2009. április 30., csütörtök

Bautragne! Bautragne!

Az alábbi, nyitó bekezdést, bizonyos indokoltnak tűnő kritikák miatt (ld. kommentároknál) átírtuk:

Bizonyos konzervatív blog főszerkesztője a minap meglehetősen világossá tette és tudomásunkra hozta (feltehetőleg többek nevében): a holokauszt-téma kritikájáról egy szót se szeretnének többé olvasni. Feltehetőleg ez akkor igaz, ha nem a régi, mítikussá ivódott toposzokat akarjuk megismételni az elképzelhetetlenül kegyetlen nácikról, az ártatlan és mindenkinél nagyobb áldozatnak tekintendő hatmillió zsidóról ésatöbbi. A Reakció, amely néha oly nagyszájú (és ez dicséretes), az enyhén szólva baloldali ügynökgyanús „Jó Tündér” elmélkedéseit linkelte a témában ajánlóként. A helyzet tehát ilyesfélének tűnik: ha „A Holokauszt”-ról van szó, az egyetlen „konzervatív” értelmiség részéről elfogadható magatartás: a „Kuss legyen!” parancsának való, fület és farkat behúzó engedelmeskedés.

Meglehetősen világos, hogy ez elfogadhatatlan, nem szellemi és nem is vitaképes, — kapitalizmus-fetisiszták kedvéért: — „nem versenyképes” magatartás. A vitához ugyanis felkészültség, olvasói empátia, türelem és érvek szükségeltetnek. Azonban értelmes, racionális érvelés és hivatkozások helyett maradt a dogma, az a dogma, amelyet majd Hillerék, Lendvaiék, és hasonló, roppant szavahihető és tekintélyes alakok fognak az ország elé felállítani, mint valami baloldali „szellemi” inkvizítorok. Olyan emberek fogják egy ország számára előírni tehát, miről nem szabad beszélni, akik sem az egyébként teljesen érthető és jogosult magyarországi tüntetéseket és zavargásokat nem képesek mással „kezelni”, mint a karhatalom erőszakos bevetésével és cselekkel (ld. pl. a rendőrpalota esetét), sem a felmerülő problémákat és kérdéseket mással „orvosolni”, mint tiltással, következésképpen megint csak karhatalom és erőszak bevetésével. A helyzet legalább világos. Aki — immár tehát nevezhetjük joggal így? — korunk tabujáról beszélni mer, annak itt bandita és kusti a neve. Nonszensz!

Egyesek mániát emlegettek, holott világos, hogy a sietve készülő törvénytervezetre reagáltunk, és az is világos, hogy nem a mi mániánk állandóan e témáról szónokolni.

Mit mondjak, tisztelt Hölgyeim és Uraim? Mindez szánalmas és nevetséges és proletár. Ha a Tea-Kör a kuruc.info módján szólt volna, az idegenkedés még érthető lett volna, ám szó sem volt ilyesmiről. A palesztinai népirtással, az I. vagy a II. világháború értékelésével kapcsolatban zsidó tekintélyekre hivatkoztunk, olyan zsidó tekintélyekre, akik egy pillanatig sem voltak zsidóellenesek vagy más okból hiteltelenek, ellenben például (az antikommunista, valamint anticionista) Benjamin H. Freedman olyan befolyásos személyiség volt, aki többek között részt vett az I. Világháborút lezáró és követő Párizs-környéki béketárgyalásokon, amerikai küldöttként, Bernard Baruch-kal együtt. Esetében például korántsem egy „magánemberről” van tehát szó, hanem egy olyan disztingvált és kvalitatíve úriemberi személyiségről (igen, gentleman-ről), aki nagyon jól — és belülről — ismerte azt, amiről beszélt. Szégyen, hogy egy kalap alá vették valamiféle „kurucokkal”. (Nem egyszer és nem kétszer nyilvánítottuk ki, hogy a Tea-Kör közösnek mondható orientációja szerint sokkal inkább Habsburg-Lothringen-szimpatizáns legitimista — tehát „labanc” — mintsem kuruc.)

Mindez nem érdekes, mert a „szent tehén”, a „totem és tabu”, a Spielberg-féle filmélményekből és sokszor bizonyítottan hamis olvasmányokból fokozatosan, az idők folyamán emelkedett szent Totalit: érinthetetlen.

