3. Ispiritty, üdvözöljük!

  örülök, hogy elfogadja Platónra vonatkozó konszenzusunkat. Holmi reakciós erők érdemben próbáltak érvelni amellett, hogy ez nem igaz ... de hagyjuk.

  Másrészt: ismerkedjen meg egy Szókrátész-féle dialógussal érdemben.

  Most kihagyom Szókrátész mondatait, csak a beszélgetőtársat idézem. Tetszőleges párbeszéd.


  -- Valóban, Szókrátész. Tényleg így van.
  -- Csakugyan, Szókrátész. Csak az ostobák gondolják így.
  -- Szerintem is.
  -- Ó Szókrátész, hogy ez nem jutott eszembe! Valóban.
  -- Igen, ahogyan mondod.
  -- Nem, nyilván nem.
  -- Hát ez lehetetlenség.
  -- Zeuszra! nem!
  -- Nagyon is.
  -- Pompás levezetés, Szókrátész.
  -- Ezek szerint mind tévednek.
  -- Nem, ez tényleg nem lehet.
  stb.

  VálaszTörlés
 4. Tevvton, micsoda kifinomult válaszok. Én is ilyesmire áhítoztam gyerekkoromban. Aztán beszippantott a plurális világ. Ó kárhozat.

  VálaszTörlés
 5. Loxon,
  plurális világ? fel kell világosítanom: Ön létfeledésben él!

  Egy nyári alkonyon, a preszókratika és Szókratész közt féluton a Lét autenticitása megszűnt, és a létfeledés homálya borult ránk. A létező nem világol többé, hanem elrejtettségéből-nagyritkán-megmutatkozó-kicsillanással mutat utat.

  Nem pluralizmus kell Magának. Hallgassa a Lét morajlását. Olvasson Hölderlint és Hérakleitoszt.

  De csakis Heidegger létfeltáró-restitutiv kommentárjaival.

  Van nálam egy felesleges Gesamtausgabe. Kötetenként 4000-ért. Mind a 74 kötet. Érdekli?

  VálaszTörlés
 6. ispiritty,
  Isten hozta minálunk!
  Itt azért nincsen teljesen összhang Platón buzi voltában. De még nemében sem!

  Tewton,
  attól tartok a lét morajlására figyelve nem tudott rám is figyelni, pedig nem vitás, ki a fontosabb.
  Tudjon már szorosan olvasni! Nem vette az endogám üzenetemet?

  Ezt a Platón-töredéket még nem ismertem, erről írja a mai 8000 angol mondatát majd?
  Azért egy eddig ismeretlen Platón-dialógussal csak lehetne mán maga is Index-címlapon. Micsoda titánok harca lenne itt! Összecsapnának a matulások, indymédiások a kurucokkal és hírszerzősökkel.

  Appendix: van abban valami sandaság, hogy Arisztotelészt maguk mindig kihagyják. Pedig, ha a Mestere, akkor ugyi...

  VálaszTörlés
 7. garázdabillegető2008. május 14. 9:45

  Még el se olvastam a cikket, de a cím mélyen megérintett és megörültem neki. Egy perccel ezelőtt épp ezek gondolkoztam, olvasván pl. a Konzervatórium egyes szerzőinek írásait (nem azokét, akik itt is pubikálnak)...
  Persze alkalmasint azért várom, hogy a cikk némileg megerősítsen az én hozzáállásomban, mert sose olvastam se Platónt, se Arisztotelészt (részletesen, bár nyilván nem lenne haszontalan). Ellenben számos fajsúlyos dolgoról alkotott véleményemet és gondolatomat (a filozófia szót azért nem alkalmaznám magamra :) Platón vagy Arisztotelész, illetőleg Marx vagy Oakeshott munkáiban fedezem fel később, hogy aztán a következő bekezdésükkel meg totál ne értsek egyet. Nincs új a Nap alatt, de hogy is van ez? Nyilván, bennem van a hiba :) Óh, a szűz elme; jöjjön, és erőszakoljon meg valaki!

  VálaszTörlés
 8. garázda,
  erőszakról lehet szó, de én csak lányokat-asszonyokat vállalok.
  Ha maga fiú, akkor Platón biztosan szívesen megteszi.

  (Félre: a cím is idézett, egyik kedvencemtől :))))

  VálaszTörlés
 9. garázdabillegető2008. május 14. 11:10

  Na jó. Hol vannak a női filozófusok? Vagy a fiozófia is olyan, mint a katonáskodás, legtöbb helyen férfiumunka? Lehet, hogy olyan cselekvés, mint az ősférfi "vadászat után nézzük a tüzet/tévét" magatartása? Vagy a nők ösztönösen érzik a dolgokat, a férfiaknak meg meg kell magyarázni?
  Egyébként azt hittem, hogy Ön nő, merthogy egy fórumon van egy nő tölgy, nameg "hölgy", "tőgy", minden erre utal :)
  Szövegelés helyett inlább olvasom a cikket, elnézést.

