2009. január 6., kedd

20 C + M + B 09

Hogy az új esztendőben is fényeskedjék szellemünk, idei első bejegyzésemben teázónk beszentelésével kívánok minden elképzelhető jót Körünk tagjainak és olvasóinak.

Az első pillantásra kissé meglepő cím a keresztény hagyományokat őrző és követő konzervatívoknak bizonyára ismerős, akinek mégsem, az magyarázatképpen olvassa el a pesti ferencesek honlapján található Vízkereszt, vagyis az Úr megjelenése című írást. Ebből idéznék is pár sort.„A nyugati egyházban e naphoz kötik a háromkirályok vagy napkeleti bölcsek látogatását a betlehemi Gyermeknél. Ezért január 6-át a Háromkirályok napjaként is emlegetik. A napkeleti bölcsek csillagjósok voltak, de királyként is nevezik őket. Több ószövetségi prófécia utalt arra, hogy a Megváltó a pogány világ fölött is át fogja venni a hatalmat. Ezeket a próféciákat teljesíti be a háromkirályok története. Róluk csak Máté evangéliumában olvashatunk nevük, etnikumuk, látogatásuk idejének közelebbi meghatározása nélkül. Origenész ókeresztény egyházatya az ajándékok számából következtetett arra, hogy hárman voltak, de a kutatók szerint a hármas szám szimbolikus jelentésű is. Utalhat a Szentháromságra, vagy Krisztus méltóságaira (az arany királyságára, a tömjén istenségére, a mirha emberi mivoltára). Vannak, akik Noé három fiának (Sém, Hám, Jafet) leszármazottait, s így a három bibliai népcsoportnak (semiták, hamiták, jafatiták) képviselőit látják a három királyokban. Szimbolizálhatják egyes vélemények szerint a világ korábban ismert három kontinensét is (Európa, Ázsia, Afrika). Ezt támasztja alá az, hogy a középkortól kezdve a harmadik királyt szerecsennek ábrázolták. Nevüket (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) a IX. század óta említik a paraliturgiában.”

Az ezoterikus(abb) értelmezések kedvelőinek (mint például Loxon, aki gyanúm szerint II. Rudolf német-római császárhoz hasonlóan kastélyában mindenféle alkímiai kísérleteket folytat és John Dee utódaival mágiáról és asztrológiai konstellációkról cseverész, valamint tequilokrata komplottra készül) ajánlanám figyelmébe a már sokat emlegetett Guénon írását a három főméltóságról, ahol eme kiváló tradicionális szerző tömör utalásaival apró csírákat ültet el, melyek kellőképpen kibontakoz(tat)va (vö. evolúció) további értelmezési lehetőségeket és síkokat tárhatnak fel az érdeklődő és fogékony elmékben.

Levezetésképpen pedig fogyasszanak tequilát és hallgassák meg ezt a vidám mexikói zenekart, daloskönyvünk újabb gyöngyszemét. ¡Próspero año nuevo!


14 megjegyzés:

 1. Oh, Maga kémkedik utánam, Umnapistim? Kénytelen leszek jobban ellenőriztetni Hradzsinom kapuit, ámbár szándékai tisztának látszanak. De sosem tudhatom, mikor jelenik meg egy Kelley a színen...

  Amit Guénon-tól idéz, ezúttal tényleg alapot adhat egyeseknek arra, hogy teozófiai katyvaszt emlegessenek, bár erről szerzőnk nem tehet: Ossendowski-t és Saint-Yves-t vette forrásul Agarttha és a „három főméltóság” elnevezései tekintetében, de (habár még az írásmódot is korrigálta, mint az látszik) ezek gyakorlatilag Saint-Yves találmányai voltak, sok egyéb mellett.

  Mindezt Marco Pallis elemezte részletesen tanulmányában *, amelyre Horváth Róbert hívta fel a figyelmünket (Az „Utolsó antibolsevik”. Uo., ahol Pallis csillagozott írása)

  Természetesen Guénon — géniusza révén — ezeket a koholt beszámolókat és hasból előszedett fogalmakat is hagyományos keretek között értelmezte, így az írása egyáltalán nem értéktelen. Köszönöm.