Kommentátoraink — erre büszkék vagyunk — azonban józanak maradtak. Óva intettek bizonyos témák feszegetésétől (Mein Gott, lehetséges ez ma, korunkban, abban a korban, amikor mindent, de MINDENT lehetséges tagadni!?), majd többen megjegyezték, hogy posztjaink beleillettek a Tea-Kör eddigi, türelmes, befogadó, jóindulatú és éles humort nem nélkülöző szellemiségébe. Mi is úgy gondoljuk, nem vétettünk semmi erény ellen. A közéleti károgók megkapták a nekik bőven kijáró „holló” jelzőt, a leírtak pedig vallottan humán és ethoszt követelő disputa keretébe illeszkedtek. Ennek ellenére egyesek (dilettáns módon) „biztosítékok kivágásáról” szóltak. Ugyan, miféle áramkör az, amely ennyitől exitál? Ehhez a — per definitionem — civilizálatlan, ösztönös reagáláshoz alapvető gyanakvás és rosszindulatú attitűd szükségeltetik. A bizalom hiánya még valamelyest érthető egy mesterségesen gerjesztett légkörben, de az érvek: érvek. Tessék velük megküzdeni. (Én például biztosan meghallgatom, elolvasom még Freedman beszédét néhányszor, hogy mérlegre tegyem, kutassam és végiggondoljam az ott elhangzottakat. Ahogyan ezt teszem Novák Attila írásaival [példa] vagy bárkinek fajsúlyos hozzászólásaival is.)

Azt akarjuk-e, hogy mainstream demokraták úgy járjanak, mint Günther Grass is járt Németországban, mert bizonyára őszinte és egyáltalán nem provokatív önéletrajzi regényt mert írni, amelyben nem a Dogma szerint járt el? Nem vezet ez tisztességtelen kondíciókhoz?

Nézzék. Talán egy éve kapcsoltak le valakit, aki nagyon megdöbbentő és „nagyon igaz” történetet írt a táborokról, végül kiderült, hogy ott sem volt, és az egészet kitalálta. A nácizmussal talán mégsem vádolható Index is írt több ilyen könyvről. Mondható-e, hogy ezen esetek nyomán akár kisebbfajta közfelháborodás támadt a konzervatív blogokon és kérdőjelek záporoztak volna? Nem. Pedig a dolog éppen annyira felháborító, mind zsidók üldözésére buzdítani, ami bennünk pedig fel sem merült. S mi az ok, a szánalmatos ok? Kettőspont: a média nem foglakozott túlzottan az üggyel. Ámde a holokausztizmus elképesztő áramlatának ilyetén (közfelháborodást keltő) ballépései erősítik a készülőhöz hasonló törvénytervezetek kontraproduktivitását. A zsidók (így, kollektíve) megítélésének tehát az ilyenek ártanak, és nem a teakraták. Valamit tehát nem tetszettek megérteni.

Tegyünk hozzá még néhány személyes meglátást, lazábban, de azért szigorúan a témához kapcsolódóan.

Érdekes kérdéseket vet fel, hogy az atombomba ledobása után senkit sem állítottak a nürnbergi bíróság elé az antant politikusai közül, pedig Hirosimában, Nagaszakiban tényleg élve elégtek emberek, ott tehát szó szerint holokauszt [„teljesen elégő áldozat”] történt. S aki túlélte ezt a kataklizmát, az is többnyire csúnyán szendvedett. Erről van egy megdöbbentő amerikai tanulmányfilm is (rettenetesen, feszengetően objektív), ha tudom, linkelem. Az ember nem akarja bántani a zsidó tudósokat, akik dolgoztak az atombombán, mert hát megérti őket, hiszen a zsidók valóban üldöztettek Németországban. De mégiscsak a földi poklot hozták létre, és mindezt akkor, amikor Japán már egyértelműen vesztésre állt. Churchill* nagyon cinikusan ír erről visszaemlékezéseiben.

Ugyanakkor érdekes, hogy a japánok még most sem teljesen félnek az árnyékuktól. Itt van például ez a hír:

Megrótta Indy-t a japán külügyminiszter

Mint ahogy Drezda miatt sem állítottak elő senkit háborús bűnössé. És nyilvánvalóan a háború vége felé nem csak a táborokban éheztek, hanem egész Németországban, így csontsovány német gyerekeket is mutogathatunk fényképeken.