  VálaszTörlés
 10. Látja Tölgy, hova vezet, ha a majmokkal jön? Komolyan veszik! :>

  VálaszTörlés
 11. TWTN to Garázdabillegető,

  "Vagy a nők ösztönösen érzik a dolgokat, a férfiaknak meg meg kell magyarázni?"

  Igen. A nők ösztönösen éreznek, és a férfiaknak kell megmagyarázni nekik a dolgokat :)

  VálaszTörlés
 12. Kedves névtelen,

  ez utóbbi megjegyzése a nőkről,gondolom, a barátságos, udvarias, charmeur társalgó önjellemzése itt:(((

  na és most szedjenek darabokra, feltewszem, ezt nem úszom meg...

  VálaszTörlés
 13. Katuska, ne legyen olyan dogmatikus, mint névtelen barátunk :>

  VálaszTörlés
 14. uraim,
  nem csatlakoznak a műhelymunkához?
  emilben vagy egyenesen nálam kérhető meghívó...
  http://evocatio.blog.hu/

  murci

  VálaszTörlés
 15. garázdabillegető2008. május 14. 13:30

  Katuska :) Az Ön sorának végén négyszeresen szomorú smiley van, ebből úgy tűnik, hogy "névtelen" tewwtonnak (aki tett egy smileyt a megjegyzésébe) igaza van, és valóban el kell magyarázni a nőknek a dolgokat.
  Ráadásul szomorúan, de konstatálom, a filozófiát magyarázó férfiak... a férfiaknak magyaráznak.
  :)
  Bááááár, szerintem csak csapdát állított, hiszen azt írta: feltewszem. Figyelek!
  :D

  VálaszTörlés
 16. Murci, küldtem levelet "evocatio" címére!

  VálaszTörlés
 17. Hát azért azt talán túlzás állítani, hogy a hivatkozott mondatoknak filozófikus tartalmuk lenne:))((:

  -lehetséges válasz1: s lám még így is magyarázatra szorulnak!

  VálaszTörlés
 18. Katuska,

  ne terrorizáljon minket azzal, hogy maga nő. Egész addig meg se szólalt, míg Tevvton bedobta azt a rossz kis mondatát.

  Most bezzeg megteszi. Erről az a székely vicc jut eszembe, hogy a gyerek nem beszél, már azt hiszik, néma, amikor egyszer 7 éves korában megszólal: "anyám, sós ez a leves". "– Fiam, te tudsz beszélni? Akkor eddig miért nem szólaltál meg?" "– Mert eddig minden rendben volt."

  Van köztünk egyébként női szerző is.

  Garázda pedig alábbi mondatára célzott – szerintem kedvesen:
  "feltewszem, ezt nem úszom meg..."

  Szóval, Katuska, üdv a klubban :>

  VálaszTörlés
 19. Loxon,
  maga viccet mesél?
  Mivé lesz így a világ?

  Katuskát meg előbb jól hasba rúgta, majd kedvesen felsegíti: Hi!

  VálaszTörlés
 20. Így zajlanak a beavatások, nem?

  VálaszTörlés
 21. garázdabillegető2008. május 14. 16:34

  Loxon, Katuska utolsó mondatára _is céloztam, mert hiszen azt írta: "felTEWszem". Ez nem tewton lenne, kódolva?? :) Vagy ön is erre célzott?
  Vagy még Katuska is?

  VálaszTörlés
 22. Tisztelt Garázdák, Billegetők, Lovagok s egyéb Illetők!

  Lássák, lássák, azt hittem, hogy engemet itten örömmel fogadnak, a széket is letörlik, ahova ülök s langy téával kínálnak. Azt hittem, sok Higginst találtam, akik lelkesen ébresztenek fel csipkerózsika-szobor álmomból, s bévezetnek az elvont gondolkodás rejtelmeibe, akiknek csevegésébe bátran bekapcsolódhatok, s ha akarok, akár még a legelő kicsiny birkákról is társaloghatok. Ehelyett mindenféle hiú hímeket találtam, akik, mint a párhuzamosok a végtelenben a kalapjukat, a humorukat is szegre akasztják, mielőtt egy ilyen emelkedett helyre belépnek. Hát Isten Önökkel Uraim, Garázdák, Billegetők, Lovagok s egyéb illetők!
  Elisa

  VálaszTörlés
 23. Látom a nagy ellentétek nemcsak Platón mivoltával kapcsolatosan mutatkoznak meg, hanem a nők filozófia iránti érdeklődését is érintik .:( Nem is beszélve az "egyebekről"
  Ez fáááj!!!

  Kétségeim vannak!!! Részben nem az ilyen férfiúi hozzáállás sodorja a női nemet a feminista felfogás felé???

  Katuska, el ne menjen, nem eszik oly forrón a kását!
  Csak szokni kell!
  Ugye Uraim??

