2009. szeptember 22., kedd

Jézus Krisztus isteni származásáról

Mostanában több blogbejegyzésben vagy blogbejegyzések alatt is felmerült Jézus származásának kérdése. (Például itt.)

Valóban, fölösleges Jézust magyarnak hazudni (vagy dánnak, vagy eszkimónak). Ez abszurditás volna.

Másrészt ami Jézus állítólagos fizikai zsidóságát illeti (hogy a szellemi vagy lelki értelemben vett zsidóságáról ne is beszéljünk), számos ok van, ami miatt ezzel gondban lehetünk — és egyáltalán nem „náci” eszmék vagy párthus elméletek miatt. Jézust maga a zsidóság szent könyve (a farizeus zsidóságé vagy annak rabbinikus örököseié), a Talmud elátkozza, kitagadja a zsidó népből. Más zsidók természetesen elfogadták és elfogadják Jézus messiási (felkent) voltát, köztük maguk az apostolok, akik nyilvánvalóan zsidók voltak, amennyiben a zsidó szót a fizikai származás értelmében vesszük.

A zsidóság szó vallási értelmét véve problémák merülnek fel: aki keresztény, vagyis Krisztus tanításainak követője, befogadója, az vallási értelemben kiiratkozott a zsidóságból (vagy eleve nem volt abban), amely vallási elegy így maradt judaizmus, tehát ebben az értelemben valóban csak zavaros keretek között lehet judeokereszténységről beszélni. Ha ugyanakkor Jézus tanítását valóban a mózesi törvény, a próféták stb. tanításainak betetőzéseként vesszük, akkor fennáll egy kontinuitás, amely legalábbis azt sugallja, hogy a kereszténység a „judaizmus” betetőzése, és annak „univerzális” szintre való kiterjesztése. Nyilvánvaló, hogy teljes kontinuitásról mégsem lehet beszélni, hiszen Jézus maga szól „új tömlőkről”, amelybe „új bort” töltenek, ezzel mintegy elvágva magát a testi előzményektől. (Ezzel és más kijelentésekkel ugyan Jézus nem azt mondja, hogy magyar vagy más nemzetiségű volna, de azt mindenképp mondja, hogy nem tekinthető zsidónak, hanem ethnikum-felettinek. Vö. Máté evangéliuma 12:46—50, Lukács 4:16—30, János evangéliuma 8:12—59)

Nem teljesen világos, hogy Jézus származása, identitása egyáltalán tekinthető-e ethnikainak, ugyanis fogantatása szeplőtelen, azaz „atyai ágon” nem zsidó vagy másmilyen népből származó. Mária öle ugyan egy zsidó lány öle, ám kérdés, hogy szerepe van-e a fogantatásban, hiszen Krisztus fogantatása szeplőtelen, azaz tökéletes, következésképpen felvethető, hogy Mária (aki emberi értelemben szűz maradt) vajon egy „zsidót”, esetleg „félszsidót” hordott-e méhében, avagy egy tisztán isteni eredetű lényt. Hozzávehető még, hogy Jézus igazi, Krisztuskénti megszületése valójában megkeresztelkedéséhez köthető. Innentől a vita hasonló hitelméleti irányt vehet, mint a kereszténység első századaiban. Újra elővehetünk olyan fogalmakat, amelyeket azóta egyesek eretnekekké nyilvánítottak vagy másokat.

Mindehhez még hozzátehető, hogy ha Mária révén Jézust zsidónak is nevezzük, Mária (és egyébként József is) „Dávid házából” származott, azaz királyi házból, ami tulajdonképpen elszigeteli őt a zsidó mivolttól, még ha a mai korból visszamenőleg nehéz is lehet ezt az „etikettet” megérteni. (Vö. Jeremiás 33:17, Máté evangéliuma 2:2—6, János evangéliuma 19:15 és 21)

A zsidó egyébként bizonyos értelemben eleve nem „népnév”, mint ahogy népnév lenne a héber (1Móz 10:21), és nem is nemzet(ség)név, mint ahogy Izrael (Jákób révén) az (1Móz 33:20). Egy részben heterogén elemekből összeállt, vallási civilizáció által kialakított-kialakult kvázi-ethnikumról van szó, amelynek egyébként esetleg kevés köze lehet például a feltehetően (vagy legalábbis részben) kazár eredetű kelet-európai zsidósághoz. Még ethnikai értelemben is (mint ahogy vallási értelemben) a mai zsidóságon belül ráadásul megkülönböztethetők különféle „rasszok” (csak három fő csoportot említve: askenázi, szefárd és mizrahi zsidók), ha a 12 törzsről, tudomást sem veszünk (pedig azok külön „ethnikumokként” értelmezhetők, és különösen a léviták, azon belül a koheniták szintén elkülönülnek [az anyai és apai ági leszármazás zsidóságon belüli problematikáját pedig még szintén figyelmen kívül hagytuk]).

Mindezeket szem előtt tartva én nem vagyok benne biztos, hogy Jézus több joggal nevezhető zsidónak, mint mondjuk (A Turultól származó) Álmos fejedelem magyarnak.

A mai fogalmaink csökevényesek és elégtelenek az ilyesféle kérdések megválaszolásához, félretéve azt, hogy akár zsidónak, akár másnak tartjuk Őt (illetve emberi megjelenését), tanítása nem korlátozódik egy népre sem, és különösen ellenáll mindenféle „faji” vagy „nemzeti” vagy egyéb kisajátításnak.