Felmentés ez bármire is? Nem hinném. Arra, ami valóban bűn, nincs felmentés. De betiltani mindazt, ami nem egyfajta politikai szájíz szerint való? Felháborítónak tartom. Ha a zsidók (most egy kicsit mellőzzük az „a” névelővel kapcsolatos problematikát, mert tudjuk úgyis, hogy szervezetekről stb. van szó) képesek volnának megbocsátani, és nem csak örökké bocsánatkéréseket követelni, akkor szerintem fele ekkora ellenszenv sem alakult volna ki velük szemben (és valóban ártatlan zsidó apákkal, anyákkal, lányokkal, fiúkkal szemben), mint amekkora dúl egyesekben.

Ha Izrael egyszer azt mondaná a világnak: megbocsátottunk, bár mély fájdalommal gyászoljuk, akikre még emlékezünk, és gyászoljuk a háborúban elesett, megkínzott más nemzetek fiait is, szerintem nem volna ez a kérdés ilyen kiélezett. Miért képtelen Izrael erre a gesztusra, amit csak „ő” tehet meg, és senki más helyette? Nehéz kérdés. Talán azért, mert akkor a Nakba áldozatait is meg kellene gyászolniuk, vagy esetleg másokat is. Nem tudjuk.

Ellenben japán „háborús bűnöseit” a japánok a Jakuszuniban temették el. Ezt a szentélyt ma is látogatják a japán vezetők, nem kis morajt keltve ezzel a szocialista világban. Ők tehát büszkék nemzetükre és hősi halottjaikra. Ugyanakkor nem hiszem, hogy zsidóknak emiatt bármilyen bántódásuk esne Japánban. Sőt.

*


Évekkel ezelőtt olvastam egy — küldetésre már az atombomba ledobása miatt el nem indult — japán kamikaze-pilóta, Jaszuo Kuvahara visszaemlékezéseit, amelyeket egy amerikai (és talán zsidó), Gordon Allred formált regénnyé. Ettől a regénnyé gyúrt memoártól mindenhol fillérekért próbálnak megszabadulni, pedig nem olyan rossz. Nagyon érdekes volt, mert mindazzal együtt, hogy ez is egy „békeregény”-nek készült, azért — bár bevallom, nagyon kemény érzés volt olvasni, és nem egyszer úgy éreztem, hogy amiket kiképzés során kapott a pilóta, azt lehet, hogy nem éltem volna túl — tele van egy olyan hősiesség ízével, amit született pacifisták nehezen értenek meg.

Talán majd más, zsidók által még a háború előtt kiadott szép japán háborús regényekről, mint Ashihei Hino-éról is írok majd egy posztot.

Mert hát, nem egy téma bűvöletében élünk.

Mi nem.


* A francia tengerészek lövetését sem kifogásolja senki.

36 megjegyzés:

 1. T. Loxon,

  Remek írás, teakratához méltó, megfelelően szigorú, ám higgadt. Jobbal nem is lehetett volna válaszolni a károgóknak mint egy ilyennel, kiváncsi vagyok a válaszra adott válaszukra. Ne féljen, a Konzervatív Tea-kör nem hagyta/árulta el önmagát sem ezzel sem az előző bejegyzéssel, csak így tovább. A kuruc jelzőt meg kikérjük magunknak (én mint 'királyhű' kuruc mondom), és ha valaki vállalhatatlan a blogoszférában az Novák Attila ill. egyes írásai, értetlenkedve állok azelőtt a tény előtt, h annyi értelmes, tanult magyar fiatalember körberajongja.

  Legjobbakat!

  VálaszTörlés
 2. "A Szombat által kontrollált Konzervatórium" ---> az ilyen, és ehhez hasonló marhaságokra nyilván szükség van.
  De igen, kedves Loxon, maga monomániás lett. Hillerhaveren és Lendvai Ildin kívül maga lovagol a holo-témán immár egy hete. a "Szombat által kontrollált K." pedig a törvénytervezettel_szemben_foglalt állást, de ez ne zavarja. Ugyanígy, nem is kívánta dogmává tenni. Engem speciel baromira nem érdekel már a holo-téma, és sokkal korábban besokalltam tőle.
  Csakhogy a probléma nem ezzel van. Azt meg elmondtam máshol.

  Nyugodtan le lehet venni a KTT taglistájáról. Köszönöm.