  VálaszTörlés
 24. Óh mit tettek!
  két nap alatt már a második hölgyszemély riadt el innen!

  De ha most elmegy, akkor az előítéleteinkef fogja megerősíteni ... és férfiak fognak magyarázni férfiaknak megint ...

  Katuska, Kegyed zavarba hoz. Régóta nő Kegyed? Hiszen tudhatná, hogy a férfiak általában magyarázni szoktak.

  Mindenhol. Tapasztalati tény. Úgyhogy inkább maradjon itt mint női princípium, amely megváltoztatja a diskurzust. Be is vezetheti a kisded birkákat. Ott a kandalló mellett még elfér 2-3.

  VálaszTörlés
 25. Katuska, ne cicozzon.
  Ha nem tetszenek ezek az alakok maganak, robbantson ki forradalmat!

  En tartom a zaszlot, maga szonokolhat.

  VálaszTörlés
 26. garázdabillegető2008. május 14. 18:20

  A cikket még mindig nem olvastam el... de Katyusa, bár nem vagyok szerző itten, de én speciel épphogy kedves voltam, még azt is feltételeztem, hogy a W betűt trükkösen helyezte el a felteWszem szóban, és arra gondoltam, hogy megdícsérem.
  Tudja-e, vajjon miért?
  Mert az itt publikálók és megszólalók minden mondatába négy másik van belekódolva: a szavak más sorrendben új, és hasonlóan helyes értelmezést adnak a gondolatoknak, és a mondatok betűit bizonyos algoritmussal összekeverve rejtett értelmek jönnek elő.
  Szokni kell, ez bizonyos.

  VálaszTörlés
 27. Bizony, így van. Pedig mi itt nem is vagyunk olyan csavaros eszű tirpákok, akiknek a mondatait előlről-hátulról és középről egyszerre kell átgondolni.

  twtn

  VálaszTörlés
 28. De legyen. Beszélgessünk az állatokról.

  A macskánk a kertben alszik a porban, a szilvafa alatt. Most megpróbáltam az ablakból megdobni a kávézaccal, de a zacc szétesett a levegőben. Tegnap a fügedugványok locsolása közben kicsit összevizeztem.

  Ha kis mennyiségű vizet spriccelünk a macskára, gyors kedélyváltozást érhetünk el nála.

  Még számos hasonló megfigyelést tudok megosztani Önökkel.

  Például a gyöngytyúkok nagyon jól megtervezett állatok. Valahogy az ötvenes évek olasz női divatjára emlékeztetnek színvilágukban.

  tevvton

  VálaszTörlés
 29. Uraim, Uraim,

  Kössenek egy madzagot a lábikra, mert még elszállnak!
  Látják maradtam.

  VálaszTörlés
 30. Amilyen rendes Maga, Katuska, egészen elhallgat bennem a nőgyűlölő láz. De azért gyanús nekem, azt tudja, ugye?

  Meséljen most akkor Maga. Mi már annyi sületlenséget összehordtunk itt, amennyit nem szégyelltünk, és igazán szükségünk van arra a bizonyos női szereplőre, aki egyszercsak azt mondja, hogy pardon, de szépen süt a nap.

  Hm?

  Tevvton, hozza az ezüsttálcát, Tölgy, a széket, a kiskanalak nálam, a többiek is mind sürögjenek.

  Milyen teát óhajt?

  VálaszTörlés
 31. Katuska,

  nem szeretnék kekeckedni, de amint látom , az Urak teája lassan már a kihűlés határait súrolja. Mivel én is beavatási fázisban vagyok, én kérem, szóljon, mert hamarosan elmegy a kedvük a magyarázkodástól!

  Ugye nem szeretnénk a fentebb említett Szókratész sorsára jutni?

  Ugye? Valóban? Csakugyan?
  Ezek szerint!

  VálaszTörlés
 32. Ispiritty, ne bomlasszon. Még csak most kezdődik.

  VálaszTörlés
 33. férfiak :)
  ahelyett hogy próbálnák megélni a világot ostoba magyarázatokat keresnek-és osztanak meg egymással:P

  VálaszTörlés
 34. Kedves Névtelen,

  vajon kire is gondolt a "férfiak"
  címszó alatt?

  Megélem a világot, s keresek egy tükröt.:)

  VálaszTörlés
 35. a férfiakra :)
  akik még a teát is hagyják kihűlni,ha a meghívottak nem érkeznek meg..:)

  VálaszTörlés
 36. Ugye tudja, kedvesem, hogy korunk rohanó világában nehéz mindenkinek jelen lenni egy ilyen meghívásnál? Teázásunk eszmei, képzeletbeli, ideális és örök, és bármikor nyélbe üthető, ha az alkalom dukál.

