2009. május 21., csütörtök

Régi gúnyversek rovat — II. Rész

Kosztolányi Dezső — Forradalmár

Itt jár közöttünk. Áldott, szende lélek.
Nagyon szelíd. Krisztus-szakálla rojtos
gubancba lóg. Véres, meleg szívét
künn a kabátján hordja, láthatólag,
mint futtatáson lóverseny-jegyet.
Fáj néki ez a „szörnyű Ázsia”,
e „drága ország”, melyet tönkretesznek
s nem engedik, hogy ő tehesse tönkre.
Ifjúkorában elvett egy csunya,
kicsiny leányt s egy szép nagy bankbetétet.
Azóta ez kitartja s ő egészen
„eszméinek élhet”. De mégse boldog.
A termetét kissé rövidre szabták,
orrát piszére, szűkre homlokát.
Egyenlőséget kíván mindenütt,
egy nagy fölosztást, abban a reményben,
hogy néki is jut ekkor egy derék,
délceg gerinc, egy főúri sasorr,
s az agy-tőkésektől egy kis velőcske.
A célja nem kisebb és nem nagyobb, mint:
az Emberiséget megváltani.
Csak ezt imádja. Mit neki család,
mit gyermek és mit árva asszonya,
olyan goromba véle, mint a pokróc
s az anyja is padlásszobába kuksol,
míg ő utazgat és habot zabál.
Az Emberiség szent barátja ő.
Ha hallja, hogy egy konferencián
az Emberiség tyúkszemére hágtak,
vagy egy kicsit náthás, szívére gyászt köt
s nem bír aludni, olyan izgatott.
Úgy látszik, ők ketten megértik egymást.
Az Emberiség végtelen szerény,
nem nyit be hozzá, nem kér tőle pénzt,
cipőt, meleg ruhát, mint Péter és Pál,
s így véle ő békésen éldegél.
Örök szerelme nem is fogy soha.
A koldusoknak, kik feléje nyújtják
sovány kezük, sosem ad alamizsnát,
de mindegyikkel szívesen kezet fog,
mint ember az emberrel. Ez az elve.
És közbe készül a leszámolásra.
Mikor vasárnap lengenek a burzsuj
erdők s virulnak a burzsuj virágok
és hektikás, kis dijnokok söröznek
és nénikék, nyugdíjas özvegyek,
akik egész héten padlót suroltak,
kávéjukat kevergetik s fiucskák
és kisleányok ünnepi ruhában
sóskifliket rágcsálnak és az úton
léggömböket eregetnek kacagva,
ő zordonan szemléli dőzsölésük
és a barátját meglökve így szól:
„Itt vér fog folyni nemsokára, vér”.
Mert amikép ábrándozol te arról,
hogy egykor a saját szőlődben ülsz,
vagy olvasol egy csöndes este, ő úgy
játszik magában vérrel, lámpavassal,
parasztkaszákkal, rémekkel, halálos
társasjátékot és feketelistát
vezet, amelybe mindenkit beír,
hullát szagol és csöndesen akasztat.
Nem gyűlöletből, ám, „történeti
szükségességből.” Közveszélyes őrült.
Nem önveszélyes. Hisz magának ő
sohasem árt. Ez minden érdeme.
Máskép vele a fene se törődik
és ez dühíti egyre jobban. Egyszer
volt boldog. A korzón utánament
szelíden egy angyali detektív,
mint ápoló a mániás után,
hogy egy kicsit vigyázzon életére,
hogy meg ne üsse oktalan fejét.
Ekkor kitört, tombolva hátrafordult,
botrányt csapott és Isten, emberek
előtt a művelt és szabad világhoz,
a csillagokhoz föllebezve vérben
forgó szemekkel és tág orrlikakkal
ekkép kiáltott: „Ez reakció!”


9 megjegyzés:

 1. Nyöhehe
  Ez a Kosztolányi kellően gonosz.

  Mára a forradalmár nyakkendőt és öltönyt, valamint Audi Q7-t vett. De maradt az Emberiség és Egyenlőség iránt rajongása, és a környüllakók megvetése.

  VálaszTörlés
 2. Ezt a posztíró is jelezte, a kék színnel és a magára maradt, de legalább szabad madárral.

  VálaszTörlés
 3. zseniális, ugyanabban az országban-világban élünk, mint amiben Kosztolányi élt.

  VálaszTörlés
 4. Érdemes elolvasni Krúdy Vörös postakocsijából a Bonifácz Béláról szóló részeket (meg nem csak azokat :( ). Irtó mulatságosak.

  Bonifácz Bélát tehát elűzték a vámtól, s a nihilista szíve körül a vér oly meleg lett, mint a Golf-áram a hideg óceánokban. „Igazam van! Mindig igazam van! Ha a bombát elhajítom, igazam van!…” mondták a vérnek a hullámai, s a vértanúk boldogságával kapaszkodott neki a Várhegynek, hogy két krajcár hiányában emígy kelhessen át Budáról Pestre.

  VálaszTörlés
 5. És én még azt hittem, Dezső is csak egy haladár nyugatos volt. Megint kiderült, hogy jól átvertek a gimnáziumban.

  VálaszTörlés
 6. mr. pharmacist,

  mit képzel. A memoriter reakciós csökevény, ilyen természetesen egyáltalán nem volt. (Lásd még: kompetenciafejlesztés.)

  VálaszTörlés
 7. Ha megengedik, szeretnék hozzájárulni a leíráshoz egy másik, kevésbé humorosan, ám nagyon pontosan ábrázolt alakkal. Novodvorov elvtársról volna szó:

  http://mek.oszk.hu/03300/03328/html/02.htm#116

  VálaszTörlés
 8. Kösz, Leskelődő. Egyszer össze lehetne gyűjteni az összes ilyen jellemző irodalmi karaktert.

  VálaszTörlés

Imago animi sermo est (Seneca)