  VálaszTörlés
 3. Kedves Petya,

  Novák Attilát ne bántsuk. Nem értek vele egyet sok kérdésben, és ezt ki is fejeztem neki, de vállalhatatlannak nem nevezném. Értelmes, szándékait tisztán megmutató emberről van szó. Mondom, az egyetértés más kérdés.

  A kis túlzással „körberajongás” persze valóban nem érthető számomra. Ennek talán az oka, hogy Novák Attila bátor megfeddni olykor a túlzó zsidó álláspontokat és képes kiállni konzervatívnak mondható eszmények, személyek mellé is, objektívebb az általánosan ismert liberálisoknál.

  Egyébként köszönöm sorait, és igaznak érzem azokat.


  Kedves Gabrilo,
  lehet, hogy igaza van. Nekem azonban ez a személyes benyomásom. A Konzervatórium „európai értelemben véve” elhatárolódott a Tea-Körtől. Nem látok erre más indokot, minthogy a „szabadság szemszöge” helyett győzött „a Szombat szemszöge”.

  VálaszTörlés
 4. Ha megismétli a hülyeséget, attól nem lesz igazabb. Magának kell tudnia a legjobban, hiszen nap mint nap látja a belső beszélgetéseket, vitákat, hogy marhára nincs ilyen "leszóltak a Szombatból"-dolog nálunk. Most így kifelé meg úgy tesz, mintha lenne. Most erre mondjam azt, hogy tisztességtelen? NEm őszinte?
  PSZ kiakadását pedig, hogy is mondjam, megértem. Az ő esetében főleg.
  Viszont pont ő írt a minap a törvény ellen egy cikket. Nyilván azt is a Szombat megbízásból.

  Adieu, Loxon.

  VálaszTörlés
 5. Olvastam Panyi úr cikkét, és ha jól értettem, nem általában egy ilyen törvény, hanem a konkrét törvény ellen szólt. Viszont a Tea-Kör linkjeinek levételét nem e posztom váltotta ki.

  Ez egy nagyon nehéz kérdés. Valóban látom a belső vitákat, és azt látom, hogy egy bizonyos Szombat-szerű véleményformálás viszi a prímet, ahol igazán kényes kérdések merül fel. Ez nyilvánvalóan nem külső kontroll, nem „leszóltak” szerű, hanem belső, de annál aggasztóbbnak tartom.

  VálaszTörlés
 6. Loxon, most már füllent is (hogy finoman fejezzem ki magam)...szép:))

  VálaszTörlés
 7. De kérem, Uraim, mint baráti kibicelő a témában, hadd szólítsak fel mindenkit a békepipa elszívására. Nehogy már úgy frakciózzunk, mint ahogy a szélsőbaloldalon szokás.

  Loxon, a "Reakció, amely néha oly nagyszájú (és ez dicséretes), most ignorálja Körünket" kitételt nehezen tudom értelmezni, hiszen "a Reakció" ilyen nyilatkozatot nem tett. Én a R. szerkesztőjeként társbloggere vagyok a Teakörnek, Tölgy pedig társbloggere a Reakciónak, bár erről sajnos néha elfeledkezik - alkalmi kritikáit vagy eltérő nézőpontját ugyanis a R. oldalán is megfogalmazhatná.

  Ahány kolléga, annyi világnézet, annyi kisebb-nagyobb személyes nézeteltérés. Ezekről pedig vitatkozni lehet és kell, nem pedig elhatárolódni - főleg egymástól. Kicsi a mentőcsónak a cápáktól hemzsegő tengeren.

  VálaszTörlés
 8. Mégis, miben füllentettem? Vitázzon velem, és szívesen kitörlöm az első mondatból, hogy „a Szombat kontrollálta...”. Ha Adieu-t mond, kínosan fogom érezni magam, mert úgy látom, hogy állításom beigazolódott.

  Lehet, hogy paranoid vagyok, csak világosítson fel. :>

  VálaszTörlés
 9. Ergé, köszönöm.

  Kérdés, mi a teendő?
  Keressünk konszenzust.