  Valóságos csoda, hogy még így is vannak csoportos alkalmaink. És ez a teafűnek köszönhető, amellyel oly kisimulttá tesszük a zord ideológiai vitákban meggyűrődött homlokokat.

  Jó szamovárunk azért áll ott, hogy bármikor új teavizet forraljunk.

  Akkor is, ha a meghívott odébbállt, s ha megjött, újfent.

  VálaszTörlés
 37. Üdvözlöm az Urakat!

  Fűtsék be a szamovárt, mert megjöttem. Sajnálom, hogy egy időre el kellett hagynom magukat, de tudják egy nőnek annyi dolga van! Most éppen a kutyákat kellett megsétáltatnom a szomszéd tölgyesben. Most itt leülök, de csak hallgatnám magukat, és innám a forró teát!

  VálaszTörlés
 38. persze,szamovár az van,de uborkás szendvicset is tartanak?
  az ideális teázás avagy a tea ideája szép és csodás..de inkább a valóság :)

  VálaszTörlés
 39. twtn to névtelen:

  Kedves névtelen
  mi valós teákat fogyasztunk individuálisan. Én pl. fair trade brown labelt. Ne dőljön be a virtuális világ káprázatának. A baglyok sem azok, amiknek látszanak.

  VálaszTörlés
 40. Névtelen, ha jó erősen képzeli, a lehető legvalóságosabb.

  Amellett a múltkor együtt boroztunk Reactionary-val, ámbár térben távol.

  Tényleg, mit gondolnak a képzeleti valóságról? Az maguk számára nem elég valóságos?

  Katuska?

  VálaszTörlés
 41. Vajon Katuska az-e, akinek látszik?

  VálaszTörlés
 42. twtn to névtelen

  Kedves Giz... oppardon, Névtelen!

  "ahelyett hogy próbálnák megélni a világot ostoba magyarázatokat keresnek-és osztanak meg egymással:P"

  Lehet, hogy mi így éljük meg a világot. Alapvetően intellektuális módon :) miközben harckocsikról és autókról meg forradalmakról beszélünk.

  De közben az is lehet, hogy holmi lábikrákat figyelünk, netán más női részleteket ... sose tudhatja biztosan, ha nem volt férfi, hogyan is van ez :)

  VálaszTörlés
 43. Különösebben nem bánt, Ispiritty, ha nem. Ha Katuska "igazi", ha nem, a szerepe képzeletünkben eleven.

  VálaszTörlés
 44. Köszönöm Loxon a helyrerakó magyarázatot!
  Szerintem is ő az "igazi".
  Ezzel a szerepfirtatásnak vége.

  VálaszTörlés
 45. vajon azok vagyunk,akiknek gondoljunk magunkat? szegény csuang ce :)
  a képzeleti valóság érdekes dolog-mert valósággá válik,amint lehetőséget adunk neki :)

  twtn!
  az individuális teázás képzeleti teadélutánja kissé hiányos tevékenység..mennyi mindent el lehet mondani egy valóságos szürcsöléssel :)(még akkor is,ha az illetlenség)

  VálaszTörlés
 46. Katuska, arra kértem, meséljen kicsit Maga. Mi már annyit járattuk a szánkat, hogy elzsibbadt.

  Szóval milyen teát kér?

  VálaszTörlés
 47. twnt!
  maga sem volt még nő..vagy csak nem emlékszik rá :D

  VálaszTörlés
 48. No lássuk csak... talán zöld teát egy kevés cukorral. Miről is mesélhetnék? Okos férfiak között az ember szívesen hallgat.
  Talán a tavaszról, talán a tavaszi erdőről, mezőről.

  VálaszTörlés
 49. Meséljen, meséljen.

  (Tevvton megint hol van azzal a tálcával.)

  Citromot parancsol?

  Tavasz... május van, de még mindig bolond az idő. Ma délután is valami lenge ingben mentem utcára, s még úgy is melegem volt, de szinte azonnal szükség volt a magammal vitt felsőmre.

  De erdők, mezők... szeret réten pihenni?

  VálaszTörlés
 50. Inkább sétálni. Megy előttem a két kutya, inkább ők figyelnek engem, mint őket. Időnként persze eltünnek a bokrok között, fácánt vagy nyulat hajtanak föl.

  VálaszTörlés
 51. mint én őket:)) az Én kimaradt. Ebből persze ne vonjanak le semminemű messzemenő következtetést!

  VálaszTörlés
 52. Talán vadászni is szokott? Diana módjára?

  VálaszTörlés
 53. és milyen kutyák?

  VálaszTörlés
 54. Ne haragudjanak, de most mennem kell. A tea nagyon jólesett, legközelebb, ha nem zavarok, majd tovább mesélek.

  VálaszTörlés
 55. Nem zavar, csak jöjjön és meséljen.
  Orövoár!

  Ispiritty, Névtelen, a mai teázás rövidre sikerült, de azért fejezzük be, amit elkezdtünk.

  Maguk is meséljenek kicsit.