  * Ossendowski forrásai. [Ossendowski’s Sources.] Ford. Parragh Mónika. In Az Antikommunista. Roman Ungern-Sternberg báróról. Budapest, 2002, Nemzetek Európája /Nefelejcs Kiskönyvtár/, 79–92. o.

  VálaszTörlés
 2. Á, dehogy kémkedem, csak figyelek egy ideje... mint a blog és főként az elmés kommentárok regisztráltan rendszeres és lelkes olvasója, sok apró részletből puszta tömör logikával (akárcsak az általam nagyrabecsült bajszos kis belga detektív) összeállítottam Loxon ideáját magamban. Sőt, miután szándékaim tisztaságára is utalt, az alábbiak alapján azt sem tartom kizártnak, hogy Önnek köze van a Világkirályhoz, figyelje csak:

  „A »világkirály« – mondja egy láma Ossendowskinak – mindazoknak a gondolataival kapcsolatban áll, akik a teakrácia sorsát irányítják... Ismeri szándékaikat, elgondolásaikat. Ha ezek Istennek tetszőek, a »világkirály« pártfogolja őket láthatatlan segítségével. De ha nem tetszők, megakadályozza munkálkodásukat. Ehhez a hatalmat Agharti az imakezdő Om szótag titokzatos tudományán keresztül kapja.”

  Mellesleg köszönöm a helyreigazításokat, majd utánanézek magam is az említett forrásnak és forrás-kritikának.

  VálaszTörlés
 3. Igen merész feltételezés és fura jókívánalom!

  Igazából a máguskirályokról éneklő mexikói zenekarral nyerte el a bizalmam.

  De ha már Vízkereszt ünnepe van (s tán tudják, ilyenkor szokás lebontani a karácsonyfát), ne feledkezzünk meg arról, hogy mit akarunk. Hiszen a teakraták egy színitársulathoz tartoznak, nemdebár?

  VálaszTörlés
 4. Loxon,
  maga görög?

  Látom, itt teljesen átveszik a _hatalmat_ a tradicionalisták. Aztán lőttek a teának, csak komisz kumisz lesz!

  VálaszTörlés
 5. Ej, Tölgy, most az egyszer csődöt fog mondani a szociológiai éleslátása. Amíg a Tea-Kör áll, nem kell tartania attól, hogy a szamovár elkerül a fő helyről.

  VálaszTörlés
 6. A szamovár marad, na de mi lesz benne? És mivel fűtik? Kik fűtik?

  VálaszTörlés
 7. Ezt vehetem fenyegetésnek? Tradicionalistákkal akar tüzelni?

  VálaszTörlés
 8. By the way: természetesen teavíz. Mi más?

  VálaszTörlés
 9. Loxon: örülök, hogy Magának is tetszettek ezek a szimpatikus muzsikusok. Jól konzervál a dalolás, ahogy elnézem a kondíciójukat.

  Tölgy: ne aggódjon, nem édesítjük túl/keserítjük meg a csájáját, csak épp egy csipetnyi tradicionális ízt adunk neki. De hál'Istennek van választék még a kispolcon, majd kifőzünk mást, ha ez nem ízlik. Jómagam egy időre takaréklángra veszem a lángot a szamovárom alatt, egyéb sürgős dolgaim akadtak, de azért igyekszem majd bekukkantani egy szivar erejéig néha.

  VálaszTörlés
 10. Kedves Umnapistim,

  nehogy magára vegye, csak tolja!
  Én szeretett szamovárunkat, I. (Szent) Loxont piszkálom csak, próbálom az egóját visszagyömöszölni.

  Engem a tradicionalizmus nem zavar, legfeljebb hümmögök közben, gonoszan vigyorgok és gonosz kérdéseket teszek fel.

  VálaszTörlés
 11. Köszönöm, Tölgy, Ön igazán jó orvos. De nehogy azt higgye, hogy Maga a pápa! Canossa-járásról ne is ábrándozzon! Előbb lesz itt avignoni fogság! (Cezarománul somolyog gallikán bajsza alatt.)

  VálaszTörlés
 12. Meg kell mondjam, a család először Incének akart nevezni, de az már volt kettő, és én lettem volna a harmadik.

  VálaszTörlés
 13. Mellesleg Maga az „1 híján 20”.

  Üdvözlettel,
  19

  VálaszTörlés

Imago animi sermo est (Seneca)