  VálaszTörlés
 10. Kedves Loxon,

  Attól tartok, h az Erdély témájú Szombat bevezetőcikke után nekem marad a vállalhatatlan jelző, nem biztos, h kedélyesen el tudnék beszélgetni Novák A.-val mondjuk teázás közben, bár kétségtelen, h nem ismerem az illetőt. A Konzervatóriumon viszont egyértelműen érződik a Szombat hatás, ezt kár is lenne tagadni, bár én annyira sem ismerem mint az itt jelenlévő urak. Az, h sok más mellett olyan általam nagyrabecsült történészek is írnak oda mint Ablonczy Balázs és Békés Márton sem változtat ezen a tényen. Emiatt a Konzervatóriumnak egy kicsit keverék íze van szerintem, egy kis ilyen, egy kis olyan (a Dessewffy portrétól kezdve a köztársasági elnök laudatio-jáig), ami vagy azt teszi, h sokszínű, vagy azt, h jellegtelen, attól függ, honnan nézzük.

  Gabrilo,

  Egy dolog mindenesetre tiszta, az előtt teljesen értetlenül állok, h Ön leveteti magát a KTT taglistájáról, hiszen ez nem a színvonalas vita része. Ilyeneket inkább a 'túloldal' szokott csinálni, pontosan ilyen szöveggel, hogy: "Engem speciel baromira nem érdekel már a holo-téma, és sokkal korábban besokalltam tőle." Ha ez így lenne, nem szólt volna hozzá a bejegyzéshez.

  Ám távol álljon tőlem, h itt az ellenségeskedést szítsam, csupán értetlenül állok a történések előtt. Azt hittem, h mi táglátókörű, következetes konzervatív emberek vagyunk, akiktől távol áll az olyan 'elhatárolódósdi' mint amit most a K. csinált a KTT-el.

  Megtudhatjuk, h ez miből állt, csak abból, h ott levették a mi linkjeinket, vagy volt nagyobb vihar is? Mi esetleg a K. véleménye az egész törvénytervezetről, PSz-en kívül Novák A. is ellenzi a bevezetését?

  Úgy tudom erre Gabrilo Ön, mint bennfentes tudna válaszokat adni.

  VálaszTörlés
 11. Kedves Petya,


  Azért szóltam hozzá, mert ez a "szombatos irányítás" tisztességtelen húzás volt Loxontól. Valamint a monomániája miatt, ennyi.

  aztán mindenki igazolja saját magának az éppen aktuális neurózisát, leginkább teszek rá.

  VálaszTörlés
 12. Nem irányítást, hanem kontrollt írtam. Különbség.

  VálaszTörlés
 13. Loxon,

  Keressünk konszenzust, de miben is kell?

  Mi az alapvető probléma? A holokuszttagadás törvényi büntethetősége?

  Én nem olvastam sem a Konzervatóriumon, sem a Tea-körön, sem a Reakción olyan írást, amely mellette emelné fel a szavát.

  Részemről adós vagyok még a Reakcióra egy hosszabb poszttal, ami a héten történt ausztriai holokauszttagadó pert boncolgatná.

  VálaszTörlés
 14. isnt it just a

  https://www.elsyayin.com.tr/UserFiles/Image/storm-in-a-teacup.gif

  ?

  VálaszTörlés
 15. darkosky,
  ja.
  Kicsit túl van ez spilázva. Tudja, fiatalok, meg minden...
  :)

  VálaszTörlés
 16. Darkosky :>

  Ergé,

  végülis igaza van. De azért a Reakción mégiscsak az jött át, hogy 1. „tagad a f.”, 2. Jó Tündér rulez, 3. Oli bácsi pikkel ránk, 4. Ács Feri kikel ellenünk.

  Bizonyára a 3. és 4. pontnak van valami oka, de az első kettő (főleg a második) zavar.

  VálaszTörlés
 17. Loxon,

  3, és 4, oka, hogy mikor múltkoriban itt jártak, nem kaptak Leskelődő sajtos pogijából és linzerkarikájából, mert elfogyott.

  VálaszTörlés
 18. Kedves Loxon!

  http://www.youtube.com/watch?v=0N_LWmX4PB0&feature=related

  Ennél nagyobb gesztussal pillanatnyilag most nem tudok szolgálni. Értékeld!:-)

  ü
  bbjnick

  VálaszTörlés
 19. Hát ez különös. Valaki leírta a véleményét - sztem konzervatív távolságtartással, sőt magaslatból - és erre más konzervatívnak mondott médium elhatárolódik, vagymi? Mire véljük ezt? Szombat által kontrollálva, sztem pontos jelző, hiszen az a médium, amely öles betűkkel hirdet vmit újra és újra, zsidó szakácskönyveket nyom hirdetésbe (mily konzervatív tett!) az nyilván valamerre elkötelezett. Ez kontroll lenne? Nem tudom, de azért nem hiszem, hogy teljes függetlenség.