  VálaszTörlés
 56. Mivel nekem van még kevés zöld tea
  (cukor nélkül) a csészém alján hát várom esetleges kérdéseiket.

  Sajnálom, hogy katuska két kutyáját nem ismerhettük meg jobban! :(

  Csak kíméletesen a kérdésekkel, ha kérhetem!

  VálaszTörlés
 57. Olyannyira kíméletes leszek, hogy nem kérdezek semmit, meséljen, ami eszébe jut. Na jó. Hogy talált ide?

  VálaszTörlés
 58. további szép estét Katuska :)
  Loxon!
  "szirom borzong a fán, lehull,
  fehérlő illatokkal alkonyul.
  A hegyről hűvös éj csorog,
  lépkednek benne lombos fasorok.
  megbú a fázós kis meleg,
  vadgesztenyék gyertyái fénylenek."

  VálaszTörlés
 59. Oh, névtelen. Szép.

  És azt hiszem, ismerem, de nem jutna eszembe, ki volt a költője.

  No s ez:

  "Virág a fákon, szövevény a lápon,
  a nőket égő szerelem vadítja,
  szökell a szellő, tele illat-árral,
  napkelte, alkony betelik gyönyörrel.

  A drágakővel keritett tavaknak,
  a holdvilágos-ragyogásu nőknek,
  virágözöntől sürüterhü fáknak
  ki ad bübájt? a Kikelet hatalma."

  VálaszTörlés
 60. radnóti :)
  a magáé pedig talán indiai,nem?

  VálaszTörlés
 61. Igen. Kálidásza.

  Nagyon szeretem.

  "Piros fonott öv, csupa vadnövényből,
  hajló kerekded derekán kígyózik:
  s hová virágfürt finom árnya omlik,
  emlői völgyét színesíti sáfrány.

  Fülén hüsítő üde karnikára
  sötét hajában viruló asóka
  s fej-ék felett dús-ragyogásu jázmin –
  gyönyör magának, meg a kedvesének.

  Az asszony arcán laza kézvonással
  húzott ecset-nyom, valamint a lótusz :
  vad élvezet közt fakadó verejték
  lemossa végűl a szerelmes órán."

  VálaszTörlés
 62. Ezt kitalálná?

  "Lebben titkos fészkéből a pára,
  légben ringatózik, mint a csónak."

  VálaszTörlés
 63. kína?

  a kálídászának ki volt a fordítója?

  VálaszTörlés
 64. Az, akitől két sort idéztem.

  VálaszTörlés
 65. ispiritty,
  magát ezek a platónisták elhanyagolják. (érti? platónisták! há-há-há)
  A post versét megtalálták-e mán vagy elkábultak a hölgykoszorútól?
  Katuska is tele volt irodalmi utalásokkal, minimum kétfenekű.

  VálaszTörlés
 66. nem ismerem vagy ennyiből nem ismerem fel :)
  zöldelő-kék bársonyában hogyha pompáz már a rét,
  és brokát ölt a hegyhát,ölti hétszín köntösét,
  számtalan levlél a fűzfán:papagáj zöld tolla lám,
  mint gazellák köldökéből mósusz árad szereteszét.
  tegnap éjfélkor tavasznak hozta illatát a szél....

  VálaszTörlés
 67. Hanyagoljuk, Tölgy? De hiszen kérdeztem tőle, s nem válaszolt. Ez ma gyakori jelenség. A vendégek elnémulnak, ha kérdezik őket.

  VálaszTörlés
 68. A Magáé meg, Tölgy, alighanem Eliot. Maga szereti Eliot-ot.

  VálaszTörlés
 69. Szemlesütve kérek elnézést elnémulásom miatt, de akadt még némi elintéznivalóm e tea-körön kívül.
  Megaztán belemerültem a fent "elhangzottakba".

  Loxon, kérdésére a válasz: a sok reakcióolvasás közben sikerült idetalálnom.
  Remélem nem leszek terhükre!

  VálaszTörlés
 70. Méghogy terhünkre. Viccel? Nem ülünk hőlégballonban!

  VálaszTörlés
 71. "but I, being poor,have only my dreams;
  I have spread my dreams under your feet;
  tread softly because you tread on my dreams."

  VálaszTörlés
 72. Egyébként nem mondtam el, ki volt a fordító. Weöres Sándor. Elnézést, Névtelen.

  VálaszTörlés
 73. Miért van olyan érzésem, hogy ismerem valahonnan, Névtelen? Ez Yeats volt, igaz?

  VálaszTörlés
 74. igen,yeats :)
  és köszönöm a fordítót:névvel már ismerem..a bóbita klasszikus :)
  és tényleg perzsa az előző :)

  VálaszTörlés
 75. ispiritty,
  megértem Kegyedet, ezeket én is néha itt hagyom, csak visszajövök, mert jó a kókuszos puszedli.