Mindaz, amit mondhatunk, hogy Jézus Krisztus a zsidóság közegében fejtette ki tevékenységét, és történelmi alakjának „koordinátái” ezzel az ethnikai és történelmi szituációval összefüggésben értelmezhetők elsősorban (részben történelemfeletti szempontból is.)

Hogy aztán ebből bármilyen pozitív vagy negatív tanulságot vonhatnánk le bizonyos népekkel kapcsolatban, az alapjában véve nem igazán értelmezhető kérdés, legfeljebb egyes levont következtetések tekintetében (és amennyiben ezek érdekesek).


Jézus mint római katona (királyi voltára a bíbor és az arany utal)

Kr. sz. u. V. század körül.

8 megjegyzés:

 1. Minap azt hallom, hogy Szt. Margit táltos volt. És már úgy is emlegeti igaz testvéreik, hogy Táltos Szent Margit.

  VálaszTörlés
 2. Érdekes, hogy sok olyan fogalmat használunk, amik nincsenek jól definiálva, talán nem is lehet őket jól definiálni.
  A "fizikailag zsidó" kapcsán felmerül, hogy én akkor fizikailag magyar vagyok? Az etnikum és a vallás, a közösségi identitás sem "fizikai" kérdés. A külső rasszjegyek lényegében azok, de itt is ezer féle átmenet van, gondoljunk pl. a brazilokra, és "tiszta rasszú" etnikum, vagy vallás nincs. Cigány se attól lesz valaki, hogy olyan "indiai jellegű képe van", nem mindnek van olyan, nem minden olyan képű tartja magát cigánynak.

  VálaszTörlés
 3. Valóban problematikus a kérdés, de szerintem van egy döntő érv:

  Amikor élt, akkor a zsidók zsidónak tekintették őt, hiszen anyja, Mária bemutatta őt a templomban, valamint 12 évesen betehette oda a lábát, sőt..

  Tehát mindegy, hogy félzsidó volt vagy egyáltalán nem, ami a lényeg, hogy az Ószövetséget ismerte és tisztelte, valamint a zsidók is zsidónak tekintették őt. (Hogy később a bögyükben volt, az már egy más kérdés.)

  VálaszTörlés
 4. Mária Istenanyaságából(Theotokos) következik, hogy Jézus emberi természetét tőle kapta. Tehát nem csak kilenc hónapon keresztül méhében hordozta. Ezen kívül Józseffel felnevelték Őt, és így azt hiszem megvan minden ami a zsidó mivolthoz szükséges.

  VálaszTörlés
 5. (Valójában az a kérdés, hogy Ő kinek-minek tekintette Magát.)

  VálaszTörlés
 6. Nem téves a cím? Ha jól látom, kedves Loxon, itt a vita inkább "Jézus Krisztus zsidó (?) származásáról" cím alatt folyhatna...
  Az egy érdekes jelenség, hogy korunk szemmel láthatóan egyike azon válságidőszakoknak, amikor a mélyben egyértelműen materiális, gazdasági okok miatt a felszínen a meghasonlott társadalom frakciói "i-betűk miatt" készülnek egymás torkát átharapni.
  Természetesen egyéni véleményem, hogy a mélyben materiális okok vannak, tudom, hogy az itteni törzsközönség hajlamos inkább ezeket következményeknek tekinteni. De "normális" időszakokban kisemberek nem kezdenek olyan számban őstörténeti, teológiai kérdésekkel foglalkozni, mint azt ma látjuk. Igaz, még az igazán kisemberi tömegeket ez nem érte el, de a tömeg peremén levő mindenféle vállalkozószelleműbbeket igen.

  VálaszTörlés
 7. Kedves Arma Gedeonka,

  motiváció szerint én Jézus Krisztus isteni származásának igenlésével kapcsolatban írtam, amit írtam, nem pedig zsidó származásának cáfolatával kapcsolatban.

  Ezt jó lenne mindenkinek figyelembevenni. Előre is köszönöm.

  (Egyébként úgy gondolom, hogy más megközelítések is lehetnek helyesek, magam részéről nem tartok, soha nem is tartottam igényt az egyedüli kinyilatkoztatott igazságra, főleg nem i betűk miatt, minden kategorikusságom ellenére.)

  *

  http://www.youtube.com/watch?v=VHTzlgkfYCE

  VálaszTörlés
 8. Kedves Loxon, én nem téged bíráltalak, hanem bejegyzésed kapcsán utaltam arra, hogy ezen a kérdésen most valóban elég sokan rágódnak, tömegmozgalmak ideológiaiparosai is és egyszerű mozgalmárok is. Az igazi tömeget azért még nemigen érinti a dolog. A te motivációd felől nincs kétségem.

  Talán tudomásul kell vennünk, hogy száraz, nem mítoszba csomagolt mondanivalóval nem lehet embereket csoportba szervezni, akik viszont feltétlenül ilyet szeretnének, tudatosan, vagy ösztönöüsen, azok automatikusan rávezetődnek a mítoszbacsomagolás útjára. Ez zajlik ma a "magyar Jézus" etnocentrikus alapképe előkerülésekor is. A szentkorona frigyládára hajazó szerepe esetén is.

  A te teológiai töprengéseid a tömegeket sose fogják megérinteni. Az ő számukra e kérdéseket csak csoportkohéziós eszközként vetik be.
  Személy szerint természetesen fontosnak és nélkülözhetetlennek tartom a csoportkohéziót, közösségek formálását, mert korunk nyomorúsága nem kis részben a korábbi közösségek szétvertségéből fakad.
  Abban azért nem vagyok biztos, hogy pont ilyen lovat akarok, mint amilyen nyergelődik...

  VálaszTörlés

Imago animi sermo est (Seneca)