  G.,

  Önért kár lenne. Sztem itt a helye. Nagyon is. Szüksége van a mérleg másik oldalára. Miért monománia az, hogyha vki kérdez? Ezt ön sem gondolhatja komolyan. Önnek sok a filoszemita kiszólása, amivel nekem nincsen gondom, hiszen objektív volt és intellektusa meggyöző. Nonplusultra; múltkor egy antiszemita állt ki maga mellett intellektuális vitában, jó monarchista-konzervatívként. Kérem, gondolja meg ezt a dolgot, nem tűnik nekem bölcs döntésnek.

  Egyszer egy olyan ember, akinek véleményére adok, és a konzervítizmusban otthon van, azt mondta zsidó barátainak; az, h egy ember antiszemita még kevés ahhoz, hogy ne vitatkozzunk vele. Itt pedig nem volt senki sem antiszemita, sehol sem. Ellenkezőleg. Akkor miért van az, h filoszemiták - utolsó libsi entellektüel protokollt folytatva - elhatárolódnak, megszakítanak?...

  VálaszTörlés
 20. PHJ,


  Legyen oly kedves, és idézze vissza, hol beszéltem bármelyik holokauszt-poszt kapcsán antiszemitizmusról. Köszönöm.

  VálaszTörlés
 21. G.,

  már megint magára vette, amit nem magának...bámulatos.;D

  VálaszTörlés
 22. Akkor mér' nekem címezte?:(((

  VálaszTörlés
 23. Tervezünk monarchista szakácskönyvet is, azon olvasóink kedvéért, akik nem tudják elkészíteni a császármorzsát.

  VálaszTörlés
 24. A császármorzsával nem viccelünk!
  Dixi

  VálaszTörlés
 25. Nem szereti? Kár :( Eggyel kevesebb potenciális olvasó :(

  VálaszTörlés
 26. Monarchista szakácskönyv? Piha. Gyenguska feleletuska volt ez.

  VálaszTörlés
 27. Én ezt a sorozatos szakácskönyvös beszólást nem igazán értem. A konzervatívok/monarchisták nem esznek és/vagy leszarják a gasztronómiát?

  VálaszTörlés
 28. Dear PHJ,
  Mr. Pharmacist már egyszer egész frappánsan és nem kis humorérzékről tanúságot téve lezárta a vitát.

  Hermészre, nekem tetszett az ötlete, ki lehetne indulni a Magyar Konyha néhány régebbi évfolyamából, amelyben a királyi konyhákról szerepelt érdekes sorozat. A nyolcvanas években!

  VálaszTörlés
 29. Gyógyszerész egy értetlen tuskó!

  A smarnival azért nem szórakozunk, mert szent étel! Legalábbis a High Theacracy számára.
  Maga ugye nem proli? ne is legyen!

  Csak egyszer elkaphatnám azt, aki kitalálta, hogy mazsolával szentségtelenítsék meg!

  VálaszTörlés
 30. Akkor megnyugodtam. Mazsolával még nem is ettem, csak baracklekvárral, de most hogy mondja...

  Na jó, nem.

  VálaszTörlés
 31. A mazsolást smarnit természetesen a globalisták terjesztik. Jó hogy!


  http://bolthely.hu/hazaviszi/id/04499_Knorr_Sweety_220g_Csaszarmorzsa_por

  VálaszTörlés
 32. Instant darából is elkészíthető ugyanennyi idő alatt.

  VálaszTörlés
 33. Instant darából majd akkor csinálok smarnit, ha guminőt hívok vacsira.

  VálaszTörlés
 34. A dara ab ovo instant, ezért nem értem, minek a por :(

  VálaszTörlés
 35. Tölgy írta:
  "3, és 4, oka, hogy mikor múltkoriban itt jártak, nem kaptak Leskelődő sajtos pogijából és linzerkarikájából, mert elfogyott."

  Kedves Tölgy, attól tartok, Maga akkor elfelejtett benézni a spájzba.

  Legyenek szívesek szólni az említett uraknak, jöjjenek, van mit harapni :)

  VálaszTörlés

Imago animi sermo est (Seneca)