  Loxon,
  nekem nincs költői vénám, csak a tartalmat figyelem. Ezért is kalanaozok el gyakran, ha magukat olvasom :)

  VálaszTörlés
 76. twtn to Loxon,

  csak nem valami elkeveredett magyar szakos Maga?

  Ne válaszoljon. Gyanús.

  I have measured out my life with tea spoons.

  VálaszTörlés
 77. Hogy érti, hogy elkeveredett?

  De nem vagyok magyar szakos.

  VálaszTörlés
 78. N, miért pont Radnótival kezdett?

  VálaszTörlés
 79. :D
  kiírhatnák az ajtajuk fölé:
  Úgy jöjjetek,mint vendég,kellemes barát,
  ki csak teát és tűzhelyet kér, semmi mást.
  (aú,mit fogok én ezért kapni odaát)

  VálaszTörlés
 80. mert május van:és nekem a májust ez a vers jelenti: a vadgesztenyék gyergyái nagyon ottragadtak a tudatalattimban :D
  és mert szeretem radnótit

  VálaszTörlés
 81. Tölgy, esetleg költői artériája?

  VálaszTörlés
 82. valahol a boldogok szigeteitől kicsit balra..ahol borissza görög költők a múzsákkal cicáznak és mindenféle könnyűvérű nimfácskának csapják a szelet :P

  VálaszTörlés
 83. Kedves Névtelen,

  nem adná kölcsön az iránytűjét, hogy esetleg mi is, akik üres csészéinket, kisujjunkat enyhén a magasba emelve tartogatjuk,odatalálhatnánk??

  VálaszTörlés
 84. tewton,
  én se nem értem magát. Hun meg igen.
  Hun az az odaát.
  De a versike találó, kérem Loxon kartárs intézkedjen, rakja ki a kapu fölé.

  Loxon költő is, meg filozófus is, meg... meg minden, aminek köze van a maniahoz :)

  VálaszTörlés
 85. Tölgy, Tevvton? Önök szívesen csapnák könnyűvérű nimfácskáknak a szelet?

  VálaszTörlés
 86. Loxonyom,
  ilyesmiről nem beszélünk.
  Csinállyuk.

  VálaszTörlés
 87. iránytűt?! oda az nem kell..az ember a legnyugvó napba vezeti a hajóját a borszínű tengeren,és héraklész oszlopain túl még egy kicsit hajózik...aztán balra fordul :) az odavezető út megtalálásában sokat segít,ha a teáscsészét borostömlőre cseréli és kiegyezik poszeidónnal...:)

  VálaszTörlés
 88. Jól értem?
  Tewton már berugott?

  VálaszTörlés
 89. Nahát, Maguk aztán nagy keresztények, mondhatom. :>

  Névtelen tehát a túlparton hever.

  Tessék, ússzanak.

  A versikét még meggondolom. Tényleg ilyen meghitt kis társaság volnánk?

  VálaszTörlés
 90. elkeveredett -- márminthogy költői vénával, ámde mégsem a literán vagy a könyvesblogon, az éteri magasságban ... hanem a világnézetek terén ...

  De így szép az irodalom. Amikor szabadon árad, nem ám mindenféle teszttel meg vizsgákkal :)

  Bár ha sokat idézik ezeket az angolokat, a végén még odasodródnak W. Blake és Shelley műveihez... Scylla & Charybdis!

  VálaszTörlés
 91. Loxony,
  maga látja. Mennyi a napi látogatónk? 23 db?

  VálaszTörlés
 92. tewton,
  nyugodjon meg, a cím nem angol. Az francúz: Montaigne

  VálaszTörlés
 93. Tényleg, Tölgy? Maga tudja, honnan láthatnám? Mert én nem.

  Esetleg valamilyen varázstükörből.

  VálaszTörlés
 94. Névtelen, ne kísértse az urakat, mert még odakötöznek az árbochoz.

  VálaszTörlés
 95. Én viszont kezdem Poszeidónnal, s ágyamba vetem magam!

  Minden jót Uraim!

  VálaszTörlés
 96. Loxony,
  én nem t'om. De más blogokon ez téma. Tehát valahol ezt számolják.

  VálaszTörlés
 97. Beauty is truth, truth beauty,-that is all
  ye know on earth, and all ye need to know.
  :P

  VálaszTörlés
 98. Ispiritty, reakciós jó éjszakát kívánok!

  VálaszTörlés
 99. Inkább ispirittyet kellette vóna idekötöznünk.
  Tessék, megint evezős nélkül maradtunk. Akkor most maga húz tewton.

  VálaszTörlés
 100. szép álmokat ispiritty :)

  VálaszTörlés
 101. (a blog.hu- azt hiszem számolja, a blogger.com-on eddig nem tapasztaltam.)

  VálaszTörlés
 102. mindenki az álmokat választja..

  VálaszTörlés
 103. Tevvton úgy látszik, már nem hallja, talán betapasztotta a fülét.

  Én meg erényes dalba fogok, tán elűzi a kísértőt, kivel egyedül maradtam a tengeren.

  "Dúshajú Démétért, s kegyest kezdem ma dalolni,
  őt meg a lányát is, gyönyörűszép Perszephoneiát.
  Üdv, istennő, városomat védd, s légy dalom őre."

  Hát, nehezen megy. Elkalandozik figyelmem.

  Ezekre meg Hüpnosz szállt.

  Jó éjt, barátaim!

  VálaszTörlés
 104. hüpnosszal jobban járnak mint a kezében mákfejet tartó testvérével :)

  tündöklő csermely vize csobban át a
  rózsabokrok közt,s az egész vidékre reszketeg lombok susogása bűvöl
  jó puha álmot..

  VálaszTörlés
 105. Bűvöl... bűvöl...
  érzem szemhéjamon.

  VálaszTörlés
 106. álom,álom édes álom,
  ringass engem, légy halálom..

  VálaszTörlés
 107. Valami altatót, ha tud, névtelen...
  szívesen meghallgatnám.

  VálaszTörlés
 108. www.youtube.com/watch?v=h5ddqniqxFM&feature=related
  :)

  VálaszTörlés
 109. Ez már az álom...

  http://www.youtube.com/watch?v=ulHmPR0S4bg

  ...

  VálaszTörlés
 110. They are not long, the weeping and the laughter,
  Love and desire and hate;
  I think they have no portion in us after
  We pass the gate.

  They are not long, the days of wine and roses:
  Out of a misty dream
  Our path emerges for a while, then closes
  Within a dream.

  VálaszTörlés
 111. Our revels now are ended. These our actors,
  As I foretold you, were all spirits, and
  Are melted into air, into thin air:
  And like the baseless fabric of this vision,
  The cloud-capp'd tow'rs, the gorgeous palaces,
  The solemn temples, the great globe itself,
  Yea, all which it inherit, shall dissolve,
  And, like this insubstantial pageant faded,
  Leave not a rack behind. We are such stuff
  As dreams are made on; and our little life
  Is rounded with a sleep.

  VálaszTörlés
 112. If we shadowes haue offended,
  Thinke but this (and all is mended)
  That you haue but slumbred heere,
  While these Visions did appeare.
  And this weake and idle theame,
  No more yeelding but a dreame,
  Gentles, doe not reprehend.
  If you pardon, we will mend.
  And as I am an honest Pucke,
  If we haue vnearned lucke,
  Now to scape the Serpents tongue,
  We will make amends ere long:
  Else the Pucke a lyar call.
  So good night vnto you all.
  Giue me your hands, if we be friends,
  And Robin shall restore amends.

  VálaszTörlés
 113. twtn to all

  what a Cold Pastoral :)

  Még felfáznak ezekben a vacak leplekben. Loxon, mint férfi a férfinak, a saját egészsége érdekében javaslom, június elött és augusztus után mindig vegyen alsóruhát a tóga alá. Nem Hellasz ege alatt vagyunk. Még megfázik az éjjel, és a Haladás erői győzedelmeskednek a kalapkúrája alatt.

  Elnézést a távollétért, időviharba került a legutóbbi kommentem és nem akkor jött ki, mint kellett volna, hanem megkésve.

  NB. Másodjára lépte túl a kommentek száma a 100at!

  Jó éjt!

  VálaszTörlés
 114. twtn

  P.S. Névtelen, én sejtem, hogy kicsoda rejlik névtelensége mögött!
  (magabiztosan ám sármőz módján vigyorog)

  P.S. 2. Tölgy, az a "post verse" az milyen? nem láttam. mit keressek? olyan inkább, mint a post mortem, vagy inkább mint a blank verse?

  VálaszTörlés
 115. twtn!
  lebuktam volna?! :)
  egyébként viselt már tógát? elég nehéz benne megfázni :)

  VálaszTörlés
 116. Félre.
  VAn abban valami posztmodern, hogy Névtelen beszélget névtelennel.

  Sejtéseim nekem is vannak.

  A post végén található versecske Eliottól, a post verse.
  Az emlegetett fátyol pedig a tudatlanság fátyla.

  VálaszTörlés
 117. Mi lesz, ha betiltom a névtelen kommentálási lehetőséget? Jönnek kreált fiókokkal?

  VálaszTörlés
 118. ne legyen már ilyen kicsinyes..:) nm illik magához...

  VálaszTörlés
 119. Találtam egy működő órát
  http://playback.gportal.hu/

  VálaszTörlés
 120. Névtelen, ezt bóknak veszem. Kedves Öntől.

  De sokkal szebb lenne, ha a Maguk neve mellett is megjelenne valami cirkalmas kacifantéria, mint például ez az L.

  Máskülönben meg hasznos is a google-fiók regisztráció. Például megoszthatná velem a könyveit, kedves Névtelen.

  De Önnek fontosabb a teljes inkognitó. Fájdalom. Mindig teljesen lefátyolozott arccal ül közénk.

  Tölgy,
  az óra: sajnos nincs öt órára állítva (s ötkör csöröghetne vagy kakukkolhatna), ami pedig a legfontosabb volna. Amellett kinézetében is túl egyszerű. Az 5-ös feliratú óralappal is ez a legnagyobb bajom. Ide valami régies ízlésnek megfelelő illene. Ingaóra, arany zsebóra, toronyóra lánccal etc. Hm?

  VálaszTörlés
 121. Óra?
  Esetleg ez?
  http://www.inetours.com/England/London/images/BgBn/Big_Ben_face_8381.jpg
  Réginek régi, toronynak torony...

  Üdv
  Leskelődő

  VálaszTörlés
 122. Drága Leskelődő!

  Ezt meg hogyan találta?
  Már égre-földre kerestem egy ilyen képet.

  Egy apróbetűs fájdalmam van: hogy egy kicsit nem teljesen négyzet, mivel alulról lehet fényképezve. De ez már tényleg csak részletkérdés.

  Köszönjük!

  VálaszTörlés
 123. Kedves Loxon,

  mondhatnám, hogy a keresés nálam szakmai ártalom, de a helyzet az, hogy beírtam a gugliba: Big Ben :)
  Mindenesetre örülök, hogy örült neki.
  Sajnos, az apróbetűs fájdalomra nem tudok gyógyírt - nem értek hozzá. De ahogy megismertem Magát, meg fogja oldani :)

  Én pedig a Maguknál töltött kellemes percekért vagyok továbbra is hálás

  Leskelődő

  VálaszTörlés
 124. Loxon!
  esetleg nem lehetne majd az ajándék képet megjeleníteni itt? :)

  VálaszTörlés
 125. Névtelen, Maga tényleg leskelődik utánam. Kezdem magam zavarban érezni. (Na jó, ezt nem mondtam komoly.)

  Ez az egyszerű megoldás (Big Ben) nekem eszembe sem jutott. Kerestem már például így is: "clock set to five", de csupa kudarc ért.

  Szerencsére Lunyacska megoldja az ilyen dolgokat (is).

  Hol az itt? A kommentárok között? Szeretném a főoldalra tenni, de ahhoz még dolgozni kell rajta, vágni, átméretezni (csupa szabó-, meg kőművesmunka.)

  VálaszTörlés
 126. én is a főoldalra gondoltam :)
  nem leskelődöm-ő egy másik névtelen :)

  VálaszTörlés
 127. twtn to all

  Óh mennyi névtelen existentia!
  Drága névtelenek, lassan összekeverednek. Nem indexelnék magukat?

  VálaszTörlés
 128. igen,azt kellene tennünk :)

  t. (én ennél maradok)

  VálaszTörlés
 129. tvvtn to t.
  ez így nagyon megnyugtató :)

  VálaszTörlés
 130. twtn!
  miért is? :)

  VálaszTörlés
 131. garázdabillegető2008. május 16. 16:43

  Ó, de hiszen ez a cikk, nem más, mint egy vezérfonal az itt _elvárt_ és eddig elhangzott társalgásról, annak módjáról és színvonaláról. Nem csoda, hogy 130sok hozzászólás született. :)
  Csak azon lepődtem meg egy pillanatra, hogy a " [jó társalgó...] barátságos, udvarias, egy charmeur" mondat linkje nem a blog szerzőinek profiljára mutatott - de aztán gyorsan beláttam, hogy az öntömjénezés is helytelen e milliőben. :D
  E kommentemből viszont az is kiderült (remélem), hogy én nem felelek meg e kritériumoknak. De megígértem (magamnak), hogy végigolvasom és értelmesen hozzászólok. A következő cikkektől kezdve azonban idomulni próbálok - vagy ignór!

  VálaszTörlés
 132. szép az óra..és pont jó időt mutat egy kávéra :P

  t.

  VálaszTörlés
 133. to t.

  Kávéra?!
  Úgy tűnik, Maga egy felforgató. Igaz ugyan, hogy társalogni kávé mellett is lehet, ám felfordulásból túl sok van körülöttünk manapság.
  Többek közt ezért is olyan jó betérni egy ilyen megnyugtató és barátságos tea-körbe. Itt még a harckocsik sem olyan riasztóak :)

  Úgyhogy kiváncsian várom az új posztokat!

  Üdv:
  Leskelődő

  VálaszTörlés
 134. Keves Leskelődő!
  "Mi a világosság?-a sötétség balkeze
  s a homály jobbkeze a fénynek.."
  ha nem lenne néhány kávézgató felforgató,kevésbé tudnák értékelni a teázás nyugalmát :)

  VálaszTörlés

Imago animi sermo est (Seneca)